Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
11.12.2014. plkst. 10.00


Dundagas novada domes priekšsēdētāja vietniece Andra Grīvāne  11. XII plkst.13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 12 un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par grozījumiem Dundagas novada domes 2011. gada 29. septembra lēmumā nr. 255 «Par pašvaldības īpašuma «Pils iela 6A» privatizācijas projektu».
2. Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā.
3. Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu «Par atsevišķu nedzīvojamo telpu nomu» pieņemšanu.
4. Par Dundagas novada pašvaldības domes iekšējo noteikumu «Amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikumi».
5. Par 2014. gada budžeta grozījumiem.
6. Par brīvpusdienām novada skolās 2015. gadā.
7. Par finansējumu salūtam 2014. gada nogalē.
8. Par dotāciju Dundagas bērnu dienas centram «Mājas».
9. Par dotāciju invalīdu biedrībai «Cerība».
10. Par dotāciju Kolkas pensionāru klubam «Sarma».
11. Par dotāciju Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».
12. Par finansējumu biedrībai «Sporta klubs «Dundaga»».
Dažādi jautājumi.
   Par iestāžu un struktūrvienību priekšlikumiem rīcību realizācijai 2015. gadam.

Visi notikumi
Atslēgvārdi
sēde, komiteja