Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
12.09.2019. plkst. 12.00


Ceturtdien, 12. septembrī plkst.12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr.8

                                                           DARBA KĀRTĪBA :

 1. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019.gadam
 2. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā
 3. Par Dundagas novada pašvaldības ēkas Bānīša iela - 4, Dundaga, Dundagas novads, tālāku izmantošanu
 4. Par Sociālā dienesta adresi
 5. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 „Dundagas novada pašvaldības nolikums”
 6. Par amatierteātra darbības atjaunošanu
 7. Par Dundagas vidusskolas dalību Eiropas Savienības programmas Erasmus + KA2 projektā

 

Dažādi jautājumi:

 

 • Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām” apstiprināšana
 • Iekšējo noteikumu “Par Dundagas novada pašvaldības darbinieku novērtēšanu” apstiprināšana
 • Iekšējo noteikumu “Noteikumi par publisko iepirkumu organizēšanas kārtība Dundagas novada pašvaldībā” apstiprināšana
 • Par palīdzības sniegšanu speciālistam dzīvokļa jautājuma risināšanā.
 • Par trauksmes celšanas ziņojumu izskatīšanas komisiju
 • Par kultūras pasākumu plāna izpildi Dundagā un Kolkā
 • Informatīvs ziņojums par novada skolu tīkla attīstību
Visi notikumi