Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Attīstības programma

 

 

Attīstības programma ir vidēja termiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums pašvaldības attīstības stratēģijā izvirzīto ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Dundagas novada Attīstības programma 2014.–2020.gadam ir apstiprināta ar Dundagas novada domes 26.06.2014. sēdes lēmumu nr. 163 «Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanu» (protokols nr .9, 14. §)

Lai varētu veikt Dundagas novada pašvaldības Attīstības programmas īstenošanas uzraudzību, Dundagas novada dome ir izveidojusi Attīstības uzraudzības komisiju.

Lejupielādējamie faili

 

 
Aktualizētais investīciju plāns (18.02.2021.)
 
  • Aktualizētais rīcību un investīciju plāns (27.02.2020.)
27.02.2020. lēmums nr. 36  Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
Rīcību plāns, 2020. gada aktualizācija
Investīciju plāns, 2020. gada aktualizācija
 
  • Aktualizētais rīcības un investīciju plāns (24.10.2019.)
3.2. Investīciju plāns līdz 2020. gadam
24.10.2019. lēmums nr. 278 Par investīciju plāna grozījumu apstiprināšanu 2019. gadam
 
  • Aktualizētais rīcības un investīciju plāns (22.03.2019.)

 2.3. Dundagas novada mērķu un rīcību sasaiste

 3.2. Investīciju plāns laika periodam līdz 2020.gadam
22.03.2019. lēmums nr 61 Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju

 

  • Aktualizētais rīcības un investīciju plāns (28.07.2016.)

 2.3. Dundagas novada mērķu un rīcību sasaiste

 3.1. Dundagas novada rīcības prioritārā kārtībā

 3.2. Investīciju plāns laika periodam līdz 2017.gadam

Lēmumi

Lēmuma nr. Pieņemšanas datums Nosaukums
22. 18.02.2021.

Par Attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju

286. 12.12.2020.

Par Dundagas novada Attīstības programmas 2014.–2020. gadam darbības termiņa pagarināšanu

36. 27.02.2020. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
61. 22.03.2019. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju
164. 28.07.2016. Par Attīstības programmas un investīciju plānu aktualizāciju
163. 26.06.2014. Par Dundagas novada Attīstības programmas apstiprināšanas
139. 29.05.2014. Par Dundagas novada Attīstības programmas izvērtēšanu
49. 27.02.2014. Par Dundagas novada Attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas uzsākšanu
190. 22.08.2013. Par grozījumiem Dundagas novada Attīstības programmas izstrādē
327. 22.11.2012. Par 28.06.2012. Dundagas novada Domes lēmuma Nr.187., 188 grozījumiem
325. 22.11.2012. Par Dundagas novada Teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi
187. 28.06.2012. Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādes grafika precizēšanu
294. 27.10.2011. Par Dundagas novada attīstības plāna vadības grupas un izstrādes grafika precizēšanu
47. 24.02.2011. Par Dundagas novada Attīstības programmas izstrādi
14. 16.12.2009. Par Dundagas novada Attīstības programmu

Saistītie raksti

Apstiprināta Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija un Attīstības programma (01.07.2014.)

Plānošanas dokumentu izstrādes maratons tuvojas finišam (09.04.2014.)

Dundagas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2030. gadam un Attīstības programmas 2014.–2020. gadam projektu publiskā apspriešana (10.03.2014.)

Plānošanas darbnīcu rezultāti (07.10.2013.)

Aicinām līdzdarboties plānošanas darbnīcās 8. un 9. X, lai kopīgi domātu par novada nākotni (04.10.2013.)

Novada plānošanas dokumenta izstrāde (09.09.2013.)