Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

LVAF projekti

Projekts «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana»

 

Latvijas pašvaldību savienība kā projekta vadošais partneris ir noslēgusi līgumu ar Latvijas vides aizsardzības fondu par projekta finansēšanas un izpildes kārtību. Dundagas novada Pašvaldība ir viena no 18 Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes pašvaldībām, kas ir projekta sadarbības partneris un katra piekrastes pašvaldība vai tās institūcija attiecīgi veiks savā apakšprojektā paredzētās aktivitātes. Projekti tiek realizēts Latvijas Vides aizsardzības fonda valsts budžeta apakšprogrammā «Vides aizsardzības projekti».

Dundagas novada pašvaldība piešķirtos līdzekļus izmanto, lai apsaimniekotu jūras piekrastes joslu, nodrošinot labu vides kvalitāti gan iedzīvotājiem, gan atpūtniekiem un tūristiem – kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību.

 

 

 

 


Realizētās aktivitātes 2021. gadā

Projekta nosaukums, numurs

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

(Nr. 1-08/44/2021)

Fonds

Latvijas vides un aizsardzības fonds, vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība

Projekta īstenotāji

Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām — Carnikavas novada domi, Engures novada domi, Dundagas novada domi, Grobiņas novada domi, Jūrmalas pilsētas domi, Liepājas pilsētas domi, Lapmežciema pagasta pārvalde, Limbažu novada domi, Mērsraga novada domi, Nīcas novada domi, Pāvilostas novada domi, Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju, Rojas novada domi, Rucavas novada domi, Salacgrīvas novada domi, Saulkrastu novada domi, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi «Komunālā pārvalde» un Ventspils novada domi. 

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Īss projekta kopsavilkums

Dundagas novada pašvaldība piešķirtos līdzekļus izmantos izskaloto un atpūtnieku atkritumu, kā arī mirušo dzīvnieku, savākšanai un utilizēšanai visā Dundagas novada pludmales garumā.

Finansējums

Projekta kopējais budžets ir 198 500, 00 eiro.

Dundagas novadam 2021. gadā piešķirtais finansējums ir 10419,73 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Īstenošanas laiks

01.05.2021.— 01.10.2021.

Publicitāte

Piekrastes apsaimniekošana 2021. gadā 02.06.2021.

 

Realizētās aktivitātes 2020. gadā

Projekta nosaukums, numurs

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

(Nr. 1-08/2/2020)

Fonds

Latvijas vides un aizsardzības fonds, vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība

Projekta īstenotāji

Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām — Carnikavas novada domi, Engures novada domi, Dundagas novada domi, Grobiņas novada domi, Jūrmalas pilsētas domi, Liepājas pilsētas domi, Lapmežciema pagasta pārvalde, Limbažu novada domi, Mērsraga novada domi, Nīcas novada domi, Pāvilostas novada domi, Rīgas Ziemeļu izpilddirekciju, Rojas novada domi, Rucavas novada domi, Salacgrīvas novada domi, Saulkrastu novada domi, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi «Komunālā pārvalde» un Ventspils novada domi. 

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir Baltijas jūras piekrastes pludmalēs nodrošināt kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

Īss projekta kopsavilkums

Dundagas novada pašvaldība piešķirtos līdzekļus izmantos izskaloto un atpūtnieku atkritumu, kā arī mirušo dzīvnieku, savākšanai un utilizēšanai visā Dundagas novada pludmales garumā.

Finansējums

Projekta kopējais budžets ir 199 565,00 eiro.

Dundagas novadam 2020. gadā piešķirtais finansējums ir 12 001,46 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Īstenošanas laiks

01.05.2020.— 01.10.2020.

Publicitāte

Noslēgusies nacionālās nozīmes projekta «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» trešā sezona 01.10.2020.

Projekts «Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana» Dundagas novadā 25.05.2020.

Realizētās aktivitātes 2018. gadā

Projekta nosaukums, numurs

Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana

(Nr. 1-08/260/2018)

Fonds

Latvijas vides un aizsardzības fonds, vadošais partneris Latvijas Pašvaldību savienība

Projekta īstenotāji

Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām — Carnikavas novada domi, Engures novada domi, Dundagas novada domi, Grobiņas novada domi, Jūrmalas pilsētas domi, Liepājas pilsētas domi, Lapmežciema pagasta pārvalde, Limbažu novada domi, Mērsraga novada domi, Nīcas novada domi, Pāvilostas novada domi, Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija, Rojas novada domi, Rucavas novada domi, Salacgrīvas novada domi, Saulkrastu novada domi, Ventspils pilsētas pašvaldības iestādi «Komunālā pārvalde» un Ventspils novada domi. 

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti — iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos. 

Īss projekta kopsavilkums

Mazirbes un Kolkasraga pludmaļu infrastruktūras un to objektu pieejamības uzlabošana.

Mazirbes nomainīti divu pludmales volejbola laukumu stabi pret jauniem — metāla stabiem ar maināmiem tīkla augstumiem, kā arī ir iegādāti un izgatavoti jauni volejbola tīkli, laukuma līnijas, 2 atkritumu konteineri, 8 soliņi un pārģērbšanās kabīne.

Kolkasraga pludmalē ir atjaunota norādes zīme jeb vides objekts «Saullēkts/Saulriets» un esošā pārģērbšanās kabīne, kā arī ir izgatavotas 6 koka atkritumu urnas un saliekama koka taka. Koka taku varēs izmantot pludmalē organizētu publisku pasākumu nodrošināšanai, izmantojot takas posmus kā saliekamo skatuvi, kā arī taka būs izmantojama apkalpojošā transporta piekļuves nodrošināšanai, lai novērstu negatīvu ietekmi uz zemsedzi un kāpām.

Finansējums

Projekta kopējais budžets ir 200 000,00 eiro.

Dundagas novadam 2018. gadā piešķirtais finansējums ir 9 000,13 eiro, ko pilnībā finansē Latvijas vides un aizsardzības fonds.

Īstenošanas laiks

01.04.2018.— 01.10.2018.

Publicitāte

Uzlabos vides kvalitāti novada pludmalēs  28.08.2018.

Uzlabota vides kvalitāte Dundagas novada pludmalēs 04.10.2018.