Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Finanšu komitejas sēde
17.09.2015. plkst. 13.00


Domes priekšsēdētājs Gunārs Laicāns  17.IX plkst. 13.00  sasauc Finanšu komitejas sēdi nr.9
un izsludina tās darba kārtību:

1. Par nolikuma projektu «Nomas objekta piedāvājumu atlases nolikums — telpas Dundagas novada pašvaldības Kaļķu bibliotēkas darbības nodrošināšanai».
2. Par Dundagas novada pašvaldības 22.12.2011. saistošo noteikumu nr. 25 «Par Dundagas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu» grozījumu projektu.
3. Par telpu nomas maksu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai.
4. Par pieredzes brauciena izdevumu apmaksu.
5. Par PII «Kurzemīte» logopēda darba slodzes palielināšanu.
6. Par finansējumu personāla atlīdzībai PII «Kurzemīte» jaunās grupiņas darbības nodrošināšanai.
7. Par līdzekļu piešķiršanu Dundagas pils 1. stāva mākslinieciski arhitektoniskajai izpētei.
8. Par ugunsdrošības trauksmes sistēmu Dundagas sākumskolā.
9. Par papildu līdzekļiem transporta izdevumiem.
10. Par papildu finansējumu pašvaldības policijai.
11. Par budžeta grozījumiem.
12. Par izglītības iestāžu izdevumu tāmju apstiprināšanu.
13. Par Kubalu skolas-muzeja ēkas restaurācijas darbu skiču projekta izstrādi.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi