Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dzīvesvieta, tās deklarēšana


Izziņa par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietas adresi

Pakalpojums

Izziņa par personas deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietas adresi.

Atbildīgā iestāde

Centrālā administrācija.

Pakalpojuma apraksts

Izziņu sagatavo, izmantojot Vienotās pašvaldību sistēmas programmu PERS, kas nodrošina pašvaldībai tiešsaisti fizisko un juridisko personu datu pieprasīšanai un saņemšanai no Iedzīvotāju reģistra.

Saņēmējs

Fiziskā persona, tās likumiskais pārstāvis vai pilnvarota persona;

juridiska persona, tās pilnvarota persona vai pārstāvis.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Iedzīvotāju reģistra likums;

Fizisko personu datu aizsardzības likums
15.02.2011. Ministru kabineta noteikumi nr. 130 Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība;
14.07.2015. Ministru kabineta noteikumi nr. 391 Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no iedzīvotāju reģistra.

Nepieciešamie dokumenti

Fiziskais personai: personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība jeb eID);

viņas likumiskajam pārstāvim — personu apliecinošs dokuments un pārstāvību apliecinošs dokuments;

pilnvarotai personai — pilnvara un personu apliecinošs dokuments.

 

Juridiskai personai: reģistrācijas apliecība un pārstāvību apliecinošs dokuments (pilnvara vai dokuments, kas apliecina amatpersonas tiesības pārstāvēt iestādi vai juridisku personu bez īpaša pilnvarojuma).

 

Abiem: Rakstisks pieprasījums .

Saņemšanas termiņš

1. Par personas savu, sava bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, vai aizbildnībā vai aizgādībā esošās personas aktuālo deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu — tūlīt pēc informācijas pieprasīšanas.

2. Par citas personas aktuālo deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu:

    2.1. piecu darbdienu laikā;

    2.2. vienas darbdienas laikā;

    2.3. divu stundu laikā.

Pakalpojuma maksa

1. Izziņas saņemšana par vienas personas savu, sava bērna, kas jaunāks par 18 gadiem, vai aizbildnībā vai aizgādībā esošas personas dzīvesvietas adresi — 2,50 €

2. Par citas personas aktuālo deklarēto, reģistrēto vai norādīto dzīvesvietu:

    2.1. piecu darbdienu laikā — 4,28 €;

    2.2. vienas darbdienas laikā — 8,54 €;

    2.3. divu stundu laikā — 14,94 €.

Kur pieprasīt pakalpojumu

Administrācijā: sekretārei lietvedei;
Kolkas pagasta pārvaldē: pārvaldes vadītājam.

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Personīgi novada pašvaldībā vai Kolkas pagasta pārvaldē.

Vieta

Novada domes ēkā:
Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270.

Kolkas pagasta pārvaldē:
«Brigas», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov., LV-3275.

Tālrunis, e-pasts

63237851, dome@dundaga.lv

63220548, parvalde.kolka@dundaga.lv

Darba laiks

Domes ēkā:
P, O, T, C: plkst. 08.00– 17.00 (pārtraukums plkst. 12.00–13.00),

Pk plkst. 08.00–15.00 bez pusdienas pārtraukuma;

 

Kolkas pagasta pārvaldē:
darba dienās plkst. 08.00–17.00 (pārtraukums plkst. 12.00–13.00).