Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas vidusskola

Kontakti

Adrese (Lielā skola): Talsu iela 18, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

Adrese (Mazā skola): Saules iela 8, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270

 

E-adrese: dundagasvidusskola@90009115209

 

Reģistrācijas apliecības Nr. 4113900621

Direktore Aiga Štrausa 63232192,
26634655
aiga.strausa@dundaga.lv
Sekretāre - lietvede Ina Petrovica 63232192,
63232194 (fakss)
ina.petrovica@dundaga.lv
Direktora vietniece izglītības jomā Inese Freimute 63232195 inese.freimute@dundaga.lv
Sociālā pedagoģe Norika Segliņa

26151975

 63232199

norika.seglina@dundaga.lv


Lielāku karti


Lielāku karti

Interneta lapa: www.skola.dundaga.lv


Dundagas vidusskola ir Dundagas novada domes dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārizglītojošā virziena vidējās izglītības programmu. Skola savā darbībā balstās uz stabilām mācību un interešu izglītības tradīcijām un gadu desmitos nostiprinātu darba pieredzi.

Dundagas vidusskola izvietota divās savrup esošās ēkās. Viena no tām (Mazā skola), celta 1955.gadā, un tajā mācās 1.–4. klašu skolēni, bet otra (Lielā skola) — 1975.gadā, un tajā mācās 5.–12. klašu skolēni.

Skolas pamatmērķis ir organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts standarta pamatizglītībā un valsts vispārējās vidējās izglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu.

Iepējas

  • Vidusskolā, bez ierastajiem mācību priekšmetiem, piedāvā apgūt arī tehnisko grafiku, kulturoloģiju, politiku un tiesības, psiholoģiju.
  • Vidusskolas laikā, 12.klasē skolēniem ir iespēja iegūt autovadītāja tiesības — skola nodrošina bezmaksas teorētisko apmācību.
  • 10.–12.kl. skolēni, kuriem vidējie vērtējumi ir 7,5 balles un augstāk, četras reizes mācību gadā saņem stipendiju (30–50 €).
  • Beidzot vidusskolu, var pretendēt uz Vītola fonda stipendiju, kuru Dundagas vidusskolas absolventiem piešķir  SIA «Kurekss».
  • Dalība projektā «Esi līderis», iegūstot profesionālās pilnveides apliecību — uzņēmējdarbības pamati.
  • Pastāv iespēja mācīties Dundagas Mākslas un mūzikas skolā.
  • Darboties daudzveidīgās interešu izglītības programmās un skolēnu pašpārvaldē.
  • Iesaistīties projektos un citās ārpusskolas aktivitātes.
  • Skolēniem ir iespēja dzīvot bezmaksas Jauniešu mītnē (Dundagas pils telpās).

 

Lielākā daļa 9. klases absolventu vidējās izglītības ieguvi turpina tieši Dundagas vidusskolā. Pēc vidējās izglītības iegūšanas absolventi turpina mācībās augstskolās, tehnikumos vai koledžās.

Katru mācību gadu skolēni ar atzīstamiem panākumiem piedalās dažādās mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, projektos, zinātniski pētniecisko darbu lasījumos  un sporta sacensībās.