Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
17.04.2019. plkst. 10.00


17. aprīlī plkst. 12.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 3.

Darba kārtība

1. Par interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu.
2. Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā.
3. Par personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
4. Par grozījumiem Dundagas novada Centrālās bibliotēkas nolikumā.
5. Par Dundagas novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumiem un Dundagas novada pašvaldības bibliotēku datortehnikas un interneta lietošanas noteikumiem.
6. Par Dundagas novada Centrālās bibliotēkas attīstības plānu 2019. — 2024. gadam.
7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2011. gada 27. jūlija saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
8. Par SIA «Dundagas veselības centrs» 2018. gada pārskata apstiprināšanu.
9. Par Latvijas Pašvaldību darbinieku arodbiedrības (LPDA) Dundagas pirmorganizācijas un Dundagas novada pašvaldības 2019. gada koplīgumā ietveramajiem punktiem.
10. Par Dundagas vidusskolas iekšējiem noteikumiem «Kārtība, kādā izglītojamos uzņem Dundagas vidusskolas īstenotajā vispārējās vidējās izglītības programmā».
11. Par «Dundagas novada pašvaldības personas datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas un novēršanas noteikumi» apstiprināšanu.

Dažādi jautājumi:

  • Par grozījumiem «Dundagas novada pašvaldības 2010. gada 22. decembra saistošajos noteikumos nr. 47 «Dundagas novada pašvaldības nolikums»».
  • Par grozījumiem darba kārtības noteikumos.
Visi notikumi