Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.03.2021. plkst. 09.00


11. martā  plkst. 9.00 videokonferences režīmā Attīstības un plānošanas komitejas sēde Nr. 3.

 

Darba kārtība:

 

1. Par dzīvokļa īpašuma «Baltā skola» dz.3 izsoles rezultātu apstiprināšanu.

2. Par nekustamā īpašuma «Pāces iela 2A» izsoles rezultātu apstiprināšanu.

3. Par nekustamā īpašuma «Liepu iela 5» izsoles rezultātu apstiprināšanu.

4.  Par Dundagas novada pašvaldības 2021. gada budžeta grozījumiem.

5. Par Aizdevuma līgumu ar Valsts kasi aizņēmuma saņemšanai.

6. Par pirmpirkuma tiesību izmantošanu (2. l. p.).

7. Par zemes īpašuma «Mazšķērpiņi» atsavināšanas uzsākšanu.

8. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanu.

9. Par ceļu fonda izlietojumu 2021. gadā.

10. Par zāģmateriālu sagatavošanu.

11. Par pilnvarojumu darbam Dundagas novada pašvaldības, Mērsraga novada pašvaldības, Rojas novada pašvaldības un Talsu novada pašvaldības finanšu komisijā.

12. Par telpu iznomāšanu un šo telpu nomas maksu biedrībai «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija”.

13. Par sakņu dārzu «Brigas» Nr. 38., 39. un 40. nomas tiesībām

14. Par sakņu dārza «Dzelmes» Nr. 2 nomas tiesībām

 

Dažādi jautājumi

 

Sēde nenotika kvoruma trūkuma dēl.

Visi notikumi