Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sabdagu kapos plāno cirst kokus 15.03.2019. plkst. 13.33

Lai uzlabotu drošību Sabdagu kapos, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 7 kokus (3 kļavas, 2 bērzus, 1 ārklu un 1 priedi).


Alakstes kapos plāno cirst kokus 15.03.2019. plkst. 13.20

Lai uzlabotu drošību Alakstes kapos, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 8 kokus (3 bērzus, 2 priedes, 1 kļavu, 1 liepu un 1 egli).


Košraga kapos plāno cirst kokus 14.03.2019. plkst. 11.04

Lai uzlabotu drošību Košraga kapos, Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 26 kokus (14 bērzus un 12 priedes).


Mazirbes kapos plāno cirst kokus 14.03.2019. plkst. 10.40

Lai uzlabotu drošību Mazirbes kapos, Kolkas pagasta pārvaldes Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 9 kokus (5 bērzus, 2 priedes, 1 kļavu un 1 tūju).


Pāces kapos plāno cirst kokus 12.03.2019. plkst. 08.40

Lai uzlabotu drošību Pāces kapos, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 13 kokus (8 bērzus, 2 apses, 1 priedi, 1 ozolu un 1 kārklu).


Notikusi sanāksme par a/s «Latvenergo» radiotorņa būvniecību 21.01.2019. plkst. 09.45

Ceturtdien, 17. janvārī, Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā notika sanāksme, lai informētu iedzīvotājus par a/s «Latvenergo» ieceri būvēt radiotorni, kas nepieciešams uzņēmuma telemehānikas tīkla  palielināšanai, modernizācijai, jaunu a/s «Sadales tīkls» objektu (transformatoru, jaudas slēdžu) pieslēgšanai Dundagas apkārtnē, kas ļautu tos attālināti vadīt.


Sanāksmes par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem protokols 21.09.2018. plkst. 08.31

Saskaņā ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu nr. 163 (sēdes protokols nr. 11, 4.§) no 2018.gada 6. līdz 26. augustam publiskajai apspriešanai bija nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakcija un Vides pārskats.

Kopumā par Dundagas novada teritorijas plānojuma 4.redakciju ir saņemti atzinumi no 10 institūcijām un 2 pašvaldībām, kā arī saņemti 11 iesniegumi, kuri 4. septembrī tika izskatīt sanāksmē.


Sanāksme par saņemtajiem teritorijas plānojuma priekšlikumiem un atzinumiem 20.08.2018. plkst. 14.34

4. septembrī plkst. 14.00 pašvaldības Attīstības un plānošanas telpās Dundagā, Pils ielā 14 notiks sanāksme, kurā izskatīs publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.


Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 4. redakcija 03.08.2018. plkst. 11.09

Ar Dundagas novada domes 27.07.2018. sēdes lēmumu nr. 163 (sēdes protokols nr. 11, 4.§) no 6. līdz 26. augustam publiskajai apspriešanai ir nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 4. redakcija.


Tikšanās un atvērtā diskusija «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?» 30.07.2018. plkst. 17.33

10. augustā plkst. 18.00 vēlētāju apvienības «Strādāsim kopā!» deputāti aicina novada iedzīvotājus uz tikšanos un atvērtu diskusiju «Kāda būs Mazirbes internātpamatskolas nākotne?» Tikšanās notiks Mazirbes internātpamatskolā, 2.stāva telpās.


Pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats 27.06.2018. plkst. 11.36

Novada domes 22.06.2018. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2017. gada publiskais pārskats.

Ikgadējā pārskatā sabiedrībai par pašvaldības darbu atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, kā arī  padarītajiem darbiem 2017. gadā.


Sanāksme par vēja parkiem Dundagas novadā 22.06.2018. plkst. 12.31

3. jūlijā Brīvā laika pavadīšanas centrā, Pils ielā 9, Dundagā, plkst. 17.30 notiks sanāksme, kurā izskatīs jautājumu par vēja parkiem Dundagas novadā.


1 2 3 4 ... 14