Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Projektu jaunumi 03.08.2015. plkst. 09.57

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai.

Izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākumam «Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā».

Cēsīs notiks seminārs «Iespējas uzņēmējiem un uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā ES fondu plānošanas periodā 2014.–2020. gadam».


Lauku Atbalsta dienesta aktualitātes 27.07.2015. plkst. 09.04

Būs pieejams atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

14. VIII beidzas pieteikšanās pasākumam «Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai (ietverot ar lauksaimniecību nesaistītu darbību dažādošanu)»

Līdz 14. VIII vēl var iesniegt projektus atbalstam mežkopībai un citām mežizstrādes darbībām

Līdz 14. VIII biedrības un nodibinājumi vēl var iesniegt projektus atbalstam ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošanai

 


Projektu iesniegumu aktualitātes 06.07.2015. plkst. 09.37

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu pasākuma «Ieguldījumi materiālajos aktīvos» apakšpasākumos «Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē» un «Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā».


Pieņemšanas laiki zvejas licenču un zvejas žurnālu izsniegšanai 27.06.2015. plkst. 14.57

Ventspils reģionālā vides pārvalde ir pārskatījusi un sagatavojusi jaunu Kontroles daļas resursu kontroles sektora inspektoru apmeklētāju pieņemšanas grafiku zvejas licenču un zvejas žurnālu izsniegšanai.

Turpmāk inspektori Kolkas pagasta pārvaldē (tālr. 63622981; 29471431) pieņems katra mēneša pirmajā darba dienā no plkst. 10.00.


LAD izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 25.06.2015. plkst. 09.30

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu aktivitātē «Esošās saimniecības darbības attīstība vai dažādošana» un aktivitātē «Ar lauku tūrismu saistītu tūrisma pakalpojumu mārketinga aktivitāšu īstenošana».


Iznomā telpas Kolkas tautas namā 12.06.2015. plkst. 11.05

Pašvaldība iznomā telpas nr. 4 un 5 Kolkas tautas namā.

Nomas tiesību izsolei pieteikties un līdz 25. VI.


Iznomā zemi 11.06.2015. plkst. 09.56

Pašvaldība piedāvā nomai četrus zemes gabalus.


Kolčiņiem vaļā durvis uz Ķīnu! 02.06.2015. plkst. 13.00

29. V Ķīnas Tautas Republikas Sertifikācijas un akreditācijas administrācija savā interneta lapā ir publicējusi 11 Latvijas pārtikas ražotāju sarakstu, kuriem ļauts eksportēt uz Ķīnu noteiktus zivju produktus – konservētu, saldētu un kūpinātu zivju produkciju. Strarp eksportētājiem ir arī SIA «Līcis-93» Kolkas un Ģipkas cehs. Durvis uz Ķīnu ir atvērtas, un Kolkas zivju produktus var tirgot Ķīnas veikalos.


Aicina darba devējus pieteikties pasākumam «Apmācība pie darba devēja» 27.05.2015. plkst. 02.24

26. V Nodarbinātības valsts aģentūra uzsāka pieņemt darba devēju pieteikumus dalībai pasākumā «Apmācība pie darba devēja».


Programma jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai 05.05.2015. plkst. 08.17

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Talsu nodaļa rīko pasākumu «Atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības veicināšanai», lai veicinātu jauniešu rosmi laukos, attīstītu viņu prasmes kompetenču, un iesaistītu lauku uzņēmējdarbības veidošanā.


Telpu nomas izsole 30.04.2015. plkst. 13.51

Dundagas novada pašvaldība saskaņā ar 23.04.2015. domes lēmumu nr. 76 apstiprinātiem izsoles noteikumiem sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai izsola nomas tiesības uz nedzīvojamām telpām telpām nr. 13, 14, 15 un 49  pašvaldībai piederošā ēkā Dundagā Pils ielā 14 (kadastra numurs 8850 020 0412).


Izsniegs lauku bloku kartes 17.04.2015. plkst. 12.44

Otrdien, 21. IV no plkst. 11.15 līdz 12.30 Lauku atbalsta dienests novada domes ēkā Dundagā, Pils ielā 5, sēžu zālē klientiem izsniegs lauku bloku kartes.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10