Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Iedzīvotāji

Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem 01.01.2014. Dundagas novadā dzīvoja 4556 iedzīvotāji, no kuriem 3525 Dundagas pagastā un 1031 Kolkas pagastā.

Iedzīvotāju skaita izmaiņas Dundagas novadā 2007.-2014. (gada sākumā). Līdz 2010. gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

No visiem iedzīvotājiem 2260 jeb 49,6% bija vīrieši un 2296 jeb 50,4% sievietes.

Kopš 2007.gada iedzīvotāju skaits novadā ir samazinājies par 9,4%, taču šāda tendence ir novērojama arī Latvijā un Kurzemē kopumā.

Dundagas novada iedzīvotāju skaita dabīgās kustības izmaiņas 2007.-2014. (gada beigās). Līdz 2010. gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Tā kā dabiskais pieaugums novadā ir negatīvs, t.i. mirstība pārsniedz dzimstību. Iedzīvotāju skaits svārstās, galvenokārt, iedzīvotāju mehāniskās kustības dēļ.

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā 01.01.2014. bija sekojoša: līdz darbaspējas vecuma bija 595 iedzīvotāji jeb 13,1% no iedzīvotājiem, darbaspējas vecumā 2955 iedzīvotāji jeb 64,9% un pēc darbaspējas vecumā 1006 iedzīvotāji jeb 22,1%

Iedzīvotāju vecuma struktūra Dundagas novadā (01.01.2014.). Avots: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

2014. gadā Dundagas novadā noslēgtas 26 laulības. 2007. gadā novadā tika noslēgtas 35 laulības un tāpat kā Latvijā kopumā šajā gadā tika sasniegts augstākais rādītājs kopš neatkarības atjaunošanas. Zīmīgi, ka pēdējo gadu laikā novadā nav neviena šķirta laulība.

Noslēgto un šķirto laulību skaits Dundagas novadā 2002.-2014. (gada beigās). Līdz 2010. gadam informācija apkopota par Dundagas un Kolkas pagastiem. Avots: Dundagas novada dzimtsarakstu nodaļa.

Etniskais sastāvs Dundagas novadā ir ļoti vienveidīgs, jo 94,2% no visiem iedzīvotājiem ir latvieši. Otra lielākā pārstāvētā tautība ir krievi, kas ir 2,5% no visiem iedzīvotājiem, savukārt pārējās tautības veido 1,7% no novada iedzīvotājiem. Novada piekrastes kultūrvidi veidojuši lībieši, kuru skaits sastāda 0,5% no visiem novada iedzīvotājiem.

Dundagas novada etniskais sastāvs (01.01.2013.). Avots: PVIS.

Saistītie raksti

No Dzimtsarakstu nodaļas raugoties 12.01.2015.