Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

 

Dundagas pagasta pārvalde

Pagasta pārvaldes vadītājs

Andris Kojro

andris.kojro@talsi.lv
26563742

Lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@talsi.lv
63237851, 29181093

Kase

 

29149134

Otrdien        8.00–12.00  un  13.00–17.00
Trešdien       8.00–12.00 un  13.00–17.00
Ceturtdien    8.00–12.00 

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Dace Kurpniece

dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Dundagas pagasta pārvaldes Saimnieciskā daļa

Vadītājs 

 

 

Ēku un apsaimniekojamās teritorijas pārzine

Tamāra Kaudze

tamara.kaudze@talsi.lv
29419195

Dundagas pagasta bibliotēkas

Dundagas  bibliotēkas vadītāja

Ruta Emerberga 

dundagasbiblioteka@talsi.lv
 26484194

Vīdales bibliotēkas bibliotekāre

Santa Sniķere

vidalesbiblioteka@talsi.lv
27409287

Kaļķu bibliotēkas bibliotekāre

Laila Ūrmane

kalkubiblioteka@talsi.lv
25689928

Mazirbes bibliotēkas bibliotekāre

 

(Mazirbes ciems atrodas gan Kolkas, gan Dundagas pagastā)

Sniedze Švāģere

mazirbesbiblioteka@talsi.lv
28656760

Īpašumu un vides aizsardzības nodaļa

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore (Dundagas, Kolkas, Lībagu, Valdgales pag.) Sintija Gāliņa sintija.galina@talsi.lv
25446570

Talsu novada bāriņtiesa

Kontakti: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/barintiesa/

Bāriņtiesas locekle

Daina Dēvita

daina.devita@talsi.lv
29464059

 

Klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

  • pirmdienās, trešdienās  — Talsos,  Kareivju ielā 7;
  • otrdienās, ceturtdienā, piektdienās — Dundagā, Pils ielā 5.

Talsu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja vietniece

Daiga Muceniece

daiga.muceniece@talsi.lv
29149134

 

Apmeklētājus pieņem:

Otrdien 8.00—12.00 un 13.00—18.00
Trešdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Ceturtdien 8.00—12.00 un 13.00—17.00
Piektdien 8.00—12.00

 

Par pakalpojumiem pirmdienās un citos dzimtsaraksta nodaļas jautājumos var zvanīt: 29149134

 

Talsu novada Pašvaldības policija 

Kontakti: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/pasvaldibas-policija/

Diennakts dežūrtālrunis

 

26132701

Talsu novada Sociālais dienests

Kontakti: https://talsunovads.lv/iedzivotajiem/sociala-aizsardziba/socialais-dienests/sociala-dienesta-kontaktinformacija/

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām 

Ineta Mauriņa

26618686

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem 

Diāna Teibe

26664310

Sociālās palīdzības organizatore

Ilze Brūna

26621315

Sociālā darbiniece

Dina Ludevika

26673376

 

Kultūras pils

Vadītāja

Baiba Dūda

baiba.duda@talsi.lv
29478393, 63237860

Kultūras pasākumu un viesu uzņemšanas organizatore

Ruta Bērziņa

ruta.berzina@talsi.lv
29141121, 63237859

Kultūras pasākumu organizatore

Linda Pavlovska-Dišlere

linda.pavlovska@talsi.lv
22021270

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Lelde Iesalniece

lelde.iesalniece@talsi.lv

28018885

Sporta organizatore

Evija Mešķe

evija.meske@talsi.lv

26545564

Kubalu skolas-muzeja vadītāja

Inga Ozoliņa

inga.ozolina@talsi.lv
26332238

     

Tūrisma informācijas centrs 

Tūrisma organizatore

Diāna Kristiņa

tic@dundaga.lv
29444395, 63232293

Izglītība

Dundagas vidusskolas direktore

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) vadītāja

 Rudīte Baļķīte

bernudarzs@dundaga.lv
 29245414

Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore

Dace Čodera
 

dace.codera@talsi.lv

dmms@dundaga.lv

mobilais tālr.: 29543665,

mūzika Kolkā dzta@inbox.lv, 26556180

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme»

Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens»

Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Lelde Kanniņa

vspc@dundaga.lv
22025790

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca»

www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, sūtot uz pašvaldības un tās iestāžu e-adresēm vai oficiālo e-pasta adresi pasts@talsi.lv.

simbols e mazs

 Priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu Dundagas pagasta pārvaldei var nosūtīt arī izmantojot e-adresi.