Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

 

Administrācija

Domes priekšsēdētājs

Aldis Felts

aldis.felts@dundaga.lv
63237513, 29183090

Izpilddirektore

Janita Vanda Valtere

janita.vanda.valtere@dundaga.lv
63237515, 25656165

Juriskonsults  

 

 

 

Kancelejas vadītāja

Sandra Kokoreviča

sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850

Sekretāre lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851, 29181093

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

linda.pavlovska-dislere@dundaga.lv

zinas@dundaga.lv

63237511, 26388076

Galvenā grāmatvede

Ilze Pirvite 

ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852

Finansiste

Inga Ralle

inga.ralle@dundaga.lv

63237849

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Dace Kurpniece
Rita Langmane

dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine

ilze.steine@dundaga.lv
Dundagā ceturtdienās, 63237856

Saimnieciskais dienests

Vadītājs 

Andris Kojro 

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Saimniecības pārzinis

Guntis Kārklevalks

guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511, 29419195

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Maruta Blūma

maruta.bluma@dundaga.lv
63237857, 28693477

Projektu vadītājs

Jurģis Rērihs

jurgis.rerihs@dundaga.lv

63237857, 25741994

Zemes lietu speciāliste

Iveta Bekmane-Avota

iveta.bekmane-avota@dundaga.lv
63237857, 28693477

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Ieva Damberga

ieva.damberga@dundaga.lv
63237856

Bāriņtiesa

Priekšsēdētāja

Daina Dēvita 

daina.devita@dundaga.lv
63237854, 20220495

Būvvalde

Vadītāja

Iveta Plato

iveta.plato@dundaga.lv

63237516, 26361772

Būvinspektors

Ringolds Zukulis-Emerbergs

63237516, 26110821

ringolds.zukulis.emerbergs@dundaga.lv

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Rita Langmane

rita.langmane@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855

Pašvaldības policija 

Vadītājs

Jānis Skujiņš

janis.skujins@dundaga.lv
20273535, 63237510

Policijas inspektors

Jānis Simsons

janis.simsons@dundaga.lv
26437575, 63237510

Sociālais dienests

   

Vadītājs

Jānis Langzams

janis.langzams@dundaga.lv

63200803

Sociālie darbinieki

 

Kontakti

Kolkas pagasta pārvalde

Vadītāja p.i.

Ilona Onzule

63220548

Grāmatvede

Eva Frišenfelde

eva.frisenfelde@dundaga.lv
63220551

Lauku attīstības konsultante  

Ilze Šteine 

ilze.steine@dundaga.lv
Kolkā 63220551

Lībiešu saieta nama vadītāja

Ilze Iesalniece-Brukinga

ilze.iesalniece-brukinga@dundaga.lv

29402093

Saimnieciskā dienesta vadītājs 

Ilmārs Gleglu  

29458652

Kultūras pils

Vadītāja

Baiba Dūda

baiba.duda@dundaga.lv
63237860, 29478393

Kultūras darba organizatore

Smaida Šnikvalde 

smaida.snikvalde@dundaga.lv
63237859, 22021270

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Santa Sula

santa.sula@dundaga.lv

63237858, 28018885

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore

Ieva Kristiņa

ieva.kristina@dundaga.lv
63237858,  28018885

Sporta organizatore

 

 

 

Kubalu skolas-muzeja vadītājs

Mārcis Tālbergs

marcis.talbergs@dundaga.lv
26332238

Jauniešu mītnes dežuranti

Ruta Bērziņa

ruta.berzina@dundaga.lv
63237859

Tūrisma informācijas centrs 

Tūrisma organizatore

Alanda Pūliņa 

tic@dundaga.lv
63232293, 29444395

Biliotēkas

Dundagas Centrālā bibliotēkas vadītāja

Ruta Emerberga 

biblioteka@dundaga.lv
63232268, 26484194

Vīdales bibliotēkas vadītāja

Santa Nagla

vidale@dundaga.lv
 63254309

Kaļķu bibliotēkas vadītāja

Velga Rozenberga

kalki@dundaga.lv
63200897

Kolkas bibliotēkas vadītāja

Olita Kalna

kolka_bibl@inbox.lv
63276476

Mazirbes bibliotēkas vadītāja

Sniedze Švāģere

mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760

Izglītība

Dundagas vidusskolas direktore

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Kolkas pamatskolas direktore

Antra Laukšteine

kolkapsk@dundaga.lv

26317511

Bērnudārzs «Rūķītis», internāts «Rūķu nams»

 

26316324

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) vadītāja

 

bernudarzs@dundaga.lv
63232265, 29245414

Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore

Dace Čodera
 

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

mobilais tālr.: 29543665,

māksla Dundagā 63237863,
mūzika Dundagā 63237864

mūzika Kolkā dzta@inbox.lv, 63220519

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme»

Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens»

Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Agita Vagenmeistere

vspc@dundaga.lv
63232303

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca»

www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html

Personas datu aizsardzības speciālists

Aigars Šturms

aigars.sturms@gmail.com

 

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Pašvaldības, tās struktūrvienību un iestāžu e-adreses

E-adreses ilustrācija

Dundagas novada pašvaldība

_default@90009115209

Bāriņtiesa

barintiesa@90009115209

Dundagas centrālā bibliotēka

biblioteka@90009115209

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

dmms@90009115209

Dundagas vidusskola

dundagasvidusskola@90009115209

Dzimtsarakstu nodaļa

dzimtsaraksti@90009115209

Kolkas pagasta pārvalde

kolka@90009115209

Kolkas pamatskola

kolkaspamatskola@90009115209

Kultūras pils

kulturaspils@90009115209

Pirmskolas izglītības iestāde «Kurzemīte»

pii@90009115209

 Sociālais dienests

socialaisdienests@90009115209

 

Elektroniski parakstītus dokumentus var sūtīt arī uz Dundagas novada pašvaldības oficiālo e-pasta adresi: dome@dundaga.lv