Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsoles un noma

Iznomā medību tiesības 

Dundagas novada pašvaldība rīko pirmo rakstisko izsoli medību tiesību iznomāšanai šādos nekustamajos īpašumos:

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Tagadnes

8850 002 0090

88500020090

4,5

Tagadnes

8850 002 0090

88500020157

3,79

Reņķi

8850 008 0064

88500080064

4,5

Cieses

8850 015 0091

88500150091

2,0

 Minimālā nomas maksa gadā ir 0,50 €/ha.

Maksimālais medību tiesību iznomāšanas termiņš ir 12 gadi.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz no 2021. gada 7. jūnija līdz 8. jūlija plkst. 17.00 pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā.

Pieteikumus atvērs 9. jūlijā pašvaldības administratīvajā ēkā.

 

Tagadnes (88500020090)

Izsoles nolikums

Plāns

Līguma projekts

Pretendenta pieteikums

 

Tagadnes (88500020157)

Izoles nolikums

Plāns

Līguma projekts

Pretendenta pieteikums

 

Reņķi

Izsoles nolikums

Plāns

Līguma projekts

Pretendenta pieteikums

 

Cieses

Izsoles nolikums

Plāns

Līguma projekts

Pretendenta pieteikums


 

Iznomā lauksaimniecības zemi

 

Dundagas novada pašvaldība iznomā četrus lauksaimniecības zemes gabalus nekustamā īpašuma «Laukdārzi», kadastra numurs 8850 025 0035, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 025 0035, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, aptuveni 2,12 ha platībā lauksaimnieciskai ražošanai.

 

Nomas maksa – 47 €/ ha gadā bez PVN.

Nomas tiesību termiņš – 6 gadi.

Iesniegums zemes nomai jāiesniedz pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 20.05.2021.

Ja pieteikšanās termiņā piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota izsole.

 


Iznomā zemi Saules ielā

Dundagas novada pašvaldība iznomā divas nekustamā īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, zemes vienības daļas.


1. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 8016, platība aptuveni 0,51 ha, nomas maksa – 130,00 €/gadā bez PVN.

Shēmas: Saules iela 16, 1. gabals
Shēmas: Saules iela 16, 1. gabals

 

Nomas līguma projekts  
 
 

2. Zemes vienības daļa ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0244 8017, platība aptuveni 0,34 ha, nomas maksa – 90,00 €/gadā bez PVN.

 

Shēmas: Saules iela 16, 2. gabals
Shēmas: Saules iela 16, 2. gabals

 

Nomas līguma projektsNekustamie īpašumi atrodas Dundagā, to atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2030.

 

Iesniegums zemes nomai jāiesniedz pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 31.05.2021.

 

Ja pieteikšanās termiņā piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota izsole.

 


Pārdod papīrmalku un taras klučus

Dundagas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē bērza papīrmalku (aptuveni  20 m³ )un lapu koku taras klučus (aptuveni 78 m³).

Kokmateriālu atrašanās vieta: «Jokumi», Dundagas pagasts, Dundagas novads.

Jautājumus var uzdot zvanot Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro pa tālruni 26563742.

 Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu iepirkumi@dundaga.lv līdz 28.04.2021. plkst. 10.00.

 Pielikumā: Pieteikuma veidlapa

 


Pārdod nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 21.05.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskās izsolēs pārdod nekustamos īpašumus.


1. «Vīlītes», Vīdale, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra nr. 8850 005 0050, divas zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem 8850 005 0069, platība – 0,2222 ha un 8850 005 0070, platība 0,1611 ha, nosacītā cena – 2380,00 €, nodrošinājums – 238,00 €, pirmā izsole plkst. 10.00, pirkuma maksa jāsamaksā līdz 31.10.2021.

 

2. «Dižantes mājas», Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra nr. 8850 017 0167, platība – 0,5165 ha, nosacītā cena – 1640,00 €, nodrošinājums – 164,00 €, pirmā izsole plkst. 10.10, pirkuma maksa jāsamaksā līdz 31.10.2021.

