Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
19.01.2018. plkst. 10.00


Dundagas novada domes  priekšsēdētājs Aldis Felts 2018. gada 19. janvārī plkst. 10.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 1 un izsludina šādu darba kārtību:

 1. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojumu izcenojumiem.
 2. Par biedrības «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» izcenojumiem.
 3. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
 4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
 5. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību izglītības jomā.
 6. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
 7. Par sadarbības līgumu ar Kurzemes Tūrisma asociāciju.
 8. Par finansējumu biedrībai «Līvõd īt».
 9. Par finansējumu biedrībai «Randalist» .
 10. Par brīvpusdienām novada skolu 5.klašu skolēniem.
 11. Par saistošajiem noteikumiem «Par 2017. gada budžeta izpildi».
 12. Par izglītības izdevumu tāmju apstiprināšanu.
 13. Par valsts piešķirtās mērķdotācijas sadalījumu māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai.
 14. Par automašīnas iegādi Sociālā dienesta vajadzībām un atpakaļpirkuma līguma izmantošanu, un automašīnas Opel Zafira norakstīšanu.
 15. Par dalību Latvijas vides aizsardzības fonda projektā.
 16. Par budžeta projektu 2018. gadam


Dažādi jautājumi

Visi notikumi