Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.02.2019. plkst. 10.00


Finanšu komitejas priekšsēdētājs Aldis Felts izsludina 15. februārī  plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 2 un nosaka šādu darba kārtību:

 

 1. Par papildu finansējumu projektam «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājuma attīstība».
 2. Par aizņēmumu Valsts kasē projekta nr. 5.5.1.0/17/I/003 «Ziemeļkurzemes kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma saglabāšana, eksponēšana un tūrisma piedāvājumu attīstība» īstenošanai.
 3. Par kultūras pasākumu plāniem 2019. gadam.
 4. Par sadarbības līguma slēgšanu kultūras jautājumos ar Talsu novada pašvaldību.
 5. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības un sporta jomā.
 6. Par valsts mērķdotācijas Dundagas novada pašvaldības māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba  samaksai un VSAOI sadales kārtības apstiprināšanu.
 7. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 8. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu 2019. gadam.
 9. Par saistošo noteikumu «Par līdzfinansējuma samaksas kārtību izglītības programmu ieguvei Dundagas Mākslas un mūzikas skolā» aktualizēšanu.
 10. Par pašvaldības budžeta dotācijas piešķiršanu interešu izglītības programmu īstenošanai  (pedagogu darba samaksai un VSAOI) Dundagas Mākslas un mūzikas skolā un Kolkas pamatskolā.
 11. Par nekustamo īpašumu maiņu.
 12. Par saistošajiem noteikumiem «Par Dundagas novada pašvaldības 2018. gada budžeta izpildi».
 13. Par budžetu 2019. gadam.


Dažādi jautājumi

 

 

Visi notikumi