Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
18.02.2016. plkst. 13.00


Novada domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  18. II plkst. 13.00 sasauc Finanšu komitejas sēdi nr. 2
un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par plānotajām investīcijām zemes gabalā Saules ielā 16.
2. Par projektu «Birding Baltic».
3. Par sadarbības līguma slēgšanu ar Talsu un Rojas novadu pašvaldībām Ziemeļkurzemes jauniešu kamerorķestra darbības nodrošināšanai.
4. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldību kultūras jomā.
5. Par sadarbības līgumu ar Talsu Galveno bibliotēku.
6. Par sadarbības līgumu ar Talsu novada pašvaldības Izglītības pārvaldi.
7.. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par speciālajiem pabalstiem».
8. Par PII «Kurzemīte» nolikumu.
9. Par ceļu fonda līdzekļu izlietojuma plānu 2016. gadam.
10. Par grozījumiem saistošajos noteikumos «Par 2015. gada budžeta izpildi».
11. Par SIA «Dundagas veselības centrs» pakalpojuma izcenojumiem ilgstošai sociālajai aprūpei.
Dažādi jautājumi

Visi notikumi