Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.01.2021. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 21. janvārī plkst. 10.00 videokonferences režīmā Finanšu komitejas sēdi Nr. 1 un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par sakņu dārza «Jūrkrasti» Nr. 52 nomas tiesībām.
2. Par Dundagas novada pašvaldības 2020. gada budžeta izpildi.
3. Par finansējumu Līvu (lībiešu) savienībai «Līvõd īt» 2021. gadā.
4. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām sadales kārtības apstiprināšanu.
5. Par Sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
6. Par Sadarbības līgumu izglītībā un sportā ar Talsu novada pašvaldību.
7. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un VSAOI.
8. Par grozījumiem Dundagas novada pašvaldības domes 2020. gada 27. augusta lēmumā Nr. 160 «Par nekustamā īpašuma «Ādas bāze», kadastra Nr. 8850 015 0162 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu».
9. Par budžetu 2021. gadam.

Dažādi jautājumi

 

Sēdes tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=9mOIA4U-dGU

Visi notikumi