Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Publiskā apspriede par lokālplānojumu vēja parka „Valpene” ierīkošanas 1. redakcijas projektu 13.02.2024. plkst. 15.23

Saskaņā ar Talsu novada domes 2024. gada 25. janvāra lēmumu Nr.14 „Par lokālplānojuma vēja parka „Valpene” ierīkošanai 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma vēja parka „Valpene” ierīkošanai 1. redakcijas projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 12. martam.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 28. februārī plkst. 17.30 klātienē Dundagas Kultūras pils telpās Pils ielā 14, Dundagā, 2. stāvā (sekot norādēm).


Tikšanās Dundagā par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību 05.12.2023. plkst. 17.40

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 24. februārī pieņēma lēmumu Nr. 83, ar ko nolemts uzsākt Talsu novada pašvaldības komunālo uzņēmumu reorganizācijas procesu, pievienojot pie SIA „TALSU ŪDENS” trīs ūdenssaimniecības uzņēmumus: SIA „MĒRSRAGA ŪDENS”, SIA „KOLKAS ŪDENS” un SIA „ZIEMEĻKURZEME”.


Sanāksme ar vides ekspertiem par Valpenes vēja parku 16.10.2023. plkst. 09.26

26. oktobrī, plkst. 17.00, Dundagas pils Ceremoniju zālē notiks otrā darba grupa par SIA „Eolus” uzņēmuma SIA „Valpene wind” attīstīsto vēja parku Valpene, kas iecerēts Talsu novada Dundagā. Uz sanāksmi klātienē aicināts ikviens interesents, lai tiktos ar vides ekspertiem!


Pils parka ainavu apsaimniekošanas plāna publiskā apspriede 02.05.2023. plkst. 11.01

11. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Latvijas Valsts mežu Ziemeļkurzemes reģiona klientu apkalpošanas centra zālē Mednis Dundagā, Parka ielā 1 Dundagas pils parka ainavu apsaimniekošanas plāna publiskā apspriede


Uzzini par gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā! 14.04.2023. plkst. 08.27

25. aprīlī 17.30 Dundagas pils ceremoniju zālē tikšanāss ar Talsu novada pašvaldības un SIA „Talsu namsaimnieks” pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par pašvaldības kapitālsabiedrības „Ziemeļkurzeme” reorganizāciju un gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā.


Aicina uz iedzīvotāju tikšanos 12.08.2022. plkst. 11.44

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes un izpildvaras vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem un pašvaldības speciālistiem Rojas, Mērsraga un Dundagas pagastā.


Apkaimes inciatīvu darbnīca Dundagā 29.04.2022. plkst. 13.42

Talsu novada fonds, sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, reizi četros gados organizē iedzīvotāju forumu. Tas ir veids, kā stiprināt dialogu starp sabiedrību un pašvaldību, rodot kopsaucēju par svarīgākajiem novadā īstenojamajiem darbiem un prioritātēm. Pirms kopējā iedzīvotāju foruma 4. jūnijā, ikviens iedzīvotājs, kuram rūp gan vietējā kopienā, gan novadā notiekošais, aicināts iesaistīties fokusa grupās 7. un 14. maijā.

Dundagā — 7. maijā plkst. 10.00.


Apspriež vēja elektrostaciju parka «Valpene» iespējamo izveides vietu 25.11.2021. plkst. 12.05

15. novembrī attālināti Zoom platformā notika sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri izveidot vēja elektrostacijas parku «Valpene» Dundagas pagastā. Tajā par plānotā vēja parka izvietošanu klātesošos iepazīstināja SIA «Valpene wind» valdes priekšsēdētājs Gatis Galviņš, savukārt SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» vecākais konsultants Oskars Beikulis sniedza informāciju par galvenajiem sanāksmes mērķiem.


Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publiskā apspriešana 22.11.2021. plkst. 09.17

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 «Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai».

Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novembra  līdz 5. decembrim.


Vēja elektrostaciju parka būvniecības sabiedriskā apspriešana 15.11.2021. plkst. 08.55

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA «Valpene wind» ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka «Valpene» būvniecība.


Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parka būvniecībai 19.10.2021. plkst. 14.36

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA «Valpene wind» ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka «Valpene» būvniecība.


Plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku 20.07.2021. plkst. 14.36

Talsu novada pašvaldība informē, ka Vides pārraudzības valsts birojs 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostaciju parkam «Valpene» Talsu novada teritorijā. Teritorija, kur vēja parku plānots izvietot, skar Dundagas un Īves pagasta teritoriju.


1 2 3 4 ... 14