Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Pakalpojumi

Pašvaldība rēķinu apmaksai piedāvā izmantot ērtāku apmaksas veidu – portālu www.ePakalpojumi.lv, kur iedzīvotāji var redzēt savus ar pašvaldību noslēgtos līgumus, pašvaldības piestādītos rēķinus, veikto maksājumu vēsturi, kā arī ērtāk veikt maksājumus izmantojot portālā piedāvātās internetbankas.


Portāls www.latvija.lv ir veidots kā saziņas vietne ar valsts un pašvaldību institūcijām.

Portāla mērķis ir nodrošināt ātru un ērtu  piekļuvi valsts un pašvaldību institūciju sniegtajiem pakalpojumiem.

Informācija ir apkopota kataloga formā, kas ļauj interesentiem atrast sev nepieciešamo informāciju par valsts un pašvaldību iestāžu sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem, to pieprasīšanas un saņemšanas veidiem, ar pakalpojumiem saistītajiem maksājumiem un pakalpojumu aprakstiem, elektronizēti pakalpojumi ietver saiti uz pakalpojuma saņemšanas resursu.


Dundagas novada pašvaldības iestādēs vai struktūrvienībās saņemamie pakalpojumi  izkārtoti pa atsevišķām tematiskām jomām. Ja kādu pakalpojuma aprakstu vai veidlapu nevarat atrast sadaļā, iesniegumu var aizpildīt brīvā formā.

Pie katra pakalpojuma varat iepazīties ar pakalpojuma aprakstu un lejupielādēt veidlapas pakalpojuma pietiekšanai, kuras pēc aizpildīšanas varat nogādāt pašvaldībā vai attiecīgajā iestādē.

Saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumu, aizpildītā veidlapā noteikti jāietver dokumenta autors, dokumenta datums un paraksts.


VPVKAC logotips ar platām malām

Vienotajā valsts un pašvaldību klientu apkalpošanas centrā sniegtie pārstāvēto iestāžu un pašvaldību pakalpojumi.

Dundagas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Darba laiks:
Pirmdien, otrdien, trešdien un ceturtdien: plkst. 8.00–12.00; 13.00–18.00.
Piektdien: plkst. 8.00–15.00.

Tālrunis: 66954817.

E-pasts: dundaga@pakalpojumucentri.lv.

Sīkākas ziņas: www.latvija.lv/pakalpojumucentri.

Institūcija, pakalpojums

Norāde uz informāciju par pakalpojumu vai e-pakalpojumu

 

Novada pašvaldība

 

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

 

 

 

Lauku atbalsta dienests

 

Iedzīvotāju iesniegumu pieņemšana

 

 

 

 

 

Nodarbinātības valsts aģentūra

 

Konsultāciju sniegšana par NVA pakalpojumiem

 

Informatīvi:

 

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

Informatīvās dienas e-versija

http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=464

Profilēšana

http://bpr.esynergy.lv/

Karjeras pakalpojumi

http://www.nva.gov.lv/karjera/

Apmācību monitorings

http://monitorings.esynergy.lv/search/setting/

Darba tirgus prognozes

http://idtps.esynergy.lv/aboutidtps/

CV un vakanču reģistrēšana

http://cvvp.nva.gov.lv/

 

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem:

 

Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts

Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP27/Apraksts

Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP26/Apraksts

Manā īpašumā deklarētās personas (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP00/Apraksts

Mani dati Iedzīvotāju reģistrā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts

Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP29/Apraksts

Pārbaude, vai persona ir iekļauta Iedzīvotāju reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP28/Apraksts

Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP145/Apraksts

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana vai maiņa

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2257/ProcesaApraksts

Reģistrācija balsošanai pa pastu vēlētājiem, kuri uzturas ārvalstīs

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2250/ProcesaApraksts

Vēlēšanu iecirkņa noskaidrošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2251/ProcesaApraksts

Personvārdu meklēšana personvārdu datu bāzē

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p892/ProcesaApraksts

Šengenas vīzas pagarināšana Latvijas Republikā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p875/ProcesaApraksts

Repatriācija un pilsonība

https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/atgriesanas-latvija/Repatriacija_Pilsoniba

   

Uzņēmumu reģistrs

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Reģistrācija UR vestajos reģistros”:

https://www.latvija.lv/DzivesNotikumi/uznemejdarbiba/registret-komersantu

  • Informācija par jauna subjekta reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

  • Informācija par subjekta izmaiņu reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

  • Informācija par subjekta likvidācijas reģistrāciju (dokumenti, valsts nodevas, termiņi u.tml.);

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumu “Izziņu pieprasīšana no UR vestajiem reģistriem”:

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP120/Apraksts

  • Informācija par izziņu pieprasīšanu no UR (saņemšanas kārtība, maksa par pakalpojumu, termiņi)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP120/Apraksts

 

 

Valsts ieņēmumu dienests

 

Iesniegumu pieņemšana par:

 

  • Algas nodokļa grāmatiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p623/ProcesaApraksts

  • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu;

 

  • Iesniegums par VID izsniegtu identifikatoru un paroli EDS lietošanai.

