Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Detālplānojumi

 

Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

23.07.2020. saistošie noteikumi Nr. 8_«Par Dundagas novada domes 29.09.2010. saistošo noteikumu nr. 26 «Detālplānojums Nr.06/05/04 Kolkas pagasta nekustamajiem īpašumiem «Bierandi», kadastra Nr.8862 006 0002, Dubultvēji», kadastra Nr.8862 006 0030, «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001, «Spuņi», kadastra Nr.8862 006 0031», atcelšanu daļā, kas attiecas uz nekustamo īpašumu «Mežrukši», kadastra Nr.8862 006 0001»

 

  27.11.2020. lēmums nr. 258 «Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajam īpašumam «Lojas» Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā»

Dundagas pagastā

Nekustamais īpašums Kadastra nr. Lēmuma nr.
Apstiprināšanas datums Dokumentācija http://dundaga.true.lv/images/icons/extensions_public/zip.gif
Celmi 88500040016

112

26.04.2012.

Lejuplādēt dokumentus
Ezeru Spīdolas 88500020190 206 27.07.2011.
Atvari 88500120014,
88500120026
143 24.03.2010.
Stacijas iela 3 88500200505 125 24.03.2010.
Muņu Grabi 88500090080 110 26.08.2009.

Kolkas pagastā

Nekustamais īpašums Kadastra nr. Lēmuma nr.
Apstiprināšanas datums Dokumentācija http://dundaga.true.lv/images/icons/extensions_public/zip.gif
Krūmiņi 88620050036 148 16.06.2016.  
Steķi 88620020250 244 24.10.2013. Lejuplādēt dokumentus

Juri

88620050024

380

29.09.2010.

Jaunjomi

88620010032

379

29.09.2010.

Ķirškalni

88620010069

379

29.09.2010.

Taizeļi

88620020111,
88620020017

379

29.09.2010.

Mazirbes Dzelmes

88620020074

379

29.09.2010.

Mieri, Julgi, Dainas

88620020191,
88620020210,
88620020212

379

29.09.2010.

Jaunžoki

88620030100

379

29.09.2010.

Pītagi

88620030013

379

29.09.2010.

Kinne-Dīķi

88620030018

379

29.09.2010.

Spilves

88620040063

379

29.09.2010.

Randi-2

88620040095

379

29.09.2010.

Līvkrasti

88620090006

379

29.09.2010.

Priežmalas

88620040142

379

29.09.2010.

Zīriņi

88620040053

379

29.09.2010.

Jāņkalni

88620050002

379

29.09.2010.

Taliskeri

88620050118
88620050126

379

29.09.2010.
Veclekši 88620060008 379 29.09.2010.
Laši 88620060037 379  29.09.2010.
Bērzi 88620060010 379  29.09.2010.
Bierandi, Dubultvēji, Mežrukši, Spuņi

88620060002

88620060030

88620060001

88620060031

379 29.09.2010.
Strautnieki

88620070037

88620070034
379 29.09.2010.
Brīzes

88620070257

160 23.09.2009.