Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Izsoles un noma

Nomas tiesību izsole 

Izsole ir atcelta.
Dundagas novada pašvaldība mutiskā izsolē nodod zemes nomas tiesības uz nekustamo īpašumu «Brīvības iela 1a», kadastra nr. 8850 020 0179 daļas aptuvenā platību – 0,2169 ha.  Sākuma nomas maksa – 120,00 €, neieskaitot PVN. Pārsolīšanas summa jeb solis ir 10 €. Mutiskā pirmā izsole 26.03.2020. plkst. 13.20. Nomas maksa jāsamaksā līdz 15.11.2020.

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no plkst. 8.15 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.


 
Izsoles noteikumi ar pielikumiem
 


Pašvaldība pārdod nekustamos īpašumus

Izsole ir atcelta.

Dundagas novada pašvaldība 26.03.2020. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

1. «Liepu iela 5», kadastra nr. 8850 020 0211, platība – 0,2087 ha, sākumcena – 3170,00 €, nodrošinājums – 317,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.40, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā;
2. «Jauntūļi», kadastra nr. 8850 024 0010, platība – 0,1447 ha zemes gabala un dzīvojamās mājas ar kopējo platību 266,9 m2, nosacītā cena – 6130,00 €, nodrošinājums – 613,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.


Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 26.03.2020. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 (darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

 

Dalies ar šo rakstu:

Pievienotie attēli
 
«Mazirbes speciālā internātskola» nomas izsoles rezultāti

 

Dundagas novada dome 24. oktobra sēdē aptiprināja nekustamā īpašuma «Mazirbes speciālā internātskola» nomas tiesību izsoles rezultātus.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 1.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 2.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 3.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

2019. gada 1. augusta izsolē tiesības noslēgt nekustamā īpašuma „Mazirbes speciālā internātskola” 4.daļas nomas līgumu ir ieguvusi SIA „Legit”.

 


 

Pārdod nekustamo īpašumu

Dundagas novada pašvaldība 19.11.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamo īpašumu «Lauciņi 1» – 13, kadastra nr. 8850 900 0521, platība – 35,90 m2, nosacītā cena – 1700,00 €, nodrošinājums – 170,00 €, mutiska otrā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā.

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 19.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (Reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda «Nodrošinājums par «Lauciņi 1» – 13». Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.


Izsoles noteikumi

 


Pārdod nekustamos īpašumus


Dundagas novada pašvaldība 11.11.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 1.  dzīvokli «Skolotāju māja 2» – 2, Mazirbe, Kolkas pag. kadastra nr. 8862 900 0272, platība – 54,3 m2, nosacītā cena – 6810,00 €, nodrošinājums – 681,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 2. dzīvokli «Skolotāju māja 2» 15, Mazirbe, Kolkas pag. kadastra nr. 8862 900 0285, platība – 71,4 m2, sākuma cena – 7300,00 €, nodrošinājums – 730,00 €, mutiska sestā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 3. dzīvokli «Skolotāju māja 2» 18, Mazirbe, Kolkas pag., kadastra nr. 8862 900 0288, platība – 70,6 m2, nosacītā cena – 9110,00 €, nodrošinājums – 911,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 4. zemi un ēkas «Upes iela 4», Dundaga, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 020 0196, platība – 0,5048 ha, nosacītā cena – 42170,00 €, nodrošinājums – 4217,00 €, rakstiska  trešā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 5. dzīvokli «Vectūļi» dz. 4, Sabdagas, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 900 0509, platība – 19 m2, sākumcena – 200,00 €, nodrošinājums – 20,00 €, mutiska sestā izsole plkst. 14.15, pirkuma maksa jāsamaksā divu nedēļu laikā;
 6. zemi «Dārza iela 4»Dundaga, Dundagas pag., kadastra nr. 8850 020 0274, platība – 0,8597 ha, sākumcena – 3500,00 €, nodrošinājums – 350,00 €, rakstiska septītā izsole plkst. 14.30, pirkuma maksa jāsamaksā gada laikā.

 

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 11.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 11.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 
 
 

 
 
  Izsoles noteikumi Skolotāju māja 2-18
 


Apbūves tiesību izsole

Dundagas novada pašvaldība pirmā rakstiskā izsolē nodod apbūves tiesību  par zemes vienības daļu 120 m2 platībā (vairāk vai mazāk, kā izrādīsies pēc zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas) nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» ar kadastra numuru 8850 020 0121 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121 (turpmāk – nekustamais īpašums).

