Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.01.2018. plkst. 09.00


12. janvārī plkst. 9.00 Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 1.

 1. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 2. Par zemes vienību nomas izsoli.
 3. Par nekustamā īpašuma «Jaunjuši» sadalīšanu.
 4. Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu.
 5. Par nekustamo īpašumu «Zilenes», «Maijpuķītes» un «Kalnāji» apvienošanu.
 6. Par ceļa servitūtu.
 7. Par ceļa servitūta tiesības nodibināšanu.
 8. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 13» platības precizēšanu.
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Jaunpumpuri».
 10. Par nekustamā īpašuma «Skolotāju māja 2» sadalīšanu.
 11. Par zemes nomas tiesību līguma slēgšanu.
 12. Par budžetu 2018. gadam.

Dažādi jautājumi.

Visi notikumi