Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
10.12.2015. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc 10. XII plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 12 un izsludina šādu darba kārtību:


1. Par NĪN parāda piedziņu bezstrīda kārtībā.
2. Par atbalsta personāla nodrošinājumu Dundagas vidusskolā, Kolkas pamatskolā un Mazirbes internātpamatskolā.
3. Par saistošajiem noteikumiem «Par līdzfinansējumu un samaksas kārtību Dundagas mākslas un mūzikas skolā».
4. Par mantisko ieguldījumu SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitālā.
5. Par SIA «Kolkas Ūdens» pamatkapitāla palielināšanu.
6. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Kolkā.
7. Par finansējumu 2016.gada budžetā Kolkas pensionāru apvienībai «Sarma».
8. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas pensionāru klubam «Sendienas».
9. Par finansējumu 2016.gada budžetā Dundagas invalīdu biedrībai «Cerība».
10. Par finansējumu 2016.gada budžetā biedrībai Dundagas bērnu dienas centrs «Mājas».
11. Par budžeta precizēšanu Kubalu skola-muzejs budžetā.

Visi notikumi