Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.03.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 15. martā plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 3 un nosaka šādu darba kārtību:

1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu (Slīteres Nacionālais parks).
2. Par apbūves tiesībām (Vecpeļauši).
3. Par Attīstības programmas rīcības un investīciju plānu aktualizāciju.
4. Par dotāciju SIA «Kolkas ūdens» Reģ.Nr. 40003579893, darbības nodrošināšanai 2019. gadā.
5. Par SIA «Kolkas ūdens», Reģ.nr. 40003579893, pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par SIA «Ziemeļkurzeme», Reģ.Nr.40003382317 pamatkapitāla palielināšanu.
7. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā finansējuma piešķiršanu Līvu (lībiešu) savienībai «Līvõd īt» 2019. gadā.
8. Par grozījumiem deleģēšanas līgumā finansējuma piešķiršanu biedrībai «Randalist» 2019. gadā.
9. Par līdzfinansējumu biedrībām, nodibinājumiem un reliģiskām organizācijām.
10. Par sadarbību grāmatas Dzidras Ritenbergas «Atmiņas» (pagaidu nosaukums) izdošanā.
11. Par 2019. gada budžeta plānu.
12. Par grozījumiem iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
13. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi