Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

2013. gada iepirkumi

Informatīvie paziņojumi par Dundagas novada domes 2013. gada iepirkumiem no Ls 3000 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.¹ pantu.

Sniega tīrīšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

27.11.2013.

Identifikācijas Nr.

DND 2013/22

Līguma priekšmets

Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma prasības

Tehniskā specifikācija

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.12.2012. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742,
epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/22«Sniega tīrīšana no Dundagas novada ceļiem un ielām» 1. maršrutā pretendentu SIA «Gavsene», reģ. nr. 41203017814 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 4000,00 bez PVN. 2. maršrutā  pretendentu SIA «Dundaga», reģ. nr. 59003000631 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR4000,00  bez PVN. 4. maršrutā pretendentu SIA «Dundagas meži», reģ. nr. 40003386338 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 5500,00 bez PVN. 5. maršrutā pretendentu IK «Auto un būve», reģ. nr. 51201007211 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 4500,00 bez PVN. 6. maršrutā pretendentu SIA «Drabe», reģ. nr. 41203029279 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 4000,00 bez PVN. 7. maršrutā  pretendentu SIA «Kubiks», reģ. nr. 41203040219 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 2000,00  bez PVN. 8. maršrutā pretendentu ZS «Jūrmalnieki», reģ. nr. 41201005562 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 3000,00 bez PVN. 9. maršrutā pretendentu ZS «Brauskas», reģ. nr. 41201008003 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 3000,00 bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums

27.01.2014.

Noslēgtie līgumi

Līgums par 1.maršrutu

Līgums par 2.maršrutu

Līgums par 4.maršrutu

Līgums par 5.maršrutu

Līgums par 6.maršrutu

Līgums par 7.maršrutu

Līgums par 8.maršrutu

Līgums par 9.maršrutu

Fotokameras, videokameras, projektora un ekrāna iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

20.11.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/21

Līguma priekšmets

Fotokameras, videokameras, projektora un ekrāna iegāde Dundagas kultūras pilij

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.12.2013. plkst. 14.15

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/21«Fotokameras, videokameras, projektora un ekrāna iegāde Dundagas kultūras pilij» 1. daļā (fotokameras iegāde) pretendentu AS «CAPITAL», reģ. nr. 40003088497 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 184,03 (Ls 129,34) bez PVN. 2. daļā (videokameras iegāde) pretendentu SIA «BEZINA», reģ. nr. 40103679833 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 270,46 (Ls 190,08) bez PVN. 3. daļā (projektora iegāde) pretendentu SIA «CRC», reģ. nr. 50003174381 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 569,31 (Ls 400,11) bez PVN. 4. daļā (ekrāna iegāde) pretendentu SIA «CRC», reģ. nr. 50003174381 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 337,90 (Ls 237,48) bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums

12.12.2013.

Noslēgtie līgumi

Līgums par fotokameras iegādi

Līgums par projektora un ekrāna iegādi

Līgums par videokameras iegādi

Tautas tērpu iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

20.11.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/20

Līguma priekšmets

Tautas tērpu iegāde Dundagas pils amatieru mākslas kolektīvam

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.12.2013. plkst. 14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības Kultūras pils direktore Baiba Dūda, tālr. 29478393, epasts: baiba.duda@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/20«Tautas tērpu iegāde Dundagas pils amatieru mākslas kolektīvam» SIA «ANVI AM», reģ. nr. 40003513270 ar piedāvājuma kopējo līguma summu EUR 11757,73 (Ls 8263,38) bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

12.12.2013.

Noslēgtais līgums Līgums

Ēdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

06.11.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/19

Līguma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.11.2013. plkst. 14.15

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/19 «Ēdināšanas pakalpojums Dundagas vidusskolā» SIA «Viktorija JR», reģ. nr. 41203049218 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 29 999,00 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

25.11.2013.

Noslēgtais līgums

Līgums

Automašīnas iegāde operatīvajā līzingā

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

04.11.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/18

Līguma priekšmets

Apvidus automašīnas ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

19.11.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Pārtraukt iepirkuma procedūru, jo iesniegtie piedāvājumi pārsniedz pasūtītāja budžeta iespējas.

Lēmuma datums

02.12.2013.

Telpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

17.09.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/17

Līguma priekšmets

Telpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un tāmi.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.09.2013. plkst. 14.00
Kontaktpersona Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv
Papildus informācijas sniegšana Lokālā tāmē 2, 73. rindā apkures katla montāža ir jāsaprot kā Jotul vai ekvivalentas malkas apkures krāsniņas montāža atbilstoši tāmēs norādītam telpas izmēram.
Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/17 «Telpu Pils ielā 9 Dundagā vienkāršota rekonstrukcija brīvā laika pavadīšanas centra ierīkošanai» SIA «Pretpils», reģ. nr. 49001001039 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 11 420,31 bez PVN
Lēmuma datums 30.09.2013.
Noslēgtais līgums Līgums

Skatuves aprīkojuma iegāde

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

26.08.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/16

Līguma priekšmets

Kolkas tautas nama skatuves aprīkojuma iegāde.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

09.09.2013. plkst. 9.45

Kontaktpersona

Kolkas pagasta pārvaldes vadītājs, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

1. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA «DJ PRO» (reģistrācijas Nr. 41503052039) par Ls 1759,46 bez PVN; 2. daļā slēgt iepirkuma līgumu ar SIA «VentSystem.lv» (reģistrācijas Nr. 41203041233) par Ls 2066,12 bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums

12.09.2013.

Noslēgtais iepirkuma līgums


Atkritumu konteineri

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/15 «Atkritumu konteineru izgatavošana un piegāde» SIA «LK Alianse», reģ. nr. 40103172296 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 8960,04 bez PVN<td >Noslēgtais iepirkuma līgums
Publicēšanas datums www.iub.gov.lv 16.08.2013.
Identifikācijas Nr. DND-2013/15
Līguma priekšmets Atkritumu konteineru izgatavošana un piegāde kapu atkritumu apsaimniekošanai, 12 gab., tilpums 7 m3, 5 mm biezām sieniņām, sarkanbrūnā krāsā, izvedami ar speciālo automašīnu. Par tehnisko specifikāciju zvanīt kontaktpersonai.
Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar rasējumu un prasībām
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.08.2013. plkst.14.00
Kontaktpersona Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv
Pieņemtais lēmums Pieņemtais lēmums Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/15 «Atkritumu konteineru izgatavošana un piegāde» SIA «LK Alianse», reģ. nr. 40103172296 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 8960,04 bez PVN
Lēmuma pieņemšanas datums 09.09.2013.
Noslēgtais iepirkuma līgums Līgums

Jumta rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

14.08.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/14

Līguma priekšmets

PII «Kurzemīte» ēkas jumta rekonstrukcija

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un specifikāciju:
kurzemite_tp_pdf.rar
pii_jumta_rekonstrukcija_prasibas.pdf

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.08.2013. plkst. 10.15

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Pārtraukt iepirkuma procedūru. Pamats - nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos

Lēmuma pieņemšanas datums

16.08.2013.

Estrādes būvniecība

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

14.08.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/13

Līguma priekšmets

Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām un specifikāciju: 1.1._vispariga_dala.zip 1.1.18._geotehniska_izpete.zip
1.2._teritorijas_sadala.zip
1.3._arhitekturas_risinajumu_sadala.zip
2.2._buvkonstrukciju_sadala.zip
2.3._drenazas_tiklu_sadala.zip
estrades_projekts.zip
estrades_tame_.xls
estrade_prasibas_.zip

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

26.08.2013. plkst.10.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/13 «Vasaras estrādes būvniecība Dundagas pils parkā» SIA «ERTEKS», reģ. nr. 41201007845 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 107 136,62 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

27.08.2013.

Noslēgtais iepirkuma līgums

LĪgums

Malkas piegāde un sakraušana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

28.05.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/12

Līguma priekšmets

Dedzināmās malkas piegāde un sakraušana Dundagas pašvaldībai

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.06.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Izbeigt iepirkuma procedūru. Pamats - iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi

Lēmuma pieņemšanas datums

10.06.2013.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

28.05.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/11

Līguma priekšmets

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija posmā no mājām «Valkmaļi» līdz mājām «Līči», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov.

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar specifikāciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

10.06.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/11 «Ielu apgaismojuma rekonstrukcija posmā no mājām «Valkmaļi» līdz mājām «Līči», Kolka, Kolkas pag., Dundagas nov.», reģ. nr. 49003001300 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 26372,57 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

12.06.2013.

Lifta šahtas piebūve

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

14.05.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/10

Līguma priekšmets

Lifta šahtas piebūve Dundagas aprūpes centra ēkai

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām: ar_bk_gp_liftam.zip, lliv-322_lifts_prasibas.doc, tames.xls

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

27.05.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/10 «Lifta šahtas piebūve Dundagas aprūpes centra ēkai » SIA «FABLEX», reģ. nr. 40003998652 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 23002,08 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

28.05.2013.

