Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
09.02.2018. plkst. 09.00


1. Par nosaukuma maiņu nekustamajam īpašumam.
2. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
3. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
5. Par Kurzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna saskaņošanu.
6. Par Dundagas novada Domes 22.12.2017. lēmuma Nr. 279 «Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Annes»» grozījumiem.
7. Par zemes nomu ar apbūves tiesībām.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi