Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
15.01.2015. plkst. 09.00


15. I plkst. 9.00  Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 1 

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos nr.4 «Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālajiem pabalstiem».
2. Par finansējumu Kurzemes plānošanas reģionam.
3. Par atbalsta personālu novada skolās.
4. Par finansējumu biedrībai «Randalist» 2015.gadā.
5. Par finansējumu «Līvõd īt».
6. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Dundagas un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
7. Par Dundagas vidusskolas 10. un 11.klašu izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā — projektā «Esi līderis» .
8. Par finansējumu grupiņas atvēršanai PII «Kurzemīte».
9. Par PII «Kurzemīte» vadītājas vietnieces amata slodzes palielināšanu.
10. Par darba slodzes palielināšanu sociālajam darbiniekam.
11. Par grozījumiem amatu katalogā.
12. Par Sociālā dienesta automašīnu.
13. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
14. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā.
15. Par Kultūras pils pasākumu plānu 2015 gadā.
16. Par pasākumu plānu Kolkā 2015 gadā.
Visi notikumi