 

 

3. «Baltā skola» dz. 4, kadastra nr. 8850 900 0526, platība – 63,5 m2, sākuma cena – 880,00 €, nodrošinājums – 88,00 €, piektā izsole plkst. 10.20, pirkuma maksa jāsamaksā līdz 31.10.2021.

 

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pirkuma līgums


 

Pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 20.05.2021. plkst. 17.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 25446570.

 Pārdod koksni šķeldošanai 

Dundagas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē koksni šķeldošanai.

Koksnes atrašanās vieta: «Baložezers», Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas novads un Dundagas ciema teritorija.

Jautājumus var uzdot zvanot Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro pa tālruni 26563742.

Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu iepirkumi@dundaga.lv līdz 23.04.2021. plkst. 11.00.

Pieteikums pielikumā: Pieteikums


 

Medību tiesību noma 

Dundagas novada pašvaldība iznomā medību tiesības šādos nekustamajos īpašumos:

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Īpašumtiesību statuss

Tagadnes

8850 002 0090

88500020090

4,5

Tiesiskais valdījums

88500020157

3,79

Tiesiskais valdījums

Reņķi

8850 008 0064

88500080064

4,5

Tiesiskais valdījums

Cieses

8850 015 0091

88500150091

2,0

Tiesiskais valdījums

Minimālā nomas maksa gadā ir 0,50 €/ha.

Maksimālais medību tiesību iznomāšanas termiņš ir 12 gadi.

Iesniegums medību tiesību nomai jāiesniedz pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā līdz 20.05.2021.

Pretendēt uz medību tiesību piešķiršanu var personas, kuras atbilst viesiem šādiem kritērijiem:

1) tai ir medību tiesības zemes gabalos, kas robežojas ar zemes gabaliem, kuros medību tiesības nolēmusi iznomāt pašvaldība;

2) tai nav medību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu;

3) tai nav valstī noteikto nodokļu parādu;

4) tai nav nodokļu parādu Dundagas novada pašvaldībai.

Ja pieteikšanās termiņā piesakās vairāk par vienu pretendentu, tiek rīkota izsole.

Iesniegums

Nomas līgumsPārdod rakstiskā izsolē bērza papīrmalku 

Dundagas novada pašvaldība pārdod rakstiskā izsolē bērza papīrmalku.

Daudzums: aptuveni  25 m³.
Papīrmalkas atrašanās vieta: «Baložezers», Pāce, Dundagas pagasts, Dundagas novads.

Jautājumus var uzdot zvanot Saimnieciskā dienesta vadītājam Andrim Kojro pa tālruni 26563742.

Piedāvājumu lūdzam iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu iepirkumi@dundaga.lv līdz 22.04.2021. plkst. 9.00.

Pieteikums pielikumā: Pieteikums


 

Nekustamā īpašuma izsoles

Dundagas novada pašvaldība 09.04.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskās izsolēs pārdod nekustamos īpašumus.


1. «Ādas bāze», Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra nr. 8850 015 0162, platība – 0,1395 ha, sākuma cena – 1370,00 €, nodrošinājums – 137,00 €, otrā izsole plkst. 10.00, pirkuma maksa jāsamaksā septiņu mēnešu laikā.

«Ādas bāzes» atrašanās vieta

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pirkuma līgums

Atļautā izmantošana2. «Jauncelmi», Muņi, Dundagas pag., Dundagas nov., kadastra nr. 8850 009 0035, platība – 0,9 ha, nosacītā cena – 1500,00 €, nodrošinājums – 150,00 €, pirmā izsole plkst. 10.10, pirkuma maksa jāsamaksā septiņu mēnešu laikā.

Atrašanās vieta

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pirkuma līgums

Atļautā izmantošana3. «Baltā skola» dz. 4, kadastra nr. 8850 900 0526, platība – 63,5 m2, sākuma cena – 880,00 €, nodrošinājums – 88,00 €, ceturtā izsole plkst. 10.20, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.

