Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
15.03.2021. plkst. 10.00


15. martā  plkst. 10.00 videokonferences režīmā Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde Nr. 3

 

Darba kārtība:

 1. Par palīdzības sniegšanas dzīvokļa jautājuma risināšanā (2 l.p.).
 2. Par Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi aizņēmuma saņemšanai.
 3. Par finansējuma piešķiršanu sporta aktivitātēm.
 4. Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
 5. Par  Dundagas vidusskolas dalību projektā
 6. Par Dundagas novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem
 7. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu “Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā”
 8. Par investīciju projekta pieteikuma «Pils ielas tilta Dundagā pārbūve» iesniegšanu valsts aizdevuma saņemšanai Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai.
 9. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu «Vasaras estrādes pārbūve, ietverot tirdzniecības vietas izveidi un teritorijas labiekārtošanu Kolkā».
 10. Par dalību Eiropas Jūrlietu un Zivsaimniecības fonda (EJZF) 11.kārtas projektu konkursā ar projekta pieteikumu «Dundagas novada pašvaldības grants seguma ceļa posma «Tautas nams-Jūrskola-Zembahi» Mazirbē, Dundagas novadā pārbūve».
 

Dažādi jautājumi

 • Par ceļu fonda izlietojumu 2021. gadā un 2020. gadā.

 

Sēde tiešsaistē:

https://www.youtube.com/watch?v=y6xFXSh5Cns

Visi notikumi