Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Kultūras pils

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

 

E-pasta adrese: pils@dundaga.lv

Direktore

Baiba Dūda

29478393, 63237860

 

baiba.duda@talsi.lv

Kultūras darba organizatore

Ruta Bērziņa

29141121,

63237859

ruta.berzina@talsi.lv

Kultūras pasākumu organizatore

Linda Pavlovska -Dišlere 22021270, 63237859 

 

linda.pavlovska@talsi.lv

Tūrisma organizatore

Diāna Kristiņa

29444395,

63232293

diana.kristina@dundaga.lv

Speciāliste jaunatnes un tautas jaunrades lietās Lelde Iesalniece 28018885  lelde.iesalniece@talsi.lv
Sporta organizators Edgars Tīfentāls 27160889

edgars.tifentals@dundaga.lv

Brīvā laika pavadīšanas centra administratore Sandra Dadze 28018885 sandra.dadze@dundaga.lv 
Kubalu skola-muzejs Mārcis Tālbergs

26332238

marcis.talbergs@dundaga.lv

Skatīt lielākā kartē

Darba laiks:

Pirmdiena – piektdiena plkst.9.00–17.00.

 


2010. gadā, apvienojot Dundagas pagasta padomes struktūrvienības «Kultūras nodaļa» un «Pils», tiek izveidota iestāde «Dundagas Kultūras pils». 2012. gadā iestādei pievieno Tūrisma informācijas centru. 2017. gadā Dundagas novada dome lemj par Brīvā laika pavadīšanas centra un sporta organizatora iekļaušanu Kultūras pilī, kā struktūrvienība tiek pievienota Kubalu skola-muzejs. 2022. gadā tiek pievienots bērnu dienas centrs «Mājas».

2021. gadā administratīvi teritoriālās reformas rezultātā pēc Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novadu apvienošanas iestāde iegūst nosaukumu Talsu novada pašvaldības iestāde «Dundagas kultūras pils». Iestāde atrodas senatnīgajā Dundagas pils ēkā, tās apsaimniekošana un kultūras mantojuma popularizēšana ir viens no iestādes uzdevumiem. Dundagas kultūras pils ir kultūras pasākumu, svinību, dažādu godu norises vieta. Savu radošo darbību Dundagas pilī īsteno deju kolektīva «Dun-dang» senioru un bērnu grupas, jauktais koris, vokālais ansamblis un lietišķās mākslas kolektīvs. Tiek nodrošināta Tūrisma informācijas centra darbība, lai veicinātu profesionālas tūrisma nozares attīstību. Gidu pavadībā ir iespējams apskatīt Dundagas pilī iekārtotās pastāvīgās un mainīgās izstādes. Pilī savulaik iekārtota jauniešu mītne viesnīca, kurā tika izmitināti Dundagas vidusskolas audzēkņi no citiem pagastiem, bet tagad tiek uzņemti pils viesi.

Iestādes darbība norisinās ne tikai pašā pils ēkā. Dažādi kultūras pasākumi tiek rīkoti arī Dundagas pils parka estrādē. Vairākas iedzīvotāju interešu grupas, tai skaitā jaunieši un bērni, savu mājvietu atradušas Brīvā laika pavadīšanas centrā, bijušajā Dundagas pagasta Tautas namā. Aktīvi darbojas bērnu dienas centrs «Mājas» Dundagas vidusskolas ēkā. Lai veicinātu iedzīvotāju veselīgu, aktīvu dzīvesveidu un sporta aktivitāšu attīstību, sporta organizators koordinē Dundagas pagasta sporta aktivitātes.

Dundagas kultūras pils struktūrvienības Kubalu skola-muzejs darbības mērķis ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošo teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālo vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos sadzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.


Kubalu skola-muzejs

Kontakti

Adrese: Kubalu skola-muzejs, Sausteres ciems, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

 

Vadītājs

Mārcis Tālbergs

marcis.talbergs@dundaga.lv
26332238


Skatīt lielākā kartē

Interneta lapa: http://www.kubalmuz.lv

Darba laiks:

  • P., O., T., C., Pk.: 9.00–17.00
  • S., Sv.: iepriekšēja pieteikšanās

Muzeja ekspozīcijas atvērtas apmeklētājiem no 1. maija līdz 31. oktobrim.

Darbam ar muzeja krājumu nav sezonāla ierobežojama. Muzejs labprāt sniegs konsultācijas jautājumos, kas skar Dundagas pagasta vēsturi, novadpētniecību.

Iestāde šodien

Muzejs ir Dundagas novada domes izveidota pašvaldības iestāde. Muzejs ir akreditēts līdz 2020. gada 12. jūnijam.

Muzeja galvenais mērķis (misija) ir uzturēt un saglabāt Kubalu skolas ēku un tai piegulošos teritoriju atbilstoši tās vēsturiskajai nozīmei un lietojumam, attīstot šīs lauku skolas memoriālu vērtību, parādot vietējam apvidum raksturīgos iedzīves priekšmetus, darba rīkus un nodarbes lauku sētā, apzinot vēstures un kultūras mantojumu apvidū, ko nosaka Dundagas pagasta vēsturiskās robežas.

Muzeja ēka ir senākais koka guļbūves skolas nams, kāds mūsu zemē saglabājies.

Apmeklējot muzeju var iepazīt skolas dzīvi tās pirmsākumos. Te uzzinām par apvidus kultūrvēsturē nozīmīgām personībām: Ernestu Dinsbergu, Krišjāni Baronu, Jāni Dreibergu, Frici Dravnieku, Sofiju Dravnieci, u.c.

Bagāts ar Ernesta Dinsberga darinātām lietām ir 1878. gadā izbūvētais skolotāja jumtistabu dzīvoklis.

Muzeja darbību nodrošina trīs darbinieki. Gida pakalpojumu apjoms (100 apmeklētāju grupām), 2016. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaudzis par 11%.

Vēsture

Skolas namu Dundagas muiža uzceļ 1842. gadā. Muzeju senajā Kubalu skolā atver 1972. gada 13. maijā. Par muzeja veidošanas ierosinātāju atzīstams rakstnieks Herberts Dorbe. Muzeja ekspozīcijas toreiz iekārto Talsu novadpētniecības un mākslas muzejs, sadarbībā ar J.Raiņa Literatūras un mākslas muzeju. Kopš 1992. gada muzeja darbību nodrošina Dundagas pagasta (tagad - Dundagas novada) pašvaldība.

Vairāk par muzeja vēsturi iespējams uzzināt Kubeles skolas-muzeja interneta lapā http://www.kubalmuz.lv.

Pakalpojumi

Ieskats Kubalu skolas sētas vēsturē

Kubalu skolas sētas apskate (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās). Ieskats skolas sētas vēsturē.

Kubalu skolas-muzeja pastāvīgo ekspozīciju un izstāžu apskate.

Skolas ēkā esošo ekspozīciju (klase, skursteņnams, E.Dinsberga dzīvoklis) un izstāžu apskate (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gida pavadībā. Kopš 2013. gada atvērta ekspozīcija arī 1849. gadā celtajā saimniecības ēkā.

Ekskursiju vadīšana

Muzejs nodrošina tā misijai atbilstošu tematisku ekskursiju sagatavošanu un vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja — Dundagas novada teritorijā.

Krājumu izmantošana

Muzejs krājums pieejams (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gan ekspozīcijās, gan izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana ar muzeja krājumos esošajiem materiāliem, lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.

Konsultāciju sniegšana par jautājumiem, kas atbilst muzeja krājuma profilam: dokumenti un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsture, iedzīves priekšmeti apvidus zemnieka sētā (19. gs. beigas — 20. gs. 30. gadi).

Vēsturisku ziņu sniegšana par Dundagas novadu teritoriju, balstoties uz muzeja krājumu un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkopojumu.

Konsultāciju un rakstisku izziņu sniegšana par muzeja krājumu

Muzeja darbinieki konsultē vai sagatavo rakstisku uzziņu par muzeja krājumu. Muzeja krājums satur dokumentus un fotogrāfijas par Dundagas novada vēsturi, Dundagas pagasta skolu vēsturi, iedzīves priekšmetus un darba rīkus apvidus zemnieka sētās (19. gs. beigas — 20. gs. 30. gadi).

Uzziņu sniegšana par Dundagas novada apvidus vēsturi.

Uzziņu avoti: muzeja krājums un muzeja uzkrāto publicēto uzziņu avotu apkopojums.

Kubalu skolas-muzeja krājuma izmantošana

Muzeja krājums pieejams (individuāli apmeklējumi un apmeklējumi grupās) gan ekspozīcijās, gan izstādēs. Ar neeksponēto krājuma daļu muzeja speciālista pavadībā var iepazīties muzeja krātuvēs.

Tematisku lekciju sagatavošana un vadīšana

Muzeja pētnieciskajam darbam atbilstošu tematisko lekciju sagatavošana un vadīšana izmantojot muzeja krājumos esošos materiālus un lietojot gan publicētus, gan publiskās krātuvēs (arhīvos, bibliotēkās, muzejos) pieejamos uzziņu avotus.

Tematisku ekskursiju vadīšana

Muzejs veic tā misijai atbilstošu tematisku izziņas materiālu apkopošanu un ekskursiju vadīšanu muzeja sētā, ēkās vai ārpus muzeja — Dundagas novada teritorijā.

Kubalu skolas-muzeja pakalpojumu cenrādis

Amatiermāksla

Dundagas Kultūras pils amatiermākslas kolektīvi

 

Dundagas Jauktais koris

Vadītāja: Dace Šmita

Telefons kultūras darba organizatorei Lindai Pavlovskai-Dišlerei: 22021270

E-pasts: smitedace@inbox.lv

Mēģinājumi: P.: 19.00

Vissvarīgākā dziesmas sūtība ir tā, ka dziedāšana veicina kopības sajūtu ļaužu starpā, tas ir ceļš no sirds uz sirdi, tāpēc arī dziesmai Dundagā ir tik ilgs mūžs, tā vairāk kā simts četrdesmit gadu ir pulcējusi kopā Dundagas ļaudis.

Dundagas jauktais koris ir viens no vecākajiem koriem Latvijā. Pirmie kora mēģinājumi Dundagas pusē notika 1869. gadā Kubalu skolā. Kora dibinātājs Gustavs Traubergs  bija kora vadītājs 26 gadus un viņa laikā koris piedalījās 2., 3., un 4. Dziesmu svētkos. Diriģents Jānis Šultners sagatavoja kori četriem Dziesmu svētkiem. Daudzus gadus ar labiem panākumiem dažādās skatēs Dundagas kultūras nama jaukto kori vadīja Gastons Šteins un viņa darbu tikpat labi turpināja Ferijs Millers. Četrpadsmit gadus kori vadīja Sandra Lielanse. Kopā ar viņu koris piedalījies četros Dziesmu svētkos. Sandra iegājusi kora vēsturē ar to, ka viņas darbības laikā kora dalībnieki pirmo reizi piedalījušies starptautiskajos koru festivālos  Secē un Tartu. Koris viesojies arī Zviedrijā.

No 2012. gada rudens līdz 2019.gada vasarai kori vada diriģente Dace Šmite. Koris ar labiem panākumiem piedalījās koru skatē un kuplināja XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkus.

Vēsture ietekmējusi gan kora darbību, gan dziesmu repertuāru, taču visiem laikiem cauri ir saglabātas vērtības, kas nemainās — tauta svin savus svētkus, dzied savas dziesmas.

Dundagas jauktais koris piedalās visos novada svētkos un pasākumos.


Dundagas 1.–4. klašu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: T.: 18.00 – 19.00

Deju kolektīvā dejo bērni, kuri ,sākoties skolas gaitām ,no pirmskolas deju kolektīva pāriet dejot  1.–4. klašu bērnu deju kolektīvā, piepulcinot arī jaunus dejotājus.

Vadītāja Dace Treinovska ar saviem bērniem vairākkārt  aizdejojuši līdz Skolēnu Dziesmu un deju svētkiem Rīgā, piedalījušies novada rīkotajos svētkos, bērnu deju festivālos.


 

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja: Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E-pasts: dacetr@inbox.lv

Mēģinājuma laiki: P.: 18.30

Pirmsskolas deju kolektīvs «Dun-dang» pulcē pašus mazākos dejot gribētājus. Pirmie deju soļi, pirmās grūtības un prieka asaras — tā ir katra mazā dejotāja neatņemama  dzīves sastāvdaļa.

Kolektīvu vada ļoti pieredzējusī vadītāja Dace Treinovska, kura jau 32 savas dzīves gadus veltījusi dejai.  No mazā kautrā, biklā dejotāja izaudzinājusi dejotājus, kas turpina dejot gan jauniešu, vēlāk vidējās paaudzes kolektīvos.