Nekustamais īpašums atrodas Dundagā, Pāces ielā 19.

Apbūves tiesību izsoles sākuma maksa noteikta 500,00 EUR gadā bez PVN.

Zemes vienības daļai noteikts lietošanas mērķis «Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve» (kods 1201).

Apbūves tiesību noteikumi:

 1. Apbūves tiesīgais apmaksā zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas dokumentu izgatavošanu,
 2. piekļuvei apbūves tiesīgais izmanto esošu servitūta ceļu,
 3. apbūves termiņš ir uz 30 (trīsdesmit) gadiem,
 4. beidzoties apbūves tiesību līgumam, nomnieks atbrīvo zemes gabalu no nedzīvojamām ēkām un inženierbūvēm.

Nekustamo īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālruni 63237857.

Pieteikumi jāiesniedz līdz 14.10.2019. plkst. 11.00 slēgtā aploksnē ar norādi „Apbūves tiesību rakstiskai izsolei par zemes vienības daļu 120 m2 platībā nekustamā īpašuma «Vecpeļauši» ar kadastra numuru 8850 020 0121 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8850 020 0121” darba laikā pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Pieteikumus atvērs 14.10.2019. plkst. ­­­­15.15 pašvaldības administratīvajā ēkā.


Nomas līguma projekts
Pieteikums

Apbūves tiesību izsoles rezultāti


 

Medību tiesību nomas izsoles


Dundagas novada pašvaldība 01.11.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, rīko rakstiskas medību tiesību nomas izsoles nekustamajam īpašumiem:

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Minimālā nomas maksa bez PVN, €

Maksimālais iznomāšanas termiņš

Bišķi

8850 015 0127

8850 015 0127

16,60

8,30

12 gadi

Kraujenieki

8850 014 0035

8850 014 0035

24,42

12,21

12 gadi

Pieteikumi dalībai izsolē jāiesniedz līdz 01.11.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Īpašumu var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 63237857. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 
Pievienotie faili

Izsoles nolikums. Bišķi
Izsoles nolikums. Kraujenieki


 

Pārdod nekustamos īpašumus

Dundagas novada pašvaldība 14.10.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 1. „Lauciņi 1” - 2, kadastra nr. 8850 900 0519, platība – 25,80 m2, nosacītā cena – 1230,00 €, nodrošinājums – 123,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 2. „Lauciņi 1” - 5, kadastra nr. 8850 900 0516, platība – 27,70 m2, nosacītā cena – 1320,00 €, nodrošinājums – 132,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 3. „Lauciņi 1” – 6, kadastra nr. 8850 900 0518, platība – 46,00 m2, nosacītā cena – 2180,00 €, nodrošinājums – 218,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 4. „Lauciņi 1” – 8, kadastra nr. 8850 900 0517, platība – 36,30 m2, nosacītā cena – 1720,00 €, nodrošinājums – 172,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 5. „Lauciņi 1” – 10, kadastra nr. 8850 900 0520, platība – 30,00 m2, nosacītā cena – 1580,00 €, nodrošinājums – 158,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.15, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 6. „Lauciņi 1” – 11, kadastra nr. 8850 900 0522, platība – 28,60 m2, nosacītā cena – 1360,00 €, nodrošinājums – 136,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.30, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā;
 7. „Lauciņi 1” – 13, kadastra nr. 8850 900 0521, platība – 35,90 m2, nosacītā cena – 1700,00 €, nodrošinājums – 170,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.45, pirkuma maksa jāsamaksā divdesmit četru mēnešu laikā;
 8. „Niedolas” – 2, kadastra nr. 8850 900 0523, platība – 52,30 m2, nosacītā cena – 1110,00 €, nodrošinājums – 111,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 15.00, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit mēnešu laikā.

 

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 14.10.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. Nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s „Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s „Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 63237856.