Skolas vestibila remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

24.04.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/9

Līguma priekšmets

Skolas vestibila vienkāršotā renovācija

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar dokumentāciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.05.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/9 «Skolas vestibila vienkāršotā renovācija» SIA «A CELTNE», reģ. nr. 41203034602 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 32 522,65 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

23.05.2013.

Malkas piegāde Kolkai

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

24.04.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/8

Līguma priekšmets

Dedzināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar dokumentāciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

08.05.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Kolkas pagasta pārvaldnieks Aldis Pinkens, tālr. 29174294, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/8 «Dedzināmās malkas piegāde Kolkas pagasta pārvaldei» SIA « STIGA RM», reģ. nr. 40003194846 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 7077,00 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

09.05.2013.

Ielu seguma remonts

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

19.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/7

Līguma priekšmets

Dundagas novada ielu asfaltbetona seguma remonts 2013.gadā

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst. 14.40

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/7 «Dundagas novada ielu asfaltbetona seguma remonts 2013. gadā» a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons, reģ. nr. LV40003356530 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 8 016,00 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

10.04.2013.

Ceļu greiderēšana

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

19.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/6

Līguma priekšmets

Ceļa klātnes planēšana - greiderēšana Dundagas novadā

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst. 14.30

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/6 «Ceļa klātnes planēšana-greiderēšana Dundagas novadā» a/s «Latvijas autoceļu uzturētājs» Talsu ceļu rajons, reģ. nr. LV40003356530 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 2 283,81 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

10.04.2013.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

19.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/5

Līguma priekšmets

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst.14.20

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/5 «Ielu apgaismojuma rekonstrukcija» SIA «REMUS ELEKTRO», reģ. nr. 40003682521 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 24 516,27 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

10.04.2013.

Apvidus automašīnas noma

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

19.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/4

Līguma priekšmets

Apvidus auto ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst.14.10

Kontaktpersona

Kolkas pagasta pārvaldes saimnieciskā dienesta vadītājs Ilmārs Gleglu, tālr. 29458652, epasts: aldis.pinkens@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/4 «Apvidus auto ar dubultkabīni un kravas kasti noma operatīvajā līzingā uz 5 gadiem» SIA «SWEDBANK LĪZINGS», reģ. nr. 40003240524 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 15 968,40 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

10.04.2013.

Automašīnas noma

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

19.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/3

Līguma priekšmets

Vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 3 gadiem

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar prasībām

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst. 14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības saimnieciskā dienesta vadītājs Andris Kojro, tālr. 26563742, epasts: andris.kojro@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Atzīt par uzvarētāju iepirkumā Nr. DND 2013/3 «Vieglās automašīnas noma operatīvajā līzingā uz 3 gadiem» SIA «SWEDBANK LĪZINGS», reģ. nr. 40003240524 ar piedāvājuma kopējo līguma summu Ls 6 663,96 bez PVN

Lēmuma pieņemšanas datums

10.04.2013.

Jumta rekonstrukcija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

13.03.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/2

Līguma priekšmets

Pirmskolas izglītības iestādes «Kurzemīte» jumta rekonstrukcija

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar tehnisko dokumentāciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

02.04.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada pašvaldības izpilddirektore Inga Ralle, tālr. 29377433, epasts: inga.ralle@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Pārtraukt iepirkuma procedūru. Nepieciešamas būtiskas izmaiņas iepirkuma procedūras dokumentos

Lēmuma pieņemšanas datums

25.03.2013.

Dušas un tualetes renovācija

Publicēšanas datums www.iub.gov.lv

29.01.2013.

Identifikācijas Nr.

DND-2013/1

Līguma priekšmets

Dušas un tualetes vienkāršotā renovācija Dundagas veselības centrā

Prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu

Piedāvājums jāiesniedz saskaņā ar specifikāciju

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

11.02.2013. plkst.14.00

Kontaktpersona

Dundagas novada projektu vadītājs Guntis Kļaviņš, tālr. 26589033, epasts: guntis.klavins@dundaga.lv

Pieņemtais lēmums

Slēgt iepirkuma līgumu ar SIA «Pretpils» par Ls 1378,64 bez PVN.

Lēmuma pieņemšanas datums

14.02.2013.