Izsoles noteikumi

Pieteikums

Pirkuma līgums  


 

Pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 08.04.2021. plkst. 17.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 

Nomas tiesību izsoles

Dundagas novada pašvaldība 09.04.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā rīko ceturtās rakstiskās nomas tiesību izsoles.


1. Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, platība aptuveni 0,51 ha, sākuma cena – 130,00 € gadā bez PVN, izsole plkst. 10.30.

Zemes gabala shēma, 8850 020 0244 8016
Zemes gabala shēma, 8850 020 0244 8016

 

2. Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, platība aptuveni 0,34 ha, sākuma cena – 90,00 € gadā bez PVN, izsole plkst. 10.40.

Zemes gabala shēma, 8850 020 0244 8017
Zemes gabala shēma, 8850 020 0244 8017

Izsoles noteikumi

Nomas līgums

Pieteikums izsolei  


 

Nekustamie īpašumi atrodas Dundagā, to atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2030.

 

Pieteikumi jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 08.04.2021. plkst. 17.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

Nomas tiesību izsoles

Dundagas novada pašvaldība 19.02.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rīko trešās rakstiskās nomas tiesību izsoles.


 

1. Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, platība aptuveni 0,51 ha, sākuma cena – 160,00 € gadā bez PVN, izsole plkst. 10.20.

Shēma, Saules iela, 8850 020 0244 8016
Shēma, Saules iela, 8850 020 0244 8016

Izsoles noteikumi Saules iela 16, 8850 020 0244 8016

Pieteikums nomas izsolei, 8850 020 0244 8016

Nomas līguma projekts Saules iela 16, 8850 020 0244 8016


 

 

2. Saules iela 16, kadastra nr. 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, platība aptuveni 0,34 ha, sākuma cena – 110,00 € gadā bez PVN, izsole plkst. 10.10;

Shēma, Saules iela, 8850 020 0244 8017
Shēma, Saules iela, 8850 020 0244 8017

Izsoles noteikum Saules iela 16, 8850 020 0244 8017

Pieteikums nomas izsolei, 8850 020 0244 8017

Nomas līguma projekts Saules iela 16, 8850 020 0244 8017

 

Nekustamie īpašumi atrodas Dundagā, to atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Nomas līguma termiņš ir līdz 31.12.2030.

 


 

Pieteikumi jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 18.02.2021. plkst. 17.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

Apbūves tiesību izsole 

Dundagas novada pašvaldība pirmajā rakstiskajā izsolē nodod apbūves tiesību  par zemes vienības daļu 83 m2 platībā (vairāk vai mazāk kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» ar kadastra numuru 8850 020 0121 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums atrodas Dundagā, Pāces ielā 19.

Apbūves tiesību izsoles sākuma maksa noteikta 346,00 EUR gadā bez PVN.

Zemes vienības daļai noteikts lietošanas mērķis «Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve» (kods 1201).

Apbūves tiesību noteikumi:

1) apbūves tiesīgais apmaksā zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu,
2) piekļuvei apbūves tiesīgais izmanto esošu servitūta ceļu,
3) apbūves termiņš ir uz 30 (trīsdesmit) gadiem,
4) beidzoties apbūves tiesību līgumam, apbūves tiesīgais atbrīvo zemes gabalu no nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 63237857.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 18.02.2021. plkst. 17.00 slēgtā aploksnē ar norādi «Apbūves tiesību rakstiskai izsolei par zemes vienības daļu 83 m2 platībā nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» ar kadastra numuru 8850 020 0121 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121» darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Pieteikumus atvērs 19.02.2021. plkst. 10.00 pašvaldības administratīvajā ēkā. Ar līgumu par apbūves tiesību piešķiršanu var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma».

