Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Bāriņtiesas pakalpojumi


Bāriņtiesas pakalpojumi

Atbildīgā iestāde

Dundagas novada bāriņtiesa

Pakalpojuma apraksts

Bāriņtiesa Civillikuma paredzētajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus šajā likumā noteiktos uzdevumus.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziska persona

Pakalpojuma saņēmējs (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji)

Rīcībspējīga pilngadīga persona, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Dundagas novada administratīvā teritorija.

Normatīvie akti, kas reglamentē pakalpojuma sniegšanu

Zemesgrāmatu likums.

Bāriņtiesu likums.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1. Personu apliecinošs dokuments.
2. Ar darījuma aktu saistītie dokumenti.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš (darba dienās)

Savstarpēja vienošanās.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi

Saskaņā ar Bāriņtiesu likuma 79. panta pirmo daļu Valsts nodevas par bāriņtiesas pakalpojumiem ieskaita pašvaldības budžetā. Bāriņtiesa iekasē šādas valsts nodevas:

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Pakalpojuma pieprasīšanas veidi

Dundagas novada bāriņtiesa, klātienē

Pakalpojuma saņemšanas veidi

Dundagas novada bāriņtiesa, klātienē

Pakalpojuma saņemšana

Pils iela 5-1, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

«Brigas», Kolkas pagasts, Dundagas novads.

Tālrunis, e-pasts

63237854, 20220495, daina.devita@dundaga.lv

Pakalpojuma darba laiks

Dundagā: pirmdienās plkst. 13.00–16.00, trešdienās plkst. 9.00– 12.00, piektdienas plkst. 9.00–12.00

Kolkā — mēneša pirmajā otrdienā plkst. 14.00–17.00