Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Deputāti

Iedzīvotāju pārstāvniecību Dundagas novada domē nodrošina pašvaldības lēmējinstitūcija – dome, kas īsteno pārraudzību pār administrāciju. Dome sastāv no 9 vēlētiem deputātiem – politiskām amatpersonās, kuras ievēl, pamatojoties uz politiskiem kritērijiem.

2017. gada 3. jūnija Dundagas novada domes vēlēšanu rezultāti:

«Mūsu cilvēkiem» 52,28% un 5 vietas;

«Strādāsim kopā!» 29,39% un 3 vietas;

«Mūsu novadam» 16,95%  un 1 vieta.


 

Aldis Felts

Aldis Felts

Domes priekšsēdētājs

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Finanšu komiteja (vadītājs)

E-pasts: aldis.felts@dundaga.lv

Tālrunis: 63237513

Apmeklētājus pieņem:

Dundagā — katru nedēļu pirmdienās no plkst. 11.00 līdz 12.00 pašvaldības administratīvajā ēkā, Pils ielā 5-1 vai iepriekš vienojoties citā vietā.

Kolkā — 2019. gada 22. oktobrī, 5. novembrī, 19. novembrī, 3. decembrī un 17. decembrī no plkst. 11.00 līdz 12.00 Kolkas pagasta pārvaldes ēkā «Brigas» vai, iepriekš vienojoties, citā vietā.

Par citu tikšanās vietu un laiku var vienoties pa tālr. 29183090.


Gunārs Kristiņš

Gunārs Kristiņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Finanšu komiteja

E-pasts: gunars.kristins@dundaga.lv

Tālrunis 26556675

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā plkst.12.00–13.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Jānis Mauriņš

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītāja vietnieks)

E-pasts: janis.maurins@dundaga.lv

Tālrunis: 29494465
Pieņemšanas laiks katra mēneša ceturtajā piektdienā no 12.00 līdz 13.00 domes ēkā Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Māris Napskis

Māris Napskis

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja (vadītājs), Finanšu komiteja

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā no 12.00 līdz 13.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.

Vēlams iepriekš pieteikt tikšanos pa tālruni 26381082.

Tālrunis: 26381082

E-pasts: maris.napskis@dundaga.lv


Regīna Rūmniece

Regīna Rūmniece

Apvienība: «Mūsu cilvēkiem»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja), Finanšu komiteja

E-pasts: regina.rumniece@dundaga.lv

Tālrunis 29455666

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 9.00 līdz 10.00 Kolkā Kolkas ceha caurlaidē.

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā no plkst. 12.00 līdz 13.00 Dundagā novada domes ēkā Pils ielā 5.

Par tikšanos iepriekš vienoties pa tālruni vai e-pastā.


Andra Grīvāne

Andra Grīvāne

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja (vadītāja vietniece), Finanšu komiteja

E-pasts: andra.grivane@dundaga.lv

Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā piektdienā plkst. 10.00–11.30 Dundagas vidusskolā Talsu ielā 18.Vilnis Skuja

Vilnis Skuja

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja, Finanšu komiteja

Tālrunis 29365230|
Pieņemšanas laiks katra mēneša ceturtajā  piektdienā no 9.00 līdz 10.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Tamāra Kaudze

Tamāra Kaudze

Apvienība «Strādāsim kopā!»

Dalība domes komitejās: Attīstības un plānošanas komiteja

E-pasts: tamara.kaudze@dundaga.lv

Tālrunis 29191969
Pieņemšanas laiks katra mēneša katra mēneša ceturtajā piektdienā  no plkst. 9 līdz 10.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā.


Madars Burnevics

Madars Burnevics

Apvienība «Mūsu novadam»

Dalība domes komitejās: Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja, Finanšu komiteja

E-pasts: madars.burnevics@dundaga.lv

Tālrunis 26131091
Pieņemšanas laiks katra mēneša otrajā ceturtdienā no pulksten 11.00 līdz 12.00 novada domē Pils ielā 5 -1 Dundagā. Vēlams tikšanos iepriekš saskaņot.