Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Sakņudārzi

Novadā ir noteiktas teritorijas, kas ir paredzētas ģimenes dārzu (sakņu dārzu) ierīkošanai.

Lai pieteiktos brīvajam sakņudārzam, persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu norādot, par kuru sakņudārzu vēlas noslēgt nomas līgumu.


 

Dundagas pagastā:

«Ievlejas»  teritorijā

Shēma: Ievlejas 38

Shēma: Ievlejas 88

Shēma: Ievlejas 32, brīvs no 2021. gada 1. aprīļa

Shēma: Ievlejas 95

 «Laukdārzi» teritorijā zemes vienībās ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035 un 8850 025 0062 Shēma: brīvie dārziņi «Laukdārzos»

 

Kolkas pagastā:

«Lauksaimniecības zeme pie Kāviem» zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88620070225

(t. sk. Nr.74 brīvs no 01.05.2021.)

Shēma: brīvie dārziņi pie «Kāviem»
«Lauksaimniecības zeme pie Jūrkrastiem» zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 88620070238 Shēma: brīvie dārziņi pie «Jūrkrastiem»

 

 

 

 

Iznomāšanas maksa

2019. gada 19. decembra saistošie noteikumi Nr. 19 «Par neapbūvēta pašvaldības zemesgabala nomas maksas aprēķināšanas kārtību» nosaka kārtību, kādā pašvaldība aprēķina nomas maksu par pašvaldībai piederošu vai piekrītošu neapbūvētu zemesgabalu vai tā daļu, kurā netiek veikta saimnieciskā darbība.

  • par zemesgabalu līdz 100 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā  5,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu no 101 m2 līdz 500 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 7,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu ar platību no 501 m2 līdz 1000 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 10,00 eiro gadā;
  • par zemesgabalu ar platību no 1001 m2 līdz 1500 m2 — 3 % apjomā no zemesgabala kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 15,00 eiro gadā..