Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
13.10.2017. plkst. 09.00


1. Par komitejas priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu.
2. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajiem īpašumam «Madaras».
3. Par saistošo noteikumu «Kārtība, kādā pašvaldība sniedz vienreizēju pabalstu dzīvokļa īpašuma sastāvā esoša kopīpašuma remontam» pieņemšanu.
4. Par nekustamā īpašuma «Grantiņi» sadalīšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Dakterlejas iela 6».
6. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Dakterlejas 5».
7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Līdumiņi».
8. Par dalības pārtraukšanu 3.3.1. specifiskā atbalsta mērķa projektu konkursā.
9. Par iekšējo noteikumu «Transportlīdzekļu izmantošanas noteikumi» pieņemšanu.
10. Par zemes vienību nomas izsoli.
11. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Upes iela 4».

Dažādi jautājumi

Visi notikumi