Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Lauku ceļu atjaunošana 04.04.2018. plkst. 09.32

Aicinām vietējos uzņēmējus 10. aprīlī plkst. 16.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā uz apspriedi par Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam plānoto pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kas paredz atjaunot lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijā.


Izstrādās Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakciju 06.12.2017. plkst. 13.33

Dundagas novada domes  2017. gada 24. novembra sēdē ir nolemts pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju un Vides pārskatu.


Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā 23.11.2017. plkst. 08.55

30. novembrī Dundagas pils Mazajā zālē, Pils ielā 14, Dundagā, plkst. 17.30 notiks sanāksme, kurā izskatīs jautājumu par vēja parkiem Dundagas novadā.


Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem 08.11.2017. plkst. 14.50

22. novembrī plkst. 11.00 pašvaldības Attīstības un plānošanas telpās Dundagā, Pils ielā 14 notiks sanāksme, kurā teritorijas plānojuma izstrādes vadītājs un izstrādātāji izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Atsevišķu iesniegumu un jautājumu izskatīšanā interesenti aicināti ierasties plkst 17.00 Attīstības un plānošanas nodaļā.


Komentāri: 1

Spēle jauniešiem «Izproti savu pašvaldību» 02.10.2017. plkst. 12.01

1. oktobrī Brīvā laika pavadīšanas centrā sadarbībā ar Ventspils jauniešu mājas pārstāvjiem tika organizēta simulācijas spēle jauniešiem «Izproti savu pašvaldību».

Visu dienu jauniešiem varēja iejusties ne tikai  prasītāju, bet arī lēmumu pieņēmēju lomā. Kā izrādās iejusties vienā vai otrā lomā nemaz nebija viegli, jo bija jāspēj iedziļināties problēmās, tās jāpamato un jāaizstāv.

Simulācijas spēle tika organizēta, lai jauniešiem sniegtu priekšstatu par to, kādā veidā tiek organizēts lēmumu pieņemšanas process pašvaldībā, un kas būtu jāņem vērā, lai jauniešu ierosmes tiktu sadzirdētas un gūtu finansiālu atbalstu.


Mācīsimies aust celaines! 02.10.2017. plkst. 10.34

5. oktobrī plkst. 18.00 Pils ielā 9 biedrība «Dundangas sendienas» aicina uz celaiņu jostu aušanas apmācībām.


Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija nodota publiskajai apspriešanai 29.09.2017. plkst. 14.10

Ar Dundagas novada domes 22. septembra  sēdes lēmumu nr. 208 (sēdes protokols nr. 11, 14.§) no 2. līdz 21. oktobrim publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakcija.


Izproti savu pašvaldību! 25.09.2017. plkst. 18.08

1. oktobrī plkst.10.00 Dundagas Brīvā laika pavadīšanas centrā sadarbībā ar Ventspils Jauniešu mājas pārstāvjiem norisināsies simulācijas spēle jauniešiem «Izproti savu pašvaldību».
 
Tā jauniešiem dos iespēju izprast, kā pašvaldībā pieņem lēmumus, ļaus izspēlēt dažādas situācijas, kurās paši varēs iejusties lēmēju lomā.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras informatīvā diena 21.09.2017. plkst. 10.04

Aicinām cilvēkus ar invaliditāti vai  prognozējamu invaliditāti piedalīties Sociālās integrācijas valsts aģentūras organizētajā informatīvajā sanāksmē otrdien, 26. septembrī, plkst. 14.00 Dundagas novada pašvaldības sēžu zālē Pils ielā 5,  Dundagā.


Rotaļlaukums Stacijas dārzā 11.09.2017. plkst. 08.21

Divus gadus lolotais sapnis par bērnu rotaļu laukumu Dundagā Stacijas dārzā ir piepildījies!

Kā tas īstenojās, skatieties pirmdien, 11. septembrī plkst.18.00, LTV1 Dienas ziņās. Arī Talsu TV un ReTV.


Iedvesmas avots 04.09.2017. plkst. 11.38

Brīvības ielas 2 nama iedzīvotāji jau vairāku gadu garumā katru gadu vienojas kopējā darba dienā mājas labā. Tā tas notika arī augusta izskaņā, kad kopīgiem spēkiem tika labiekārtota mājas apkārtne — izveidoti un atjaunoti celiņi mājas teritorijā.


Nolemts pilnveidot teritorijas plānojuma 1. redakciju 03.08.2017. plkst. 10.42

Saskaņā ar Dundagas novada domes 28.07.2017. sēdes lēmumu nr. 157 «Par Dundagas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas pilnveidošanu» ir nolemts pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 1. redakciju un Vides pārskatu atbilstoši institūciju atzinumiem un publiskās apspriešanas rezultātiem.


1 ... 3 4 5 ... 13