Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
13.10.2017. plkst. 12.00


1. Par apstrīdēto administratīvo aktu.
2. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2012. gada 26. aprīļa saistošajos noteikumos nr. 11 «Par sabiedrisko drošību».
3. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2016. gada 28. janvāra saistošajos noteikumos nr. 4 «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
4. Par pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu algu noteikšanu PII «Kurzemīte» .
5. Par uzdevumu izpildes termiņa pagarināšanu Dundagas pašvaldības Kolkas pamatskolas turpmākās darbības izvērtēšanas darba grupai.
6. Par pilnvarojumu līgumu slēgšanai ar biedrības «Latvijas Sarkanais Krusts» Kurzemes komiteju.
7. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos nr. 3 «Par speciālajiem pabalstiem».
8. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos nr. 4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
9. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības Starpinstitucionālās sadarbības komisijas darbam ar ģimenēm sastāvā.
10. Par ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanu.


Dažādi jautājumi

Visi notikumi