Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.12.2017. plkst. 10.00


15. decembrī plkst. 10.00 Finanšu komitejas sēde nr.11.

DARBA KĀRTĪBA:

  1. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
  2. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojumu izcenojumiem.
  3. Par biedrības «Dundagas aprūpes nams «Stacija»» izcenojumiem.
  4. Par finansējumu biedrībai «Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas»».
  5. Par bezcerīgu debitoru parādu norakstīšanu izdevumos.
  6. Par līdzfinansējumu projektam «Mūsdienīgas ārtelpas veidošanas mācības Vīdales saietu namā».
  7. Par iekšējo noteikumu «Reprezentācijas izdevumu plānošanas, uzskaites un norakstīšanas kārtība» pieņemšanu.
  8. Par pašvaldības institucionālās sistēmas pilnveidošanu.
  9. Par nekustamā īpašuma «Upes iela 4» atsavināšanu.

Dažādi jautājumi

Par Kolkas sporta halli (aptaujas rezultāti)

Visi notikumi