Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
12.01.2017. plkst. 09.00


Attīstības un plānošanas komitejas sēde nr. 1  12. Iplkst. 9.00.


1. Par sadzīves atkritumu izvešanas tarifiem.
2. Par saistošajiem noteikumiem «Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un nekustamā īpašuma nodokli».
3. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Anši».
4. Par zemes nomas līgumu pagarināšanu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi īpašumam «Eniņi».
6. Par dotāciju Kurzemes plānošanas reģionam.
7. Par piekrišanu iegūt zemi īpašumā.
8. Par nekustamā īpašuma «Kaņķumkārļi» platības precizēšanu.
9. Par nekustamā īpašuma «Ievlejas 81» platības precizēšanu.
10. Par grozījumiem amatu katalogā
Dažādi jautājumi
   Par 24.01.2013. saistošo noteikumu nr. 2 «Par zemesgabalu  nomas maksas apmēru» piemērošanu.

Visi notikumi