Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Drošība

Kur zvanīt  steidzamos gadījumos

Iestāde

Tālruņa numurs

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

112

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

113

Valsts policija

110

Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa dežūrdaļa

63202700
63202702
26403035

Dundagas novada pašvaldības policija

 

 26437575

Talsu novada pašvaldības policija

26132701

Rojas novada pašvaldības policija

28600215

Mērsraga novada pašvaldības policija

27234282

VAS «Latvijas Valsts ceļi»
Satiksmes informācijas centrs,bezmaksas diennakts dežūrtālrunis

80005555

VAS «Latvijas Valsts ceļi»
Kurzemes reģiona Talsu nodaļas Ziemas dienesta dežurants

29165878

AS «Sadales tīkli» Klientu serviss, bojājumu pieteikšana

80200404

Meža ugunsapsardzības kontakttelefonu saraksts 2017. gadam

Administrācija

Vārds, uzvārds

Telefona numurs

operatīvais dežurants ugunsnedrošajā laikā

mob.26157064

stac. 63220942

inženieris ugunsapsardzības jautājumos Jānis Kleinbergs

26608429

virsmežzinis Uldis Frīdenbergs

29297943

 

 

Nodaļa

Apgaita / pagasti, pilsētas

Telefona numurs

Talsu mežniecība

63221070

vecākais mežzinis Ēriks Baļķītis

Valdemārpils

Īves / Valdgales, Dundagas, Īves, Lubes, Rojas, Ārlavas, Valdemārpils

29189832

vecākais mežzinis Edvīns Kalniņš

Dundagas

Pāces / Ances,

Tārgales, Kolkas, Dundagas

 

29473599

 

 


Sabiedrisko kārtību nodrošina un domes izdoto saistošo noteikumu ievērošanu novadā kontrolē Dundagas novada pašvaldības policija, kurā strādā divi inspektori.

Dundagas novadu apkalpo divi Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Talsu iecirkņa Kārtības policijas nodaļas inspektori.

Dundagas novadā regulāri rīko reidus sabiedriskās kārtības nodrošināšanai un salīdzinot iepriekšējiem gadiem, sabiedriskā kārtība novadā ir jūtami uzlabojusies. 2012. gadā patruļstundu skaits bija  350 (2011. — 521, 2010. — 637, 2009. š 520).

Pieaugot pašvaldības policijas iespējām, lai novērstu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanos un novietošanu kāpu aizsargjoslā, veikta Dundagas novada teritorijā esošo piejūras ciemu un  Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas pastiprināta kontrole.

Dundagas novada administratīvā komisija 2012. gadā izskatījusi 72 lietas par pašvaldības policijas inspektoru sastādītiem protokoliem (49), valsts policijas inspektoru sastādītiem protokoliem (21) un Talsu rajona tiesas lēmumiem (2).