Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats 02.07.2020. plkst. 14.22

Novada domes 25.06.2020. sēdē ir apstiprināts Dundagas novada pašvaldības 2019. gada publiskais pārskats.

Ikgadējā pārskatā sabiedrībai par pašvaldības darbu atspoguļota būtiskākā informācija par Dundagas novada pašvaldības funkciju izpildi, saimniecisko darbību, budžeta līdzekļu un mantas izmantošanu, kā arī  padarītajiem darbiem 2019. gadā.


Aicina strādāt pašvaldības komisijās 04.06.2020. plkst. 11.31

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam novada Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisijā, Ētikas komisijā un Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijā.


Aicina strādāt pašvaldības komisijās 30.04.2020. plkst. 08.37

Dundagas novada pašvaldība aicina pieteikties darbam novada Trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanas komisijā, Ētikas komisijā un Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu tiesiskuma uzraudzīšanas komisijā.


Izsludināts 2020. gada projektu konkurss «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 03.04.2020. plkst. 11.56

Dundagas novada pašvaldība no 2020. gada 27. aprīļa līdz 27. maijam izsludina pieteikšanos projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem».


Koku ciršana Jaundundagas kapos 13.03.2020. plkst. 08.12

Jaundundagas (Ādģēru) kapos Dundagas pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno cirst kokus.


Koku ciršana Anstrupes kapos 13.03.2020. plkst. 08.08

Anstrupes kapos Dundagas pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno cirst kokus.


Biedrība «Mājas» atver jaunas telpas 23.09.2019. plkst. 12.39

Aicinām noskatīties 22. septembra Talsu  televīzijas veidoto sižetu.

Biedrība «Mājas» atver jaunas telpas.

 Atjaunināts stratēģiskās ietekmes uz vidi novērtējums 20.06.2019. plkst. 10.00

Dundagas novada teritorijas plānojuma stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskata jaunā versija ir iesniegta Vides pārraudzības valsts birojā.

Izsludināta pieteikšanās konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem» 27.05.2019. plkst. 08.19

Dundagas novada pašvaldība no 21. maijam līdz 21. jūnijam izsludina pieteikšanos atklātam projektu konkursam «Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem». Pieteikumi jāiesniedz noteiktajā termiņā un atbilstoši konkursa nolikumam.

Šogad projektu konkursa kopējais finansējums ir 5000 €. Biedrības, nodibinājumi un reliģiskās organizācijas var pretendēt uz finansējuma vienam projektam. Finansējuma lielums nedrīkst būt lielāks par 1000 €.

Šajā gadā pretendenti var pieteikt projektus par rīcības virzieniem «Vide» un «Tautsaimniecība».


Publiskajai apspriešanai nodota novada teritorijas plānojuma 5. redakcija 08.04.2019. plkst. 08.23

Ar Dundagas novada domes 22.03.2019. sēdes lēmumu nr. 77 no 08.04.2019. līdz 29.04.2019. publiskajai apspriešanai nodota Dundagas novada teritorijas plānojuma 5. redakcija un vides pārskats.


Sabdagu kapos plāno cirst kokus 15.03.2019. plkst. 13.33

Lai uzlabotu drošību Sabdagu kapos, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 7 kokus (3 kļavas, 2 bērzus, 1 ārklu un 1 priedi).


Alakstes kapos plāno cirst kokus 15.03.2019. plkst. 13.20

Lai uzlabotu drošību Alakstes kapos, pašvaldības Saimnieciskais dienests plāno tajos nocirst 8 kokus (3 bērzus, 2 priedes, 1 kļavu, 1 liepu un 1 egli).


1 2 3 4 ... 14