Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumi


Par parādu dzēšanu

2019. gada 1. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 24248,70 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.


Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 67,33 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

 

2017. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 3808,63 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.


Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 15,17 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

 

2017. gada 3. ceturksnī

Saskaņā uz likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 5. punktu un šī panta trešo daļu pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības nodokļu maksātājam — šā likuma 26. panta 6.1 daļā paredzētajā gadījumā, ja triju gadu laikā no maksājuma termiņa iestāšanās nav pieņemts lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu. Tā paša likuma 26. panta 6.1 daļa nosaka, ka nokavēto nodokļa maksājumu piedziņu, izņemot muitas nodokli un citus līdzvērtīgus maksājumus, neuzsāk, ja piedzenamā parāda kopsumma nav lielāka par 15 €.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 0,33 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

2016. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 12,08 € nekustamā īpašuma nodokļa parādu, kā arī ar to saistīto nokavējuma naudu.

2016. gada 3. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un šī panta trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai – nodokļu maksātājam – viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Atbilstoši Civillikuma 705. pantā noteiktajam, uzaicinājumā (sludinājumā par mantojuma atklāšanos) norādītajā termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas dzēš, izdodot mantojuma apliecību vai taisot aktu par mantojuma lietas izbeigšanu.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 8,07 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.


Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 7. punkts nosaka, ka nodokļu parādi dzēšami nodokļu maksātājam — ja nodokļu maksātājs normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos ir izslēgts no Uzņēmuma reģistra reģistriem.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 105,61 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.


Pēc likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkta un šī panta trešās daļas pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 1,30 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

2015. gada 4. ceturksnī

Likuma «Par nodokļiem un nodevām» 25. panta pirmās daļas 3. punkts un trešā daļa nosaka, ka pašvaldību budžetos ieskaitāmā nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas un soda naudas dzēš attiecīgās pašvaldības fiziskajai personai — nodokļu maksātājam — viņa nāves gadījumā, ja nav iespējams no mantiniekiem piedzīt nodokļu parādus, kā arī ar tiem saistītās soda naudas un nokavējuma naudas.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 1525,95 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

2015. gada 2. ceturksnī

Maksātnespējas likuma 141. panta 1.1 daļa nosaka, ka pēc likuma 73. panta otrajā daļā minētā kreditoru prasījumu iesniegšanas termiņa iestājas noilgums, līdz ar to kreditors zaudē kreditora statusu un savas prasījuma tiesības pret parādnieku gan fiziskās personas maksātnespējas procesā, gan pēc tam, kad parādnieks ir atbrīvots no saistībām šā likuma 164. panta 1. daļā minētajā gadījumā.

Pamatojoties uz to, Dundagas novada pašvaldība ir dzēsusi 761,03 € nekustamā īpašuma nodokļa parādus, kā arī ar tiem saistītās nokavējuma naudas.

Nekustamā īpašuma nodokļa aprēķina administratīvie akti

Saskaņā ar likuma «Par nekustamā īpašuma nodokli» 6. panta 1.6 daļu darām zināmu, ka Dundagas novada pašvaldība ir izdevusi šādus dokumentus:


2021. gads

Datums

Adresâts

Dokumenta numurs

Dokumenta veids

14.01.2021.

 Arturs Martens

21-1609

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Yuri Korolev

21-1267

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Raymond Kennet Zarins

21-989

 Maksāšanas paziņojums

15.01.2021.

Antra Noldena-Temke

21-1779

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Juris Kanders

21-1165

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Mihails Ivenkovs

21-979

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Aivars Līdums

21-1551

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Kristīne Kalniņa

21-1149

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Gerulf Alexander Karl Lauenstein

21-1446

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Godelint Elke Lauenstein

21-1447

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Guido Alexander Lauenstein

21-1448

 Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Oļģerts Kravinskis

21-1294

Maksāšanas paziņojums

13.01.2021.

Elsei Brinkmann-Birke

21-422

Maksāšanas paziņojums

13.01.2021.

Alma Anševica

21-80

Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Līgsma Grosbarte

21-876

Maksāšanas paziņojums

16.01.2021.

Elza Zvirbule

21-2754

Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Gunārs Lāms

21-1470

Maksāšanas paziņojums

15.01.2021.

Emma Ostupe

21-1816

Maksāšanas paziņojums

14.01.2021.

Gints Grintāls

21-847

Maksāšanas paziņojums

16.01.2021.

Raimonds Zandbergs

21-2685

Maksāšanas paziņojums 

13.02.2021.

Otomārs Freimanis

21-755

Maksāšanas paziņojums

2020. gads

Datums

Adresâts

Dokumenta numurs

Dokumenta veids

23.01.2020.

Agnese Krūza

20-1282

 Maksāšanas paziņojums

27.01.2020.

Antra Noldena-Temke

20-1699

 Maksāšanas paziņojums

27.01.2020.

Arturs Martens

20-1541

 Maksāšanas paziņojums

22.01.2020.

Dainis Janberg

20-962

 Maksāšanas paziņojums

28.01.2020.

Danute Sirijos Giraite

20-2133

 Maksāšanas paziņojums

27.01.2020.

Genādijs Osipovs

20-1725

 Maksāšanas paziņojums

24.01.2020.

Gerulf Alexander Karl Lauenstein

20-1376

 Maksāšanas paziņojums

24.01.2020.

Godelint Elke Lauenstein

20-1377

 Maksāšanas paziņojums

24.01.2020.

Heiko Lebus

20-1403

 Maksāšanas paziņojums

31.01.2020.

Margarita Volberga

20-2554

 Maksāšanas paziņojums

27.01.2020.

Markus Ofer

20-1708

 Maksāšanas paziņojums

23.01.2020.

