Lietotāja profils

Lai pieteiktos sistēmā, izmanto kādu no sociālajām pasēm:
draugiem.lv twitter.com facebook.com

Notikumu kalendārs

Attīstības un plānošanas komitejas sēde
11.08.2016. plkst. 13.00


1. Par zemes nomu.
2. Par nekustamo īpašumu nomas līguma pagarināšanu.
3. Par nekustamo īpašumu lietošanas mērķa maiņu.
4. Par nekustamo īpašumu maiņu.
5. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumam «Vīnlejas».
6. Par nekustamā īpašuma «Jūraspērles» iznomāšanu.
7. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajam īpašumiem «Ezeru zaļmeži» un «Ezermuižas zaļmeži».
8. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu īpašumam «Liepas».
9.Par Šlīteres ielas apgaismojumu.
10.Par grozījumiem amatu katalogā.
Dažādi jautājumi.

Visi notikumi