Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Būvvalde

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

E-pasts: buvvalde@dundaga.lv

 

Būvniecības process Latvijā kļuvis pilnībā digitāls. No 2020. gada 1. janvāra Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) lietošana ir obligāta visiem būvniecības procesā iesaistītajiem.

BIS lietototāju atbalsta dienesta telefons ir 62004010.


Lai atvieglotu ikdienas darbus, portāla www.bis.gov.lv sadaļā «Pamācības darbam ar BIS» atradīsi daudz noderīgas informācijas sistēmas patstāvīgai apguvei.

Vispārējs ieskats BIS sadaļās un darba vietās.

 

Tiešsaistes (vebināru) ieraksti. Tie ir sadalīti pa tēmām:

1. Iepazīšanās ar BIS. Profils. Pilnvaras. Deleģējumi. Vednis.

2. Vienkāršotā iecere. Būvprojekts minimālā sastāvā.

3. Būvprojekts pilnā sastāvā.

4. Projektēšanas nosacījumu (PN) izpildes iesniegums. Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildes (BUN) iesniegums.

5. Tehnisko noteikumu izsniegšana. Projekta saskaņošana. Atzinuma izsniegšana

6. Būvdarbu gaita.

7. Līguma noslēgšana. Administratora norādīšana. Organizācijas uzstādījumi.

8. Vēsturiskas būvniecības reģistrēšana

9. Atzinumu pieprasījumi. Energosertifikāti. Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai

10. Projekta izmaiņas būvdarbu gaitā

 

Būvvaldes vadītāja pienāķumu izpildītājs

Juris Krišjānis 63237516, 22029292 juris.krisjanis@dundaga.lv

Apmeklētājus pieņem
trešdienās plkst. 09.00–17.00
(pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

Būvinspektors

Ringolds Zukulis-Emerbergs

63237516,

26110821

ringolds.zukulis.emerbergs@dundaga.lv

Apmeklētājus pieņem
trešdienās plkst. 09.00–17.00
(pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

Darbalaiks

P, O, T, C:  plkst. 8.00–17.00 (pārtraukums plkst. 12.00–13.00),

Pk plkst. 8.00–15.00 bez pusdienas pārtraukuma.

Apmeklētājus pieņem trešdienās plkst. 09.00–17.00 (pārtraukums plkst. 12.00–13.00).

 

: Aktuālā informācija par būvniecības procesiem.


Kādi dokumenti nepieciešami, lai ēku nodotu ekslpuatācijā


Noteikumi un vadlīnijas

Dundagas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

Kolkas pagasta Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi

27.10.2011. saistošie noteikumi nr. 20 «Nodeva par būvatļaujas saņemšanu Dundagas novadā» (konsolidēti)

Veidlapas

Visām veidlapām ir tikai vēsturiska nozīme. Tās var izmantot tikai kā informatīvu materiālu būvniecības pieteikuma sagatavošanai BIS, vērtējot projekta dokumentāciju un būves tehniskos parametrus. Lietvedībā tās vairs neizmanto un nepieņem!

Būvniecības informācijas sistēmas lietošana ir obligāta visiem būvniecības procesā iesaistītajiem.

Iesniegums būvatļaujas termiņa pagarināšanai

Iesniegums reklāmas saskaņošanai

1.

Paskaidrojuma raksts ēku jaunai būvniecibai, pārbūvei, novietošanai BV_1

2.

Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai BV_2

3.

Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves BV_3

4.

Būvniecības iesniegums ēkām BV_4

5.

Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai ar lietošanas veida maiņu/bez lietošanas veida maiņas BV_5

6.

Ēkas fasādes apliecinājuma karte BV_6

7.

Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai BV_7

8.

Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai BV_8

9.

Apliecinājums par ēkas nojaukšanu BV_9

10.

Iesniegums atzīmes veikšanai  BV_10

11.

Iesniegums būvvaldei  BV_11

12.

Apliecinājuma karte atsevišķu inženierbūvju būvniecībai  BV_12

13. Paskaidrojuma raksts atsevišķu inženierbūvju jaunai būvniecībai, pārbūvei, novietošanai, nojaukšanai  BV_13
14.

Paskaidrojuma raksts atsevišķu inženierbūvju konservācijai BV_14

15.

Būvniecības iesniegums atsevišķām inženierbūvēm BV_15

16.

Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai BV_16

17.

Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu BV_17