Pirmsskolas dejotāji kuplina novadā rīkotos pasākumus, piedalās bērnu  deju festivālos «Latvju bērni danci veda», kopā dejo un kopā arī atpūšas.


Senioru deju kolektīvs «Dun-dang»

Vadītāja:  Dace Treinovska

Telefons: 26171484

E- pasts: dacetr@inbox.lv      

Mēģinājuma laiki: T.: 19.00

Dundagas kultūras pils Senioru deju kolektīvs «Dun-dang» pirmo reizi  sapulcējās 2011. gada  septembrī, kolektīvā pulcējot, gan kādreiz  dažādos kolektīvos dejojošos  dejotājus, gan pavisam jaunus dalībniekus, kuri savās sirdīs bija glabājuši dejotprieku. Kolektīvā dejo  dalībnieki no 45 līdz  62 gadu vecumama.

Kolektīvu kopā satur mūžam jaunības gars, pastāvīga mainība un aktīvs darbs, izbraukumi, skates, dažādi deju pasākumi novadā, kaimiņu novados,  Latvijā un ārpus tās. «Mēs esam garā jauni, sprauni un priecīgi, mīlam dzīvi un deju!» apliecina kolektīva dalībnieki.

2012. un 2013. gads aizritējis smagā darbā, gatavojoties deju skatēm, taču pūles vainagojās panākumiem  un kolektīvs ieguva tiesības piedalīties XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju  svētos  Rīgā, kas  kļuva par spilgtu piedzīvojumu kolektīva dalībniekiem.

Deju kolektīva dalībnieki piedalījušies Eiropiādes deju festivālā Itālijā, Padujā 2012. gadā un šogad  Eiropiādes festivālā Vācijā, kā arī  IX Starptautiskajā  tautas mākslas festivālā Krievijā, Taganrogā, no kurienes kolektīvs atgriezās ar daudz spilgtiem iespaidiem.

«Mēs uzrunājam skatītāju deju valodā. Katram savam skatītājam dāvājam daļiņu no sevis, sava dejotprieka!»


Vokālais  ansamblis 

Vadītāja: Linda Pavlovska-Dišlere

Telefons:26388076

E-pasts: linda.pavlovska@talsi.lv

Mēģinājuma laiki: T.: plkst.18.00

Ansamblis izveidojies no baznīcas kora dalībniekiem, kuriem dziedāšana ir sirds lieta un kuri vēlējušies aktīvāk iesaistīties pagasta kultūras dzīvē, vēlējušies uzturēt dzīvu dziedāšanas tradīcijas, celt saulītē sen aizmirstas dziesmas, kā arī saturīgi un interesanti pavadīt brīvi laiku. Ansambļa dibinātāja ir Rita Zemtiņa, bet patreizējā vadītāja ir Linda Pavlovska-Dišlere.

Jau vairāk kā 10 gadus ansamblis piedalās Kultūras pils un senioru rīkotajos pasākumos, ar savu dziedātprasmi iepriecina pansionātu iemītniekus, dārza svētku dalībniekus, iedzīvotājus kaimiņu novados.


Lietišķā māksla

Dundagas pils lietišķās mākslas kolektīvs

Vadītāja: Sandra Dadze

Aušanas studija
Aušanas studija

Tālrunis: 29395371

E-pasts: sandra.dadze@dundaga.lv

Nodarbību vieta: Dundagas pils

Nodarbību laiks: trešdienās plkst.10.00

Kolektīvs ir dibināts 2020. gadā. Šobrīd (2022. gadā) tajā darbojas divpadsmit dalībnieces, daļa ar ievērojamu individuālu pieredzi aušanā, adīšanā un citos rokdarbos. Kolektīva interešu centrā ir Ziemeļkurzemes tautas lietišķās mākslas mantojums, fokusējoties uz Dundagas un lībiešu krasta tradīciju unikalitāti. Īpaša loma rokdarbu klāstā piešķirta aušanas tradīcijām. Pēc projekta «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība» (ERAF SAM 5.5.1.finansējums) īstenošanas Dundagas pils telpās izveidota Aušanas studija.

 


 

Aušanas studija
Aušanas studija

Aušanas studija
Aušanas studija

Aušanas studija
Aušanas studija

Aušanas studija
Aušanas studija