Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem 20.08.2018. plkst. 14.34

4. septembrī plkst. 14.00 pašvaldības Attīstības un plānošanas telpās Dundagā, Pils ielā 14 notiks sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.


Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 4. redakcija 03.08.2018. plkst. 11.09

Ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu nr. 163 (sēdes protokols nr. 11, 4.§) no 6. līdz 26. augustam publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakcija.


Tikšanās un atvērtā diskusija «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?» 30.07.2018. plkst. 17.33

10. augustā plkst. 18.00 vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā!» deputāti aicina novada iedzīvotājus uz tikšanos un atvērtu diskusiju «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?» Tikšanās notiks Mazirbes internātpamatskolā, 2.stāva telpās.


Pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 27.06.2018. plkst. 11.36

Novada domes 22.06.2018. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats.

Ikgadējā pārskatā sabiedrībai par pašvaldības darbu atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, kā arī  padarītajiem darbiem 2017. gadā.


Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā 22.06.2018. plkst. 12.31

3. jūlijā Brīvā laika pavadīšanas centrā, Pils ielā 9, Dundagā, plkst. 17.30 notiks sanāksme, kurā izskatīs jautājumu par vēja parkiem Dundagas novadā.


Aktualizēts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums 15.06.2018. plkst. 15.14

Dundagas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata aktuālā versija ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.


Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem 28.05.2018. plkst. 17.15

12. jūnijā plkst. 14.00 pašvaldības Attīstības un plānošanas telpās Dundagā, Pils ielā 14 notiks sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.


Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 3. redakcija 03.05.2018. plkst. 11.35

Ar Dundagas novada domes 27.04.2018. sēdes lēmumu nr. 95 (sēdes protokols nr. 7, 22.§) no 7. maija līdz 1. jūnijam publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakcija.


Lauku ceļu atjaunošana 16.04.2018. plkst. 15.38

Aicinām vietējos uzņēmējus 17. aprīlī plkst. 16.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā uz apspriedi par Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam plānoto pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kas paredz atjaunot lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijā.


Pirmais jauniešu forums Dundagas novadā 09.04.2018. plkst. 11.35

6. aprīlī, Dundagā notika pirmais jauniešu  forums «Jaunieši Dundagas novadā - kas tālāk?»

Foruma pirmajā daļā jauniešus iedvesmoja un iedrošināja dažādu jomu speciālisti, lai noskaņotu foruma otrajai daļai, kurā tapa ierosinājumi un priekšlikumu jaunatnes darba organizēšanai turpmāk.

Forums notika Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras projekta «Jaunatnes darba kvalitātes celšana savā pašvaldībā» ietvaros.


Lauku ceļu atjaunošana 04.04.2018. plkst. 09.32

Aicinām vietējos uzņēmējus 10. aprīlī plkst. 16.00 Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā uz apspriedi par Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam plānoto pasākumu «Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos», kas paredz atjaunot lauku ceļus pašvaldību lauku teritorijā.


Izstrādās Dundagas novada teritorijas plānojuma 3. redakciju 06.12.2017. plkst. 13.33

Dundagas novada domes  2017. gada 24. novembra sēdē ir nolemts pilnveidot Dundagas novada teritorijas plānojuma 2. redakciju un Vides pārskatu.


1 ... 3 4 5 ... 14