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 2

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 5

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 6

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 8

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 10

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 11

Izsoles noteikumi  „Lauciņi  1” - 13

Izsoles noteikumi  „Niedolas” - 2

 


Pārdod nekustamos īpašumus

Dundagas novada pašvaldība 27.09.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 1.    „Upes iela 4”, kadastra nr. 8850 020 0196, platība – 0,5048 ha, nosacītā cena – 42170,00 €, nodrošinājums – 4217,00 €, rakstiska  otrā izsole plkst. 13.00, pirkuma maksa jāsamaksā trīs mēnešu laikā;
 2.    „Upes iela 5”, kadastra nr. 8850 020 0542, platība – 0,5527 ha, sākuma cena – 4700,00 €, nodrošinājums – 470,00 €, rakstiska trešā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 3.    „Skolotāju māja 2” - 15, kadastra nr. 8862 900 0285, platība – 71,4 m2, sākuma cena – 7300,00 €, nodrošinājums – 730,00 €, mutiska piektā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā.

 

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 27.09.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 27.09.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s „Swedbank”, bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s „Citadele banka”, bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195 darba dienās plkst. 8.00 - 17.00. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā „Pašvaldība/Izsoles un noma” vai pa tālr. 63237856.

 

Pievienotie faili

Izsoles noteikumi Skolotāju māja 2-15

Izsoles noteikumi Upes iela 4

Izsoles noteikumi Upes iela 5


Pārdod nekustamos īpašumus 

Dundagas novada pašvaldība 16.08.2019. pašvaldības administratīvajā ēkā Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, pārdod nekustamos īpašumus:

 • «Skolotāju māja 2» - 1, kadastra nr. 8862 900 0271, platība – 53,7 m2, sākuma cena – 6380,00 €, nodrošinājums – 638,00 €, mutiska trešā izsole plkst. 13.15, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 • «Skolotāju māja 2» - 15, kadastra nr. 8862 900 0285, platība – 71,4 m2, sākuma cena – 8210,00 €, nodrošinājums – 821,00 €, mutiska ceturtā izsole plkst. 13.30, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;
 • «Ievlejas 85», kadastra nr. 8850 020 0378, platība – 0,0652 ha, nosacītā cena – 980,00 €, nodrošinājums – 98,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 13.45, pirkuma maksa jāsamaksā trīs mēnešu laikā;
 • «Ievlejas 86», kadastra nr. 8850 020 0539, platība – 0,0605 ha, nosacītā cena – 950,00 €, nodrošinājums – 95,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.00, pirkuma maksa jāsamaksā trīs mēnešu laikā;
 • «Zvērēni», kadastra nr. 8850 018 0139, platība – 0,7159 ha, nosacītā cena – 1170,00 €, nodrošinājums – 117,00 €, mutiska pirmā izsole plkst. 14.15, pirkuma maksa jāsamaksā divpadsmit  mēnešu laikā;
 • «Upes iela 4», kadastra nr. 8850 020 0196, platība – 0,5048 ha, nosacītā cena – 42170,00 €, nodrošinājums – 4217,00 €, rakstiska  pirmā izsole plkst. 14.30, pirkuma maksa jāsamaksā līdz 16.09.2019.;
 • «Upes iela 5», kadastra nr. 8850 020 0542, platība – 0,5527 ha, sākuma cena – 5000,00 €, nodrošinājums – 500,00 €, rakstiska otrā izsole plkst. 14.45, pirkuma maksa jāsamaksā trīs gadu laikā;

 

Mutiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz līdz 16.08.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi, ar kurjeru, pa pastu vai elektroniski parakstītu e-pastā dome@dundaga.lv.

Rakstiskajai izsolei pieteikums jāiesniedz slēgtā aploksnē līdz 16.08.2019. plkst. 11.00 darba laikā Dundagas novada pašvaldības administratīvajā ēkā, nogādājot personīgi vai nosūtot pa pastu ar atzīmi, kurai izsolei to iesniedz.

Nodrošinājums jāiemaksā pašvaldības (reģ. nr. 90009115209) norēķinu kontā a/s «Swedbank», bankas kods: HABALV22, konts: LV72 HABA 0551 0258 9898 2 vai a/s «Citadele banka», bankas kods: PARXLV22, konts: LV65 PARX 0007 5064 9000 2. Maksājuma mērķī jānorāda, ka maksā nodrošinājumu un par kuru īpašumu to maksā. Personu ar pirmpirkuma tiesībām uz izsolāmo mantu nav. Īpašumus var apskatīt, iepriekš vienojoties pa tālr. 29419195. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības vietnes www.dundaga.lv sadaļā «Pašvaldība/Izsoles un noma» vai pa tālr. 63237856.