 

Gada ienākumu deklarācija (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p883/ProcesaApraksts

Atbalsta sniegšana darbam ar Elektroniskās deklarēšanas sistēmu EDS (konsultācija par e-pakalpojumu)

 

 

 

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra

 

Iesniegumu pieņemšana par:

 

Apbedīšanas pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p290/ProcesaApraksts

Bezdarbnieka pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p294/ProcesaApraksts

Bērna invalīda kopšanas pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p297/ProcesaApraksts

Bērna kopšanas pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p302/ProcesaApraksts

Bērna piedzimšanas pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p301/ProcesaApraksts

Brīvprātīgi apdrošinātās personas reģistrāciju

 

Ģimenes valsts pabalstu 

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p303/ProcesaApraksts

Invaliditātes pensija

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p310/ProcesaApraksts

Maternitātes pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p292/ProcesaApraksts

Pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p296/ProcesaApraksts

Paternitātes pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p291/ProcesaApraksts

Slimības pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p293/ProcesaApraksts

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījumu plāna izvēli

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1334/ProcesaApraksts

Valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p304/ProcesaApraksts

Vecāku pabalstu

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p489/ProcesaApraksts

Vienreizēju pabalstu mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p307/ProcesaApraksts

Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP43/Apraksts

Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP47/Apraksts

Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP51/Apraksts

Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep52/Apraksts

Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep53/Apraksts

Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep61/Apraksts

Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) dalībnieka konta izraksts (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP44/Apraksts

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p1329/ProcesaApraksts

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep48/Apraksts

Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep49/Apraksts

Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep50/Apraksts

Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli (ienākumu deklarēšanai) (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/epakalpojumi/ep46/Apraksts

 

 

Valsts zemes dienests

 

Konsultāciju sniegšana par iestādes pakalpojumiem un e-pakalpojumiem:

 

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2078/ProcesaApraksts

Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā — nolietojuma noteikšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2069/ProcesaApraksts

Inženierbūves datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz inženierbūves deklarācijas pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2075/ProcesaApraksts

Nekustamā īpašuma reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p858/ProcesaApraksts

Nekustamā īpašuma sastāva maiņa Kadastra informācijas sistēmā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2035/ProcesaApraksts

Datu reģistrācija / aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā uz iesniegtā dokumenta pamata, kas nav kadastrālās uzmērīšanas dokuments (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2220/ProcesaApraksts

Datu aktualizācija par kadastra subjektu Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2037/ProcesaApraksts

Atsavināšanas aizlieguma atzīmes reģistrācija vai dzēšana Kadastra informācijas sistēmā

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2050/ProcesaApraksts

Zemes vienības daļas reģistrācija Kadastra informācijas sistēmā, neveicot kadastrālo uzmērīšanu (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2039/ProcesaApraksts

«Mans konts» Valsts zemes dienesta datu publicēšanas un e-pakalpojumu portālā kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2893/ProcesaApraksts

Pieteikties juridiskās personas kadastrs.lv konta izveidei (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2872/ProcesaApraksts

Mani dati Kadastrā

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP32/Apraksts

Kadastra informācija mantojuma lietai

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2074/ProcesaApraksts

Informācija par nekustamā īpašuma vēsturisko vērtību

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2743/ProcesaApraksts

Tipveida kadastra informācijas telpiskie dati par kadastra objektu (e-pakalpojums) lejuplāde

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2211/ProcesaApraksts

Kadastra informācija par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2797/ProcesaApraksts

Zemes robežu plāna sagatavošana uz arhīva dokumentu pamata

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2649/ProcesaApraksts

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta noraksta vai izraksta saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2061/ProcesaApraksts

Informācija no Valsts zemes dienesta arhīva - dokumenta kopijas saņemšana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2060/ProcesaApraksts

Būves vai telpu grupas kadastrālās uzmērīšanas lietas sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2883/ProcesaApraksts

Būvju stāvplānu, telpu grupu plānu saņemšana vektordatu formātā (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2937/ProcesaApraksts

Iespējamās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2077/ProcesaApraksts

Prognozētās kadastrālās vērtības aprēķināšana un dokumentu sagatavošana

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2054/ProcesaApraksts

Kadastra teksta datu pārlūkošana bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2791/ProcesaApraksts

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu pārlūkošana

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP161/Apraksts

Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP159/Apraksts

Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu lejupielāde bez līgumsaistībām

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2935/ProcesaApraksts

Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP162/Apraksts

Mobilā lietotne kadastrs.lv (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p2568/ProcesaApraksts

Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana (konsultācija par e-pakalpojumu)

https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP160/Apraksts

 

 

Valsts darba inspekcija

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem iedzīvotājiem:

 

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas atbildes saņemšana.

 

Atzinums par nodarbinātā veselības un drošības apdraudējuma faktu darbā

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā.

 

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana.  

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem darba devējiem:

 

Paziņojums par notikušu nelaimes gadījumu darbā

 

Izziņa par darba tiesību būtiskiem pārkāpumiem

 

Iesniegums Darba inspekcijai un Darba inspekcijas  atbildes saņemšana

 

Darba inspekcijas sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā saņemšana

 

Darba devēja sastādītā izmeklēšanas akta par notikušu nelaimes gadījumu darbā iesniegšana reģistrācijai

 

Darba inspekcijas atļauja bērnu nodarbināšanai

 

Darba devēja paziņojums Darba inspekcijai par novērstajiem pārkāpumiem  

 

Darba inspekcijas izdoto administratīvo aktu darba devējiem par konstatētajiem pārkāpumiem saņemšana

 

Darba inspekcijas amatpersonas lēmuma apstrīdēšana

 

Paziņojums par darba devēja zaudējumiem, saistībā ar nelaimes gadījumu darbā

 

Konsultāciju sniegšana par e-pakalpojumiem citām iestādēm:

 

Ārstniecības personas/iestādes paziņojuma par cietušo nelaimes gadījumā darbā sniegšana

 

Izziņa par veselības traucējumu smaguma pakāpi nelaimes gadījumā darbā

 

Darbavietas higiēniskais raksturojums

 

Ziņojums par arodslimības gadījumu

 

Paziņojums par kriminālprocesa uzsākšanu, atteikumu uzsākt kriminālprocesu vai tā izbeigšanu

 

Informācijas saņemšana no citām valsts institūcijām par iespējamiem pārkāpumiem Darba inspekcijas kompetences jomā