Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Darba piedāvājumi

Aktuāli

Izsludina atklātu konkursu uz Dundagas pagasta pārvaldes vadītāja amata vietu

 

 

 

Noslēgušies

Aicina darbā kultūras pasākumu organizatoru

Aicina darboties novada vēlēšanu komisijā

Aicina darbā sētnieku

Aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Aicina strādāt pašvaldības komisijās

Aicina darbā sporta skolotāju

Acina darbā juriskonsultu

Aicina darbā medicīnas māsu

Aicinām pieteikties vēlēšanu komisijā

Aicina darbā Kaļķu bibliotēkas vadītāju

Acina darbā bibliotekāru

Dundagas mākslas un mūzikas skola aicina darbā ģitārspeļes pedagogu

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā pedagogus

Aicina strādāt vēlēšanu komisijā

Aicina strādāt pašvaldības komisijās

Aicina strādāt bāriņtiesā

Aicina darbā izpilddirektora vietnieku

Aicina darbā Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju

Aicina darbā juriskonsultu

Aicina darbā projektu vadītāju

Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru

Aicina pieteikties Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja vakancei Sludinājums atsaukts 23.01.2020.

PII «Kurzemīte» aicina darbā vadītāja vietnieku izglītības jomā

Aicina darbā juriskonsultu

Aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā Kubalu skolā-muzejā

Dundagas vidusskola aicina darbā sētnieku dārznieku

Aicina darbā aprūpētāju

Aicina darbā medicīnas māsu

Kolkas pamatskola aicina darbā sētnieku un remonstrādnieku

Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju

Aicina darbā pirmsskolas izglītības iestādes vadītāju

Dundagas vidusskola aicina darbā sētnieku dārznieku

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā

Pils meklē gidus

Aicina darbā skolotājus

Aicina darbā Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju

Aicina strādāt bāriņtiesā

Aicina darbā projektu vadītāju

Aicina strādāt vēlēšanu iecirkņu komisijās

Aicina darbā sabiedrisko attiecību speciālistu

Aicina darbā nekustamā īpašuma nodokļa administratoru

Aicina darbā lietvedi

Aicina darbā sporta darba organizatoru

«Kultūras pils» aicina darbā saimniecības pārzini

Aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju

Aicina darbā mūzikas skolotāju

Aicina darbā Būvvaldes vadītāju

Aicina darbā būvinspektoru

Pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

Pašvaldība aicina darbā sociālā dienesta vadītāju

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā pedagogus

«Kultūras pils»  aicina darbā Kubalu skolas - muzeja vadītāju uz laiku

Vidusskola aicina darbā sociālo pedagogu

Sociālais dienests aicina darbā aprūpētāju

Pašvaldība aicina darbā Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktoru

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā klavierspēles pedagogu un koncertmeistaru

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā ģitāras spēles pedagogu

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā vokālās mūzikas pedagogu

Dundagas Mākslas un mūzikas skola aicina darbā mūzikas teorijas pedagogu

Aicina darbā juriskonsultu

Aicina darbā finansistu

Aicina darbā pašvaldības izpilddirektoru

Aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā

Aicina darbā speciālistu jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Aicina darbā būvinspektoru

Kubalu skola – muzejs aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomās

Aicina darbā Būvvaldes vadītāju

Aicina darbā projektu vadītāju

Aicina darbā sporta organizatoru

Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju

Aicina darbā gidus

Aicina darbā santehniķi

Aicina darbā aprūpētāju pansijā «Jaundundaga»

Aicina darbā sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāju

Aicina darbā Pašvaldības policijā

Aicina darbā būvinspektoru

Aicina darbā izpilddirektora vietnieku

Aicina darbā zemes lietu speciālistu

Aicina pieteikties pašvaldības kapitālsabiedrības «Ziemeļkurzeme» valdes locekļa amatam

Aicina darbā pašvaldības policijas inspektoru

Pašvaldība aicina darbā izpilddirektoru

Aicina pieteikties uz pašvaldības kapitālsabiedrības «Kolkas ūdens» valdes locekļa amatu

Dundagas vidusskola aicina darbā sociālo pedagogu

Būvvalde aicina darbā būvinspektoru

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā pirmsskolas pedagogus

Kubalu skola-muzejs aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā

Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam Kolkā uz ½ darba slodzi

Aicina darbā projektu vadītāju

Kubalu skola-muzejs aicina darbā speciālistu krājuma un izglītojošā darba jomā

Kubalu skola-muzejs aicina darbā vecāko speciālistu

Pirmsskolas izglītības iestāde «Kurzemīte» aicina darbā pirmsskolas pedagogu

Dundagas vidusskola aicina darbā direktora vietnieku audzināšanas darbā

Dundagas Kultūras pils aicina darbā tūrisma pakalpojumu darbinieku darbam Tūrisma informācijas centrā

Sociālais dienests aicina darbā sociālo darbinieku darbam Kolkā uz ½ darba slodzi