Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pils parka ainavu apsaimniekošanas plāna publiskā apspriede 02.05.2023. plkst. 11.01

11. maijā no plkst. 15.00 līdz 17.00 Latvijas Valsts mežu Ziemeļkurzemes reģiona klientu apkalpošanas centra zālē Mednis Dundagā, Parka ielā 1 Dundagas pils parka ainavu apsaimniekošanas plāna publiskā apspriede


Uzzini par gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanā! 14.04.2023. plkst. 08.27

25. aprīlī 17.30 Dundagas pils ceremoniju zālē tikšanāss ar Talsu novada pašvaldības un SIA „Talsu namsaimnieks” pārstāvjiem, lai uzzinātu vairāk par pašvaldības kapitālsabiedrības „Ziemeļkurzeme” reorganizāciju un gaidāmajām izmaiņām daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanā.


Aicina uz iedzīvotāju tikšanos 12.08.2022. plkst. 11.44

Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus uz tikšanos ar domes un izpildvaras vadību, pagastu pārvalžu vadītājiem un pašvaldības speciālistiem Rojas, Mērsraga un Dundagas pagastā.


Apkaimes inciatīvu darbnīca Dundagā 29.04.2022. plkst. 13.42

Talsu novada fonds, sadarbojoties ar Talsu novada pašvaldību, reizi četros gados organizē iedzīvotāju forumu. Tas ir veids, kā stiprināt dialogu starp sabiedrību un pašvaldību, rodot kopsaucēju par svarīgākajiem novadā īstenojamajiem darbiem un prioritātēm. Pirms kopējā iedzīvotāju foruma 4. jūnijā, ikviens iedzīvotājs, kuram rūp gan vietējā kopienā, gan novadā notiekošais, aicināts iesaistīties fokusa grupās 7. un 14. maijā.

Dundagā — 7. maijā plkst. 10.00.


Apspriež vēja elektrostaciju parka «Valpene» iespējamo izveides vietu 25.11.2021. plkst. 12.05

15. novembrī attālināti Zoom platformā notika sākotnējā sabiedriskās apspriešanas sanāksme par ieceri izveidot vēja elektrostacijas parku «Valpene» Dundagas pagastā. Tajā par plānotā vēja parka izvietošanu klātesošos iepazīstināja SIA «Valpene wind» valdes priekšsēdētājs Gatis Galviņš, savukārt SIA «Estonian, Latvian & Lithuanian Environment» vecākais konsultants Oskars Beikulis sniedza informāciju par galvenajiem sanāksmes mērķiem.


Novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un attīstības programmas projektu publiskā apspriešana 22.11.2021. plkst. 09.17

Talsu novada dome 2021. gada 28. oktobra domes sēdē pieņēmusi lēmumu Nr. 289 «Par Talsu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2022.–2040. gadam projekta un Talsu novada Attīstības programmas 2021.–2027. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai».

Stratēģijas un Attīstības programmas publiskā apspriešana ilgs no 2021. gada 8. novembra  līdz 5. decembrim.


Vēja elektrostaciju parka būvniecības sabiedriskā apspriešana 15.11.2021. plkst. 08.55

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA «Valpene wind» ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka «Valpene» būvniecība.


Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu vēja elektrostaciju parka būvniecībai 19.10.2021. plkst. 14.36

Vides pārraudzības valsts birojs 2021. gada 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu Nr. 5-02/15 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu SIA «Valpene wind» ierosinātajai darbībai – vēja elektrostaciju parka «Valpene» būvniecība.


Plāno izbūvēt vēja elektrostaciju parku 20.07.2021. plkst. 14.36

Talsu novada pašvaldība informē, ka Vides pārraudzības valsts birojs 9. jūlijā ir pieņēmis lēmumu piemērot ietekmes uz vidi novērtējumu vēja elektrostaciju parkam «Valpene» Talsu novada teritorijā. Teritorija, kur vēja parku plānots izvietot, skar Dundagas un Īves pagasta teritoriju.


Jūlijā notiks jaunā Talsu novada attīstības programmas izstrādes tematisko darba grupu sanāksmes 13.07.2021. plkst. 15.29

Turpinot attīstības plānošanas dokumentu izstrādi, Talsu novada pašvaldība aicina interesentus izmantot sabiedrības līdzdalības iespēju un līdzdarboties attīstības programmas izstrādes tematiskajās darba grupās, kas notiks no 26. līdz 28. jūlijam tiešsaistes platformā ZOOM.


Priekšlikumu sniegšana vēja elektrostaciju parka būvniecībai Baltijas jūrā 08.05.2021. plkst. 14.07

Atsaucoties uz Igaunijas Republikas Vides ministrijas paziņojumu, Vides pārraudzības valsts birojs informē, ka ir uzsākta vēja elektrostaciju parka būvniecības projekta Baltijas jūrā, Igaunijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, pārrobežu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra un programmas ietekmes uz vidi novērtējumam apspriešana, kuras gaitā arī Latvijas sabiedrība var sniegt priekšlikumus saistībā ar ietekmes aspektiem, ko Igaunijai būtu nepieciešams ņemt vērā, izvirzot nosacījumus ietekmes uz vidi novērtējuma veikšanai.


Nekustamā īpašuma «Lojas» detālplānojuma publiskā apspriešana 21.04.2021. plkst. 13.29

Tiek nodots publiskai apspriešanai detālplānojums nekustamajam īpašumam «Lojas».


1 2 3 4 ... 14