Oļģerts Kravinskis

20-1234

 Maksāšanas paziņojums

21.01.2020.

Raimonda Geruliene

20-801

 Maksāšanas paziņojums

28.01.2020.

Vidar Svendsen

20-2240

 Maksāšanas paziņojums

22.01.2020.

Vilius Juodgudis

20-1027

 Maksāšanas paziņojums

22.01.2020.

Yuri Korolev

20-1207

 Maksāšanas paziņojums

17.01.2020.

Miralda Apfelbauma

20-141

 Maksāšanas paziņojums

17.01.2020.

Raymond Kenneth Zarins

20-34

 Maksāšanas paziņojums

22.01.2020. Juris Kanders 20-1089  Maksāšanas paziņojums 
21.01.2020. Mihails Ivenkovs 20-956  Maksāšanas paziņojums
27.01.2020. Aivars Līdums 20-1483  Maksāšanas paziņojums
31.01.2020. Valdona Irmas Zoss 20-2636  Maksāšanas paziņojums
22.01.2020. Felicita Kārklevalka 20-1119  Maksāšanas paziņojums
28.01.2020. Jānis Salenieks 20-2084  Maksāšanas paziņojums
28.01.2020. Dagnija Supe 20-2234  Maksāšanas paziņojums
27.01.2020. Roberts Pihels 20-1847  Maksāšanas paziņojums
23.01.2020. Aina Kūla 20-1319  Maksāšanas paziņojums
31.01.2020. Oksana Zajaca 20-2570  Maksāšanas paziņojums
24.01.2020. Guido Alexander Lauenstein 20-1378  Maksāšanas paziņojums
20.01.2020. Vilnis Budnovics 20-420  Maksāšanas paziņojums
17.02.2020. Okars Matlavs 20-2711  Maksāšanas paziņojums
28.01.2020. Jānis Salenieks 20-2084  Maksāšanas paziņojums

2019. gads

Datums Persona Dzimis Dokumenta numurs Dokumenta veids
16.01.2019. Krūza Agnese 03.10.1984. 19-243 Maksāšanas paziņojums
17.01.2019. Aleksāns Renārs 11.03.1975. 19-298 Maksāšanas paziņojums
17.01.2019. Anševica Alma 20.10.1935. 19-341 Maksāšanas paziņojums
18.01.2019. Kenneth Zarins Raymond   19-477 Maksāšanas paziņojums
18.01.2019. Balmanis Ainis 22.01.1959. 19-428 Maksāšanas paziņojums
18.01.2019. Berglunds Hans   19-503 Maksāšanas paziņojums
21.01.2019. Čukule Ērika 18.02.1926. 19-716 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Janberg Dainis   19-1121 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Juodgudis Vilius 13.09.1983. 19-1184 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Landmane Velta 01.05.1935. 19-1462 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Landmane Marija 26.03.1910. 19-1461 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Karlsons Fredijs   19-1242 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Karlsons Robins   19-1244 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Feldlība Gunta 13.02.1931. 19-892 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Engelbergs Aldons 08.02.1925. 19-857 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Freimanis Otomārs 24.06.1961. 19-930 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Grosbarte Līgsma 26.05.1936. 19-1035 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Korolev Yuri   19-1332 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Kravinskis Oļģerts 26.04.1931. 19-1356 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Lauenstein Gerulf Alexander Karl 08.04.1961. 19-1490 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Lauenstein Godelint Elke 12.06.1964. 19-1491 Maksāšanas paziņojums
22.01.2019. Geruliene Raimonda   19-972 Maksāšanas paziņojums
23.01.2019. Ostupe Emma 17.03.1923. 19-1810 Maksāšanas paziņojums
23.01.2019. Lebus Heiko 09.05.1973. 19-1516 Maksāšanas paziņojums
23.01.2019. Martens Arturs   19-1657 Maksāšanas paziņojums
23.01.2019. Ofer Markus 24.03.1977. 19-1797 Maksāšanas paziņojums
25.01.2019. Sirijos Giraite Danute 28.10.1948. 19-2182 Maksāšanas paziņojums
25.01.2019. Svendsen Vidar   19-2272 Maksāšanas paziņojums
28.01.2019. Zariņš Haralds   19-2585 Maksāšanas paziņojums
28.01.2019. Volberga Margarita   19-2552 Maksāšanas paziņojums


2018. gads

Datums

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs

Numurs

Dokumenta veids

18.01.2018.

Ilga Brūvere

18-565

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Aldons Engelbergs

18-786

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Kārlis Feldmanis

18-830

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Otomārs Freimanis

18-866

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Vasilijs Frīdenbergs

18-892

Maksāšanas paziņojums

22.01.2018.

Raimonda Geruliene

18-914

Maksāšanas paziņojums

24.01.2018.

Līgsma Grosbarte

18-986

Maksāšanas paziņojums

24.01.2018.

Vilius Juodgudis

18-1145

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Fredijs Karlsons

18-1205

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Robins Karlsons

18-1207

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Yuri Korolev

18-1294

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Lebus Heiko

18-1468

Maksāšanas paziņojums

25.01.2018.

Arturs Martens

18-1600

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Emma Ostupe

18-1760

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Lilita Plisa

18-1875

Maksāšanas paziņojums

29.01.2018.

Vidar Svendsen

18-2232

Maksāšanas paziņojums

05.02.2018.

Margarita Volberga

18-2516

Maksāšanas paziņojums

05.02.2018.

Haralds Zariņš

18-2548

Maksāšanas paziņojums

12.02.2018.

Oļģerts Kravinskis

18-2641

Maksāšanas paziņojums

Dokumentu glabāšanas laiks ir 10 gadi.

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājs ar dokumentiem var iepazīties Dundagas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļā Pils ielā 14, Dundagā, tālrunis 63237856.