Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
10.09.2015. plkst. 09.00


10. IX plkst. 9.00 Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde nr. 9.


1. Par izmaiņām un papildinājumiem pašvaldības saistošajos noteikumos «Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā».
2. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1.stāva mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei.
3. Par PII «Kurzemīte» logopēda darba slodzes palielināšanu.
4. Par finansējumu personāla atlīdzībai PII «Kurzemīte» jaunās grupiņas darbības nodrošināšanai.
5. Par interešu izglītībai piešķirtās valsts mērķdotācijas sadali.

Dažādi jautājumi
Par notikušajiem kultūras pasākumiem Dundagā.

Visi notikumi