Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
15.10.2015. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  sasauc 15. X plkst. 13.00 Finanšu komitejas sēdi nr. 10un izsludina šādu darba kārtību:

1. Par logopēda amatu PII «Rūķītis».
2. Par papildu līdzekļiem Dundagas vidusskolas 10., 11. un 12.klases skolēnu stipendiju izmaksai.
3. Par Dundagas vidusskolas 10.—12. klases izglītojamo iesaistīšanu apmācības programmā — projektā «Esi līderis!».
4. Par vienotu metodiku, aprēķinot darba samaksu apkopējiem Dundagas novadā.
5. Par 2015.gada budžeta precizēšanu.
6. Par īpašuma «Pagasta ceļš Valdnieki» iegūšanu īpašumā.
Dažādi jautājumi
   Par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas maksas atvieglojumu piešķiršanu /informatīvs/

Visi notikumi