Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Dundagas Mākslas un mūzikas skola

 

Kontakti

Adrese: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270

E-adrese: dmms@90009115209

 

Mācību vietas:
Dundagā: Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3270
Kolkā: Kolkas tautas nams, Kolka, Kolkas pagasts, Talsu novads, LV-3275

Direktore

Dace Čodera 29543665

dace.codera@talsi.lv

dundagasmms@talsi.lv

Direktora vietniece izglītības jomā Evija Voldraha-Freimane  26205026 evija.voldraha@talsi.lv
lietvede sekretāre Ilze Kriķīte 26594633 ilze.krikite@dundaga.lv
Mūzikas nodaļas vadītāja Inga Šmēdiņa 29341291 ingasmedina@inbox.lv
mūzika Kolkā   63220519
dzta@inbox.lv


Skatīt lielākā kartē

 


Skatīt lielākā kartē

 

Iestādes darba laiks:  plkst. 9.00–20.30.

Vadītāja darba laiks: 
P, .C., P. plkst. 9.00–17.00, pārtraukums plkst. 12.00–13.00,
O., T. plkst. 9.00–17.35, pārtraukums plkst. 12.00–13.00.

Vadītāja pieņemšanas laiks: 
O. plkst. 10.00–12.00,
C. plkst. 15.00–17.00.

Direktore apmeklētājus pieņem arī citā laikā, iepriekš vienojoties par to pa tālruni: 29543665 

 

Iestāde šodien

 

Reģistrācijas numurs izglītības iestāžu reģistrā: 4174902076.

Direktore — Dace Čodera.
Mūzikas nodaļas vadītāja — Inga Šmēdiņa.
Izglītības programmu vadītāja Kolkā — Dzintra Tauniņa.

Izglītības iestādē strādā 13 pedagogi un 3 tehniskie darbinieki.

2022./2023. mācību gadā izglītības iestādē ir 238 izglītojamie.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmās ir 103 izglītojamie:

 • izglītības programmā «Vizuāli plastiskā māksla» — 49;
 • izglītības programmā «Dejas pamati» — 12;
 • izglītības programmās mūzikā — 42, no tiem: Dundagā — 33 un Kolkā — 9 izglītojamie.

 

Interešu izglītības programmās ir 135 izglītojamie:

 • izglītības programmā pirmsskolas vecuma bērniem «Māksla. Mūzika. Deja» — 27 bērni;
 • izglītības programmā septiņgadīgiem bērniem «Sagatavošanas klase — Vizuāli plastiskā māksla» mācās 13;
 • izglītības programmā «Mūsdienu deja» — 83 bērni un jaunieši;
 • izglītības programmā «Vokālais ansamblis» izglītojas 6 audzēkņi;
 • izglītības programmā pirmsskolas vecuma bērniem «Vokālais ansamblis» Kolkā mācās — 6 bērni.

 

Profesionālās ievirzes izglītības programmas 2022./2023. mācību gadā

 • Vokālā mūzika — Kora klase 20V 212 06 1 (Dundagā un Kolkā)
 • Stīgu instrumentu spēle — Kokles spēle 20V 212 02 1 (Kolkā)
 • Pūšaminstrumentu spēle — Saksofona spēle 20V 212 03 1
 • Pūšaminstrumentu spēle — Klarnetes spēle 20V 212 03 1
 • Taustiņinstrumentu spēle — Klavierspēle 20V 212 01 1
 • Stīgu instrumentu spēle — Ģitāras spēle 20V 212 02 1
 • Stīgu instrumentu spēle — Vijoles spēle 20V 212 02 1
 • Sitaminstrumentu spēle 20V 212 04 1
 • Vizuāli plastiskā māksla — 20V 211 00 1
 • Dejas pamati — 20V 212 10 1

 

Izglītības iestādes pamatmērķi

Izglītības iestādes darbības pamatvirziens ir izglītojoša un audzinoša darbība kultūrizglītības jomā. Izglītības iestādes pamatmērķi ir:

 • nodrošināt  talantu — izcilību atlasi un sekmēt viņu profesionālo virzību un radošo izaugsmi mākslā, mūzikā un dejā;
 • nodrošināt mākslas, mūzikas un dejas izglītības plašu pieejamību, lai sekmētu radošas un advancētas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

 

Dokumenti


Talsu novada domes 28.07.2022. lēmums Nr. 327 Par līdzfinansējumu profesionālās ievirzes programmām

Talsu novada domes 28.07.2022. lēmums Nr. 328 Par līdzfinansējumu interešu izglītības programmām

Talsu novada domes saistošie noteikumi par līdzfinansējumu

 

 

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikums

Izglītības iestādes padomes reglaments

Izglītojamo uzņemšanas noteikumi  

Vērtēšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas kārtība

 

 

 

Pašnovērtējuma ziņojums


Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojums. 2022. gads — publiskojamā daļa.pdf

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojums. 2022. gads — nepubliskojamā daļa.pdf

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojums. 2021. gads — publiskojamā daļa.pdf

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojums. 2021. gads — nepubliskojamā daļa.pdf

Dundagas Mākslas un mūzikas skolas Pašnovērtējuma ziņojums. 2020. gads.pdf

 

Publikāciju arhīvs