Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.02.2021. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas priekšsēdētāja Zane Tālberga izsludina 11. februārī  plkst. 9.00 komitejas sēdi Nr.2. videokonferences režīmā ar šādu darba kārtību:

 

1. Par Dundagas novada domes 2020. gada 27. augusta lēmuma Nr.162 (protokols 11.,4.§) «Par dalību projektu konkursā 9.3.2. specifiskā atbalsta mērķa ietvaros ar projektu «Veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Dundagā»» atzīšanu par spēku zaudējušu

2. Par sakņu dārza «Ievlejas 82» nomas tiesībām

3. Par vidi degradējošas, sagruvušas un cilvēku drošību apdraudošas būves statusa noteikšanu ēkām nekustamā īpašumā «Ronīši», Kolkas pagastā, Dundagas novadā

4. Par Attīstības programmas rīcības plāna un investīciju plāna aktualizāciju.

5. Par sakņu dārza «Saulrieti» Nr. 91 nomas tiesībām

6. Par sakņu dārza «Dzelmes» Nr. 7 nomas tiesībām

7. Par Dundagas novada pašvaldības Privatizācijas, atsavināšanas un iznomāšanas komisijas sastāvu

8. Par īpašuma «Nevejas skola» atsavināšanas uzsākšanu

9. Par pašvaldības īpašuma «Jokumi» apsaimniekošanu

10. Projekta «Par piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšanu 2021.gadā» īstenošana

11. Par medību tiesību nomu nodošanu

12. Par nekustamā īpašuma «Jauncelmi» atsavināšanu un nosacītās cenas noteikšanu.

13. Par bezmantinieka mantas sprieduma izpildes izdevumu apmaksu.

14. Par redakcionāliem labojumiem iekšējos noteikumos «Par Dundagas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) darba samaksu un sociālajām garantijām»

15. Par paskaidrojuma sniegšanu tiesai civillietā Nr. C69149321.

 

Dažādi jautājumi

 

Sēdes tiešraide: https://www.youtube.com/watch?v=1KA4YKYMndM

Visi notikumi