 

Pievienotie attēli
 
Pievienotie faili
 

 


 

Iznomā nekustamo īpašumu daļas

Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamo īpašumu daļas sakņu dārzu ierīkošanai:

1. «Lauks. zeme pie Dzelmēm», kadastra numurs 8862 007 0203, kadastra apzīmējums 8862 007 0203, platība — 0,022 ha, nomas maksa 6,20 €/gadā, neieskaitot PVN;
2. «Lauksaimniecības zeme pie Kāviem», kadastra numurs 8862 007 0225, kadastra apzīmējums 8862 007 0225, platība — 0,007 ha, nomas maksa 4,70 €/gadā, neieskaitot PVN;
3. «Lauksaimniecības zeme pie Kāviem», kadastra numurs 8862 007 0225, kadastra apzīmējums 8862 007 0225, platība — 0,018 ha, nomas maksa 5,80 €/gadā, neieskaitot PVN.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības kancelejā vai Kolkas pagasta pārvaldē, vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv līdz 17.04.2019. plkst. 12.00.

Par papildinformāciju, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!

 


Zemes noma

Dundagas novada pašvaldība iznomā nekustamos īpašumus vai to daļas.

Iesniegumu par pieteikšanos uz zemes nomu var nosūtīt Dundagas novada pašvaldībai (adrese: Pils iela 5-1, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270) pa pastu, iesniegt klātienē pašvaldības  kancelejā (Dundagā, Pils ielā 5-1), Kolkas pagasta pārvaldē (Kolkā, «Brigās») vai nosūtīt kā elektroniski parakstītu dokumentu uz adresi dome@dundaga.lv.

Par papildinformāciju par Dundagas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar pašvaldības zemes lietu speciālisti Ivetu Bekmani-Avotu pa tālruni 63237857 vai 28693477!

Par papildinformāciju par Kolkas pagasta nekustamiem īpašumiem, kā arī par nepieciešamību apskatīt nomas objektu, lūdzu, sazināties ar Kolkas pagasta pārvaldes vadītāju Aldi Pinkenu pa tālruni 63220548 vai 29174294!

Iesniegums par zemes nomu

 

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Maksimālais nomas termiņš

Nomas maksa gadā bez PVN, €

Ar vai bez apbū­ves tiesī­bām

   Lēmums nr. 253 (24.11.2017.)

Laukdārzi (daļa)

88500250035

88500250035

5,41

Līdz 31.12.2027.

 

Bez

Brigas (35.)*

88620070192

88620070192

0,042

12 gadi

8,20

Bez

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (58.)*

88620070238

88620070238

0,008

12 gadi

4,80

Bez

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (59.)*

88620070238

88620070238

0,016

12 gadi

5,60

Bez

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (60.)*

88620070238

88620070238

0,011

12 gadi

5,10

Bez

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (61.)*

88620070238

88620070238

0,004

12 gadi

4,40

Bez

Lauks. zeme pie Jūrkrastiem (62.)*

88620070238

88620070238

0,005

12 gadi

4,50

Bez

Lauks.  zeme pie Kāviem (71.)*

88620070225

88620070225

0,011

12 gadi

5,10

Bez

Lauks.  zeme pie Kāviem (72.)*

88620070225

88620070225

0,021

12 gadi

6,10

Bez

Lauks.  zeme pie Kāviem (86.)*

88620070225

88620070225

0,009

12 gadi

4,90

Bez

* Kolkas nomas zemju plāni

 

Pieteikšanās termiņš: līdz zemes gabala iznomāšanai

Īpašuma nosaukums

Kadastra numurs

Kadastra apzīmējums

Platība, ha

Maksimālais nomas termiņš

Nomas maksa gadā (bez PVN), €

Ar/bez apbūves tiesībām

Domes lēmums par zemju iznomāšanu

9. Augļu dārzs Lauciņos

88500250071

88500250071

0,1687

 12 gadi 1,76 Bez

Lēmums nr.99 (27.04.2017.)

Pāces iela 2A

88500200525

88500200487

0,2761

Līdz 20.01.2022.

9,27

Bez

Lēmums nr. 44
(23.02.2017.)

Liepu iela 5

88500200211

88500200211

0,2087

Līdz 19.06.2019.

24,78

Bez

Krišjāņa Barona iela 2 (daļa)

88500200162

88500200162

0,1

12 gadi

14,00

Bez

Lēmums nr. 213 (26.11.2015.)

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150082

0,5

5 gadi

2,72

Bez

1905. gada iela Akmentiņi

88500150082

88500150083

0,68