Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Kontakti

 

Administrācija

Pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs

Andris Kojro

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Juriskonsults  

Aigars Šturms

aigars.sturms@dundaga.lv

 

Kancelejas vadītāja

Sandra Kokoreviča

sandra.kokorevica@dundaga.lv
63237850

Sekretāre lietvede

Dace Kurpniece

dace.kurpniece@dundaga.lv
63237851, 29181093

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Linda Pavlovska-Dišlere

linda.pavlovska-dislere@dundaga.lv

zinas@dundaga.lv

26388076

Galvenā grāmatvede

Ilze Pirvite 

ilze.pirvite@dundaga.lv
63237852

Talsu novada pašvaldības algu grāmatvede  

Edīte Irbe 20215052
Talsu novada pašvaldības ekonomiste Ieva Legzdiņa 63237514

Talsu novada pašvaldības grāmatvede          

Inguna Klēvere

63237514

Talsu novada pašvaldības vecākā grāmatvede

Dana Rozenberga

63237853

Talsu novada pašvaldības vecākā ekonomiste

Inga Ralle

inga.ralle@dundaga.lv

63237849

Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Dace Kurpniece

dundaga@pakalpojumucentri.lv 

66954817

Saimnieciskais dienests

Vadītājs 

Andris Kojro 

andris.kojro@dundaga.lv
63237511, 26563742

Saimniecības pārzinis

Guntis Kārklevalks

guntis.karklevalks@dundaga.lv
63237511, 29419195

Attīstības un plānošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja

Maruta Blūma

maruta.bluma@dundaga.lv
26141096

Nekustamā īpašuma nodokļa administratore

Sintija Gāliņa

sintija.galina@dundaga.lv
63237856, 25446570

Bāriņtiesa

Bāriņtiesas priekšsēdētāja Valda Štrausa valda.strausa@talsi.lv
27844695
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece Inta Zaķe inta.zake@talsi.lv
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieks juridiskajos jautājumos Jānis Pāvuliņš janis.pavulins@talsi.lv

Bāriņtiesas locekle

Daina Dēvita

daina.devita@talsi.lv
29464059

 

Klātienē pieņem pēc iepriekšēja pieraksta.

  • pirmdienās, trešdienās  — Talsos,  Kareivju ielā 7;
  • otrdienās, ceturtdienā, piektdienās — Dundagā, Pils ielā 5.

Dzimtsarakstu nodaļa

Vadītāja

Daiga Muceniece

daiga.muceniece@dundaga.lv
dzimt@dundaga.lv
63237855, 29149134

Pašvaldības policija 

Vadītājs

Jānis Skujiņš

janis.skujins@dundaga.lv
20273535, 63237510

Policijas inspektors

Jānis Simsons

janis.simsons@dundaga.lv
26437575, 63237510

Sociālais dienests

   

Vadītāja 

Dace Zeļģe

 

Sociālie darbinieki

 

Sīkāk skatīt Sociālā dienesta lapā!

Sociālā darbiniece darbā ar pilngadīgām personām 

Ineta Mauriņa

26618686

Sociālā darbiniece darbā ar ģimenēm ar bērniem 

Diāna Teibe

26664310

Sociālās palīdzības organizatore

Ilze Brūna

26621315

Sociālā darbiniece

Dina Ludevika

26673376

 

Kultūras pils

Vadītāja

Baiba Dūda

baiba.duda@dundaga.lv
29478393, 63237860

Kultūras pasākumu un viesu uzņemšanas organizatore

Ruta Bērziņa

ruta.berzina@dundaga.lv
29141121, 63237859

Kultūras pasākumu organizatore

Ieva Kalniņa

ieva.kalnina@dundaga.lv

22021270, 63237859

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās

Santa Sula

santa.sula@dundaga.lv

63237858, 28018885

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore

Sandra Dadze

sandra.dadze@dundaga.lv

Sporta organizators

Edgars Tīfentāls

edgars.tifentals@dundaga.lv

27160889

Kubalu skolas-muzeja vadītājs

Mārcis Tālbergs

marcis.talbergs@dundaga.lv
26332238

     

Tūrisma informācijas centrs 

Tūrisma organizatore

Diāna Kristiņa

tic@dundaga.lv
29444395, 63232293

Biliotēkas

Dundagas  bibliotēkas vadītāja

Ruta Emerberga 

biblioteka@dundaga.lv
63232268, 26484194

Vīdales bibliotēkas vadītāja

Santa Nagla

vidale@dundaga.lv
 63254309

Kaļķu bibliotēkas vadītāja

Katrīna Dēvita

kalki@dundaga.lv
63200897

Kolkas bibliotēkas vadītāja

Olita Kalna

kolka_bibl@inbox.lv
63276476

Mazirbes bibliotēkas vadītāja

Sniedze Švāģere

mazirbe_bibl@inbox.lv
28656760

Izglītība

Dundagas vidusskolas direktore

Aiga Štrausa

aiga.strausa@dundaga.lv
63232192, 26634655

Pirmsskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» (bērnudārzs Dundagā) vadītāja

 Rudīte Baļķīte

bernudarzs@dundaga.lv
63232265, 29245414

Dundagas
Mākslas un mūzikas skolas direktore

Dace Čodera
 

dace.codera@dundaga.lv

dmms@dundaga.lv

mobilais tālr.: 29543665,

māksla Dundagā 63237863,
mūzika Dundagā 63237864

mūzika Kolkā dzta@inbox.lv, 63220519

Kapitālsabiedrības

SIA «Ziemeļkurzeme»

Andrejs Bāliņš

ziemelkurzeme@dundaga.lv

63242430, 26452551

SIA «Kolkas ūdens»

Ivo Bordjugs

kolkasudens@inbox.lv

29155184, 29793759

SIA «Dundagas Veselības centrs»

Aelita Brande

vspc@dundaga.lv
27816689

SIA «Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca»

www.ziemelkurzemesslimnica.lv/lv/kontakti.html

 

Ērtākai un ātrākai informācijas apmaiņai un pakalpojumu saņemšanai iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus, sūtot uz pašvaldības un tās iestāžu e-adresēm vai oficiālo e-pasta adresi pasts@talsi.lv.

simbols e mazs

 Priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu Dundagas pagasta pārvaldei var nosūtīt, izmantojot portāla www.latvija.lv e-pakalpojumu «Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana». E-pakalpojums nav paredzēts iestādes pakalpojuma pieteikšanai.

 
Ar pagasta pārvaldi iespējams sazināties arī, izmantojot e-adresi.