Pievienotie faili


Pārdod nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 05.03.2021. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskās izsolēs pārdod nekustamos īpašumus:

1. «Baltā skola» dz. 3, kadastra nr. 8850 900 0528, platība – 55,9 m2, sākuma cena – 1220,00 €, nodrošinājums – 122,00 €, trešā izsole plkst. 10.00, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;

Baltās skolas atrašanās vieta
Baltās skolas atrašanās vieta

 


 

2. «Baltā skola» dz. 4, kadastra nr. 8850 900 0526, platība – 63,5 m2, sākuma cena – 1100,00 €, nodrošinājums – 110,00 €, trešā izsole plkst. 10.10, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;

 

Baltās skolas atrašanās vieta
Baltās skolas atrašanās vieta

 

Izsoles noteikumi - Baltā skola dz. 43. Liepu iela 5, kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākuma cena – 2100,00 €, nodrošinājums – 210,00 €, trešā izsole plkst. 10.20, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;

 

Liepu iela 5 atrašanās vieta
Liepu iela 5 atrašanās vieta

 

Izsoles noteikumi - Liepu iela 5

Liepu iela 5 - atļautā izmantošana

Liepu iela 5 - apgrūtinājuma plāns4. Pāces iela 2A, kadastra nr. 8850 020 0525, platība – 0,2761 ha, sākuma cena – 2000,00 €, nodrošinājums – 200,00 €, trešā izsole plkst. 10.30, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;

 

Pāces iela 2A atrašanās vieta
Pāces iela 2A atrašanās vieta

 

Izsoles noteikumi - Pāces iela 2A

Pāces iela 2A - atļautā izmantošana5. «Ādas bāze», kadastra nr. 8850 015 0162, platība – 0,1395 ha, nosacītā cena – 1710,00 €, nodrošinājums – 171,00 €, pirmā izsole plkst. 10.40, pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā.

 

Ādas bāzes atrašanās vieta
Ādas bāzes atrašanās vieta

 

Izsoles noteikumi - Ādas bāze

Ādas bāze - atļautā izmantošana

 


 

Pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 04.03.2021. plkst. 17.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 


Izsola automašīnu 

Pašvaldība 14.08.2020. plkst. 13.00 administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā rīko rakstisku izsoli kustamai mantai – automašīnai HONDA CRV, reģistrācijas Nr.GP4090, šasijas Nr. SHSRE57507U022728, pirmā reģistrācija – 29.06.2007., motora maks. jauda kW– 110, pilna masa – 2050 kg, degvielas tips – benzīns, krāsa – gaiši pelēka, veids – vieglais pasažieru, nobraukums – 287238 km. Tehniskā apskate derīga līdz 07.12.2020. Izsoles sākumcena ir 3600,00 €, tai skaitā PVN, nodrošinājuma summa ir 10% no automašīnas izsoles sākuma cenas – 360,00 €. Pirkuma maksa jāsamaksā līdz 21.08.2020.  

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi «Pieteikums automašīnas rakstiskai izsolei».

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājumā jānorāda maksātājs un mērķis «Automašīnas izsole».

Automašīnu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 26563742, darba dienās plkst. 8.00–17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 
 
Pievienotie faili

  3. pielikums — pirkuma līgums


 

Izsola nomas tiesības, nekustamos īpašumus un kustamo mantu 

Dundagas novada pašvaldība 2020. gada 14. augustā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rakstiskā izsolē pārdod nekustamos īpašumus:

 

 1. «Baltā skola» dzīvoklis 3, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0528, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām un virtuves, kopējā platība 55,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 559/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1520,00 eiro, nodrošinājums – 152,00eiro, otrā izsole plkst. 13.10, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 2. «Baltā skola» dzīvoklis 4, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0526, dzīvokļa īpašums sastāv no četrām telpu grupām – divām istabām, virtuves un pieliekamā, kopējā platība 63,5 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 635/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1360,00 eiro, nodrošinājums – 136,00eiro, otrā izsole plkst. 13.20, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 3. «Baltā skola» dzīvoklis 11, Mazalakste, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 900 0525, dzīvokļa īpašums sastāv no trīs telpu grupām – divām istabām, pieliekamā un virtuves, kopējā platība 60,9 m2, un pie dzīvokļa īpašuma piederošās 609/7170 domājamās daļas no būves un zemes,  nosacītā cena – 1280,00 eiro, nodrošinājums – 128,00eiro, otrā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 4. «Dārza iela 4», kadastra numurs 8850 020 0274, sastāv no 0,8597 ha lielas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0274, atrodas Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 50 m attālumā no Pāces upes  un 1,3 km attālumā no Dundagas centra nosacītā cena – 2800,00 eiro, nodrošinājums – 280,00 eiro; astotā izsole plkst. 13.40; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 5. «Jauntūļi», kadastra nr. 8850 024 0010, platība – 0,1447 ha zemes gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā,  nosacītā cena – 4905,00 eiro, nodrošinājums – 490,00 eiro, otrā izsole plkst. 13.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 6. «Liepu iela 5», kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākumcena – 2540,00 eiro, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novadā ,nodrošinājums – 254,00 eiro, otrā izsole plkst. 14.00,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 7. «Pāces iela 2A»,  Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, kadastra Nr. 8850 020 0525, kadastra apzīmējums 8850 020 0487, platība – 0,2761 ha; nosacītā cena – 2400,00 eiro, nodrošinājums – 240,00 eiro; otrā izsole plkst. 14.10; pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 8. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8016, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,51 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.20. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 200,00 eiro gadā bez PVN 21 %;
 9. īpašuma «Saules iela 16», kadastra numurs 8850 020 0244, kadastra apzīmējums 8850 020 0244 8017, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, aptuvenā platība 0,34 ha liela zemes vienības nomas tiesību otrā izsole plkst. 14.30. Nekustamā īpašuma atļautā izmantošana ir vispārējās teritorijas uzturēšana. Sākuma nomas maksa ir 136,00 eiro gadā bez PVN 21 %.
 10. «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr. 15», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0285, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 714/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un sienas skapja ar dzīvokļa kopējo platību 71,4 m2.  Nosacītā cena – 5840,00 eiro, nodrošinājums – 584,00eiro, septītā izsole plkst. 14.40, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;

 

pārdod  mutiskā izsolē nekustamos īpašumus:

 

 1.  «Skolotāju māja 2, dzīvoklis Nr.18», atrodas Mazirbē, Kolkas pagastā, Dundagas novadā, ar kadastra numuru 8862 900 0288, pie dzīvokļa īpašuma piederošās 706/9539 domājamās daļas no būves un zemes. Dzīvokļa īpašums sastāv no deviņām telpu grupām – gaiteņa, trīs istabām, lodžijas, tualetes, vannas istabas, virtuves un siena skapja, kopējā platība ir 70,60 m2. Nosacītā cena – 7290,00 eiro, nodrošinājums – 729,00eiro, izsoles solis 100,00eiro, otrā izsole plkst. 14.50, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 2. «Vectūļi - 4», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0509, kas sastāv no vienas istabas 19 m2 platībā un pie dzīvokļa piederošā 190/2419 domājamās daļas no būves un zemes, atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums – 20,00 eiro, izsoles solis 50,00 eiro, septītā izsole plkst. 15.10,  pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.
 3. «Vectūļi -5», dzīvoklis, kadastra numurs 8850 900 0508 un pie dzīvokļa piederošā 609/2419 domājamā daļa no būves un zemes, kas sastāv no piecām telpu grupām – virtuves, divām istabām, pieliekamā un gaiteņa, kopējā platība ir 60,9 m2, tas atrodas Sabdagās, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, 3,4 km attālumā no Dundagas centra. Nosacītā cena – 1046,00 eiro, nodrošinājums – 104,60eiro, izsoles solis 50,00eiro, otrā izsole plkst. 15.25,  pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

un kustamu mantu:

 

traktora piekabe 2PTS 4, reģistrācijas numurs P1472LK, rūpnīcas numurs 22*21944, izlaiduma gads 1979. gads,  pilna masa – 5800 kg, reģistrācijas apliecība Nr. A418966. Nav tehniskā apskate. Nosacītā cena – 200,00 eiro, nodrošinājums –20,00 eiro, izsoles solis 40,00eiro, pirmā izsole plkst. 15.45, pirkuma maksa jāsamaksā līdz pirkuma līguma parakstīšanai.»

 

Izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 14.08.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

 

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», b