Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
21.11.2017. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Aldis Felts  sasauc 21. novembrī plkst. 13.00  Finanšu komitejas sēdi nr. 10.


1. Par cirsmu atsavināšanu izsolē nekustamajā īpašumā «Ošlejas».
2. Par zemes vienību nomas izsoli.
3. Par nekustamā īpašuma Dārza iela 4 atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.
4. Par grozījumiem iekšējos noteikumos «Amatpersonu un darbinieku darba samaksas noteikumi».
5. Par Kolkas pamatskolas reorganizāciju.
6. Par Sporta aktivitāšu finansiālā atbalsta noteikumiem.
7. Par dalību darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa «Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās» ar ēku «Zītari» Kolkā.
Dažādi jautājumi
  Par Nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem

Visi notikumi